Worry Not Great Admiral, For Fear Will Always Find You | x-ist

Worry Not Great Admiral, For Fear Will Always Find You | x-ist

Worry Not Great Admiral, For Fear Will Always Find You sergisi, Gökhan Gökseven’in Pilot Galeri’de gösterilen Tepede Bir Ev başlıklı sergisinin ardından Türkiye’de sergilenen ikinci seçkisi olarak x-ist’de görücüye çıktı. Gösteri, 1 Nisan gününe kadar galerinin Karaköy’deki mekanında seyredilebilir.

Belki de her şeyden önce Gökseven’in işlerinde başka türden bir tanışıklığın yer ettiğini söylemek gerekir. Çünkü sanatçı, bu tanışıklığı, alışılagelmiş bir biçimde “aşinalık” üzerinden var etmiyor. Aksine gösterilen manzaralar kültürel hafızamızdan çok uzaklarda vuku buluyor. Bu tanışıklık, daha sonra evrensel olanı mümkün kılacak bir nevi ilkellik üzerine inşa ediliyor;

Korku…

Worry Not Great Admiral, For Fear Will Always Find You | x-ist

Korku ve fakat korkunç değil. Nitekim sanatçı asıl maharetin burada gizli olduğu üzere korkutucu olanı değil, bizatihi korku mefhumunun kendisini görünür kılıyor. Gökseven’in de diğer bütün insanlar gibi korku mefhumuna dokunmak istediğinde bakabileceği ilk yer kendi zihnidir elbet. Fakat sanatçı düşlerinde, rüyalarında hatta belki de hatıralarında yer edinenleri estetik bir bilinçle çarpıtarak gözler önüne seriyor. Bu sayede hem oldukça kişisel bir korkuyu korkunun ta kendisi gibi resmetmemiş hem de korku mefhumunu kristalize etmek için onu haddinden fazla yabancılaştırmamış oluyor.

Sanatçının ıslak, rutubetli, acayip ve karanlık işleri korku mefhumuna yaklaşımında takındığı ‘’sağlıklı mesafe’’ sayesinde şaşırtıcı bir sempati uyandırıyor. Buradaki sağlıklı mesafe yakıştırmasını sanatçının korkuyu ne büsbütün dışlamasına ne de onu bir manada fetişize ederek meseleyi korku ve korkunç olana övgü safhasına taşımasına dayandırıyorum. Sanatçı da kendi adına bu konumlanışını sergi metninde de geçen şu sözlerle dile getiriyor;

‘’Korku, yaşamın en güçlü motive edicilerinden birisi olmakla kalmayıp bilinçaltında eksilmesinden en çok çekinilen temel duygudur. Tüm organizmalar var olabilmek için suya ihtiyaç duyarken korku, her organizmanın merkezi halindedir.’’

Sanatçı, su ve korku kavramlarını bir araya getirirken her ne kadar aklıma Lovecraft’ın Cthulhu’sunu ya da Eggers’in The Lighthouse’unu getirse de aquafobik bir iklim yaratmıyor. Zaten rahatlıkla söyleyebilirim ki Gökseven’in ustaca sıyrıldığı bu iklimi dürtmek, anlatının temel gayesine ihanet etmek olurdu. Tüm bunların yanı sıra sanatçının teknik kabiliyet açısından da övgüye şayan olduğunu söylemek gerekir. Sanatçı da daha önce yaptığı bir söyleşide üretim pratiğindeyken büründüğü disiplin ve kafa yapısını, kendisini 13. yüzyılda bir mahzen ya da bir kilisenin alt katında minyatür çalışan bir rahibe benzeterek ifade ediyor.

Gökhan Gökseven Kimdir?

Worry Not Great Admiral, For Fear Will Always Find You | x-ist

Sanatçı, Ringling College of Art and Design’da  illüstrasyon üzerine 2009 senesinde başladığı lisans eğitiminin ardından 2013 senesinde New York Academy of Art, Resim Bölümü’nde yüksek lisans programına girdi. Take Home a Nude (Sotheby’s, 2015), Mamut Art Project (2017) ve Kapalı Kapılar (Müze Evliyagil, 2019) sergilerinde yer aldı. Tepede Bir Ev başlıklı ilk kişisel sergisini ise 2018 yılında açtı.

Fotoğraflar: Worry Not Great Admiral, For Fear Will Always Find You, x-ist