Yaşar Yılmaz’ın Kaleminden: Anadolu’nun Gözyaşları

Yaşar Yılmaz’ın Kaleminden: Anadolu’nun Gözyaşları

Anadolu’nun Gözyaşları, Yaşar Yılmaz tarafından kaleme alınan ve Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden koparılmış sanat eserlerinin şu anki yolculuklarını bizlere etraflıca sunan bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Yılmaz, 1830-1922 yılları arasında Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden toplanarak yurt dışına götürülmüş eserlerin izini sürerek çıktığı maceranın sonunda, Anadolu’nun Gözyaşları’yla kapsamlı bir envanteri gözler önüne sermeyi başarıyor.

Yaşar Yılmaz Tarihi Mirasın İzinde…

Yazarın yolculuğu, “Yurt dışında kaç tarihi eserimiz var, yurt dışına götürülmüş eserlerimize ilişkin bir çalışma var mı?” sorularına cevap aramakla başlıyor. Yılmaz, kültürün ve tarihin mirası olan tarihi eserlerin peşinden gidiyor ve Anadolu’dan çıktığı yolculuğunda soluğu çoğunlukla Batı müzelerinde alıyor. 10’dan fazla ülkede 50’den fazla müzeyi bir araştırmacı gözüyle inceleyen yazar, eserlerin izlerini birer birer sürerek kimliklerini işliyor. Yazar, envanter niteliği taşıyan bu kitabını oluşturarak adeta Anadolu’nun göğsünden koparılan eserleri belgeliyor ve Anadolu’nun Gözyaşları ismini seçmesinin anlamını fark etmemizi sağlıyor.

 

Yaşar Yılmaz

Kültürel Miras Anadolu’nun Gözyaşları Eserinde Yeniden Hayat Buluyor

Eserlerin tarihi yolculuklarına tanık olduğumuz eser, iki bölümden oluşuyor. İlk olarak Kültür Varlıklarının Değerini Kavrama Süreci devreye giriyor. Bu bölümde eserlerin çok yönlü kavrama süreci ele alınırken Tarihi Eserlerin Bulunduğu Ülkeler ve Müzeler ikinci bölümde sunuluyor. Yaşar Yılmaz, eserleri araştıracak ve onları ziyaret edeceklere kolaylık sağlamak adına alfabetik sırayla aydınlattığı, koparılan envanterleri gözler önüne sererken ülkemizdeki tarihi eser algısına değinmeyi de ihmal etmiyor. Anadolu’nun Gözyaşları’nda, eserlerin Batı tarafından keşfi ve taşınmaları aktarılırken Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Anadolu’da çalışmalar yapan kaşif, gezgin, arkeolog ve araştırmacıların notları ve günlüklerinden yapılan alıntılarla anlatılan yolculuğun karanlık tarafları da aydınlatılıyor.

Büyük çoğunluğunu Batı müzelerinin oluşturduğu yapıda; Osmanlı, Selçuklu, Doğu Roma, Hitit, Urartu ve Likya gibi Anadolu medeniyetleri dairesinde oluşan ve sayıları dört basamaklı sayıları aşan farklı türlerde birçok eser sergileniyor. Yaşar Yılmaz, kitabında anıt mezarlara, savaş aletlerine, cami mihraplarına, mozaik halılara, mermer ve bronş yontulara, değerli takılara ve basit mutfak gereçlerine kadar büyük-küçük envaiçeşit esere yer verirken özgünlüğü de elden bırakmıyor. 

Not: Anadolu’nun Gözyaşları eserini www.muzedenal.com adresinden temin edebilirsiniz.