Baksı Kültür Sanat Vakfı, Bayburt’un Unutulmak Üzere Olan Kültürel Mirasına El Uzatıyor!

Güncelleme Tarihi: 2 Ekim 2021

Baksı Kültür Sanat Vakfı, müzik araştırmaları üzerine eğildiği bu dönemde Bayburt’un unutulmaya yüz tutmuş müzik varlığını yeniden canlandırmayı ve bir araya getirmeyi hedefliyor. Bu bağlamda, daha önce “Baksı Müzesi” gibi çalışmalara imza atan vakfın, “geleneği gelecekle buluşturma” yolculuğu Bayburt Halk Müziği projesiyle devam ediyor.

Unutulmak üzere olan kültürel ögelerin yeniden erişilebilir hâle getirilmesini sağlamak amacıyla başlatılan bu proje, müzik araştırmacısı Melih Duygulu tarafından kaleme alınan Bayburt Halk Müziği kitabıyla birlikte var olan kültürel mirası bütünüyle ortaya koyuyor. Bayburt Halk Müziği kitabı içinde, Bayburt’un Cumhuriyet Dönemi eserleri ve bu eserlerin meydana gelmesini sağlayan ortam açıkça anlatılıyor.

Bayburt Halk Müziği projesinin bir başka ayağıysa “İlk Kayıtlarıyla Bayburt Türküleri” adlı bir CD çalışması. Bu çalışma, Bayburt halk türküleri repertuvarı arasında yer alan ya da radyo arşivleri veya bestecilerin yakınlarından derlenen eserlerin bir araya getirilmesinden oluşuyor. İlk Kayıtlarıyla Bayburt Türküleri adlı CD ve Bayburt Halk Müziği adlı kitap proje için birbirlerini tamamlayıcı bir görev üstleniyor.

“Yitirilmekte Olan Bir Geleneği Gelecek Kuşaklara Aktarma Görevi”

Baksı Kültür Sanat Vakfı Kurucusu Prof. Hüsamettin Koçan, projenin kültürel sorumluluk bağlamında önemini vurgularken bunun bir yitirilmekte olanı gelecek kuşağa aktarma görevi olduğundan da bahsediyor. Koçan, Bayburt müzik dünyasının oldukça geniş olduğundan fakat bir araya getirilmesindeki en büyük sorunun, bestelerin zamanında düzenli ve sistemli bir şekilde toplanamaması olduğunu da belirtiyor. Bu dağınıklık ve arşivlenememe sorunu nedeniyle çalışmanın uzun yıllar ve büyük emekler sonucu ortaya koyulabildiğinin de altını çizen Koçan, bu çalışmanın yalnızca Bayburtlulara değil, halk müziğine ilgi duyan herkese hitap etmesi dileğini de ekliyor.

Melih Duygulu Tarafından Hazırlanan Bayburt Halk Müziği Kitabı Sosyal Yaşama da Işık Tutuyor

MSÜ Devlet Konservatuvarında öğretim üyeliği görevinde bulunan Melih Duygulu’nun hazırladığı Bayburt Halk Müziği kitabı, Aydın Doğan Vakfının da katkılarıyla yayınlandı. Kitapta; yöresel türkülerin temaları, besteleri, tür ve şekil bakımından icraları ve ezgilerin müzikal yapısının ele alınmasının yanında bestelerin varyantları ve icra mekanları bilgisine de yer veriliyor. Yalnızca beste yapılarına değil, onların meydana getirilmesini sağlayan durumlara da yer verilen kitapta, âşıklık geleneği ve dönemin sosyal olaylarına da sıkça değiniliyor. Ayrıca genel itibarıyla Bayburt Halk müziği ve derlemeleri üzerinde durulan eserde, bu besteleri oluşturan notaların tespit edilebilmesi için en eskisi 1929, en yenisi 1978 yılına ait eski kayıtlar da dinlenerek arşivleme işlemi büyük uğraşlar sonucunda meydana getirilebilmiş.

“Bayburt’un ince yolunda, bir ayva buldum dalında, o yar benim hayalımda halımda…”

“İlk Kayıtlarıyla Bayburt Türküleri Adlı CD Çalışması İçin Derin Bir Çalışma Yapıldı.”

Bayburt Halk Müziği projesinin koordinatörü Ahmet Çağıldak, bu proje için derinlemesine bir araştırma yapıldığından bahsediyor. Bayburt Halk müziği repertuvarındaki 100 eserin yalnızca eski kayıtlarına ulaşma şansı bulduklarını belirten Çağıldak, bu kaynakları bir araya getirmenin oldukça emek isteyen ve özveri gerektiren bir iş olduğunu da vurguluyor. 

Projenin danışmanlığını: Bülent Ortaçgil, İhsan Apça, Erkan Oğur, Hasan Saltık ve Sercan Yılmaz; yapım işlerini ise Kalan Müzik üstleniyor. 

O hâlde gelin “Söyleyelim Bayburt’un vasfı halini…”