Türkiye Organik Ağı Kuruldu

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2023

Yapay zeka tarımda devrime hazırlanırken sağlıklı gıda üretimi giderek ihtiyaç haline geliyor. Sağlığı ve doğayı tehdit eden kimyasal gübre ve ilaç kullanımı bıraktığı kalıntılarla etkisini artırıyor. Tüm bunlar olurken sevindirici bir gelişme yaşandı geçtiğimiz ay… Türkiye’de organik üretimi geliştirmek için çalışan kurum ve kuruluşlar Türkiye Organik Ağı’nda bir araya geldi. Türkiye Organik Ağı (TORA), organik ürünler ve girdilerinin üretiminden tüketimine tüm aşamalarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların arasında dayanışma ve işbirliğini sağlamak amacıyla 20 Temmuz’da hayata geçirildi.

Aralarında Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) ve Buğday Derneği’nin de bulunduğu Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları tarafından kurulan TORA, yerel ve ulusal düzeyde yapılacak faaliyet ile üretici ve tüketici dostu sürdürülebilir organik tarıma yönelik farkındalığı artırmak için çalışacak.

Organik Tarım Nedir?

Organik Tarım Nedir?
Fotoğraf / Anaya Katlego

 

Biyolojik, ekolojik gibi farklı kelimelerle tanımlanan organik tarım, tarımsal üretimde artan kimyasal gübre ve ilaç kullanımının yarattığı olumsuz etkilerin aşılmasında bir alternatif yöntem olarak doğdu. Amaç, tarım faaliyetlerinin insan ve hayvan sağlığını tehdit etmesini engellemek. Dünyada organik tarım üretimi yapılan alanlar, toplam tarım alanlarının yaklaşık yüzde 1’ini oluşturuyor. Avustralya, 22.7 milyon hektar ile en fazla organik tarım arazisine sahip ülke. Arjantin 3.1 milyon hektar ile ikinci, ABD ise 2 milyon hektar ile üçüncü sırada.

Organik tarımın Türkiye’deki geçmişi ise 40 yıl öncesine dayanıyor. Türkiye, organik üretime ayrılan tarım alanına bakıldığında dünyada ilk 10’da, üretimde ise ilk 6 ülkeden biri. Türkiye’nin, toplam tarım alanlarının yüzde 2’sinde organik tarım yapılıyor. Yaklaşık 70 bin üretici, iki milyona yakın organik ürün üretiyor. Bu üretimin yüzde 90’ı ihraç ediliyor. 

Tüm Canlılar İçin Yaşam

Tüm Canlılar İçin Yaşam
Fotoğraf / Michael Pujals

 

Türkiye Organik Ağı, gıda ve gıda dışı organik ürünlerin ve girdilerinin üretim-tüketim zincirindeki tüm faaliyet alanlarında uzun vadeli planlamayı gerekli görüyor; ihtiyaç odaklı, yerelliğe ve kendine yeterliliğe öncelik veren bir bakış açısını savunuyor. Doğadan toplamadan standart oluşturmaya, tüm eğitim, pazarlama ve lobicilik uygulamalarında kadim ve güncel bilimsel bilgi ve pratikleri dikkate alan Ağ, gelecek kuşakların ve tüm canlıların yaşam hakkını gözeterek adil bir bakış açısını egemen kılmayı hedefliyor.

Ülkemizde yoğun girdi kullanarak endüstrileşen tarım-gıda sisteminin çevre ve insan sağlığı üzerinde pek çok olumsuz etkisi bulunuyor. Bu sistem, iklim krizini ve beraberinde gelen sosyal sorunları da çoğaltıyor. Yerel çeşit/ırklar ile tüm ekosistemi koruyarak kamusal refahın artırılmasına hizmet etmeyi planlayan TORA organik tarım, ürün, çevre, sağlık ve hayvan refahı gibi konularda sahip olduğu önemli düzeydeki bilgi birikimini ulusal ve uluslararası etik çerçevede yaygınlaştırmayı ve bu açıdan referans alınan birincil kaynak olmayı amaçlıyor.

TORA’ya üyelik açık olup isteyen tüm kişi ve kuruluşlar, temel ilkelere ve ortak protokole uygun olarak Ağ’a üye olabiliyor. Güncel bilgiler için www.tora.org.tr adresi ziyaret edilebilir.