sifir atik projesi

“Sıfır Atık Projesi”ne Kadınlardan Tam Destek

Ülke çapında yürütülen çevre bilincini artırma, ülke kaynaklarını verimli kullanma ve doğa ile uyumlu üretime özendirme hedefiyle yola çıkan ‘Sıfır Atık Projesi’ne destek olmak amacıyla Türkiye’de ilk defa 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirilen Ulusal Kadın Çevre Çalıştayı’nın sonuç raporu açıklandı. Toplumun her kesiminden kadının bir araya geldiği çalıştay, ‘Sıfır Atık’ konusunda toplumda farkındalığın yeteri kadar sağlanamamasına ve atık toplama hizmetlerinin genele yayılamamasına dikkat çekti. Çalıştaya katılan kadılar “Sıfır Atık” konusunda eğitim seferberliği başlatılmasını ve sürdürülebilir sistemlere katılan kişi ve kurumların ödüllendirilmesini öncelikli yol haritası olarak belirledi.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde gerçekleştirilen “Sıfır Atık Projesi”ne destek olmak amacıyla Sürdürülebilir Çevre Derneği (SÜÇEV) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, 4 Mart tarihinde düzenlenen ve yüksek katılımla gerçekleştirilen Ulusal Kadın Çevre Çalıştayı’nın sonuçlarını içeren rapor açıklandı. Konya Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verdiği en temiz işletme belgesine sahip olan Bürotime’ın da desteklediği “Sıfır Atık” temalıUlusal Kadın Çevre Çalıştayı” sonuç bildirgesi, SÜÇEV Yönetim Kurulu tarafından 6 Mart Cuma gerçekleşen basın toplantısıyla açıklandı. Toplumun her kesiminden kadının katılım gösterdiği çalıştayda çevre sorunları ele alınarak çözüm önerileri sıralandı.

TOSUNOĞLU: “ATIKSIZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE DÖNGÜSÜ OLUŞTURACAĞIMIZA İNANIYORUZ”

Türkiye’de ilk kez bu büyüklükte ve kapsamda sadece kadınların katıldığı “Sıfır Atık” konusunda çalıştay düzenlendiğinin altını çizen SÜÇEV Sanayiden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Bürotime Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Tosunoğlu, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye’de bu kapsamda ve genişlikte bir çalışma ilk kez gerçekleştiriliyor. SÜÇEV olarak gezegenimizin kaynaklarının sınırlı olduğuna ve bu kaynakların geleceğe aktarılması için sürdürülebilir şekilde kullanılması gerektiğine inanıyoruz. Gelecek kuşaklara daha iyi bir dünya ve daha temiz bir Türkiye bırakmak için çevresel konulara dikkat çekmeliyiz. “Sıfır Atık” konusunda somut adımlar atmak için kadınlarımızın bilinçlenmesi, bu konuda farkındalık kazanması ve katılım göstermesi hayati önem taşımaktadır. Eğer bir değişim söz konusu olacaksa kadınlarımızın “Sıfır Atık” konusunu benimsemesi ve bu konuda duyarlılık göstermesi, toplumun geneline yayılacaktır. Çalıştay ile kadınlarımız çevre sorunlarını ve bu sorunların çözümlerini belirledi. İnsanlarımızı bilinçlendirerek atıksız ve sürdürülebilir çevre döngüsü oluşturacağımıza inanıyoruz. Bürotime olarak çevre için yapılan her türlü çalışmanın içinde yer almaya devam edeceğiz.”

BAŞKAN GÜNDÜZ: “SIFIR ATIK EĞİTİM SEFERBERLİĞİ AİLEDEN BAŞLAYARAK TÜM TOPLUMA YAYILMALI”

Raporun sonuçlarını paylaşmak için basın mensuplarının karşısına geçen SÜÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ziya Gündüz, “Gerçekleştirdiğimiz yüksek katılımlı Ulusal Kadın Çevre Çalıştay’ı ile kadınlarımız, çevresel sorunları tespit ederek çözüm önerilerini belirledi. SÜÇEV olarak kadınlarımızın bir araya gelerek çevresel sorunlar üzerine yaptığı bu çalışmayı çok kıymetli buluyoruz.” şeklinde konuştu. Ahmet Ziya Gündüz sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu anlamlı çalıştayda geleceğimizin mimarı kadınlarımızın gözüyle birçok sorun tespit edilmiş ve çözüm önerileri sıralanmıştır. “Sıfır Atık” konusunda kamuoyunda bilinçlendirme ve farkındalığın yeterince sağlanamaması, çevre ahlakı ve tasarruf kültürünün yaygın olmaması, çevre konusundaki mevzuatların yeterli olduğu ancak konunun öneminin kamuoyunda yeterince anlaşılamaması gibi konular öne çıkmıştır. Bunun yanında reklamların, bireysel tüketim alışkanlıklarını tetiklemesi ve israfı artırması, tehlikeli ve tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı konularındaki uygulamaların yeterince yaygınlaşmamış olması, atık toplama, taşıma ve bertaraf sistemlerinin her alana yaygınlaştırılamamış olması ve lisanslı firma sayısının ihtiyacı karşılayamaması da dikkat çeken diğer sonuçlar olarak kadınlarımız tarafından belirlenmiştir. Belirlenen bu problemlerin çözümünde kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması için ‘Sıfır Atık Eğitim Seferberliği’nin aileden başlayarak tüm topluma yayılması, kişiler ve kurumlar bazında geri dönüşüm sürecine katılanların ödüllendirilerek teşvik edilmesi, atıkların başka bir tesiste hammadde olması için çaba sarf edilmesi ve israfa neden olan alışkanlıkların değiştirilmesi gerekliliği dikkat çeken çözüm yöntemleri olarak tespit edilmiştir. Çalıştayımızın sonuç bildirgesinin detaylı olarak anlatıldığı kitabımızı Bürotime’ın desteği ile basarak dağıtımını gerçekleştireceğiz. Başta Cumhurbaşkanlığı Makamı olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yerel Yönetimler, İl Milli Eğitim Müdürlükleri gibi tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kitabımızı paylaşacağız. Buralardan gelebilecek talepler doğrultusunda bu çalıştayın benzerlerini, imkan verilirse diğer illerde de yapmaktan memnuniyet duyarız.”