Lotus Çiçeği Anlamı Nedir?

Lotus Çiçeği Anlamı, Hikayesi ve Özellikleri

Lotus çiçeği anlamı, hikayesi ve özellikleri ile en çok merak edilen çiçeklerden bir tanesidir. Nelumbonaceae ailesinin üyesi olan çiçek, mitolojide de fazlasıyla yeri olan bir bitkidir. Günümüzde dövmelerde, kolyelerde veya çeşitli aksesuarlarda sıklıkla kullanılır. Bu bitkiye bu denli kutsal anlamlar yüklenmesinin altında ise lotus çiçeğinin kendine has özellikleri yatar. Budizm, Hinduizm gibi pek çok inanç ve öğretide de önemli anlamlar taşıyan bu bitki, hikayesi sayesinde de en kutsal bitkilerden biri olarak kabul edilir. O halde gelin, lotus çiçeğinin ne anlama geldiğine birlikte bakalım ve bu kadim çiçeğin hikayesine, özelliklerine ve faydalarına göz atalım…

Lotus Çiçeği Anlamı Nedir?

Lotus Çiçeği Anlamı

Lotus çiçeği anlamı temelde bu bitkinin üzerinde kir tutmamasıyla ilişkilidir. Bu bitki; topraktan bağımsız şekilde su yüzeyinde yaşar, berrak ve aydınlık bir görünümdedir. Çiçek, 12 yapraktan oluşur ve özelliği sayesinde üzerinde kir ve toz bulundurmaz. Lotus çiçeğinin özellikleri arasında fazlasıyla öne çıkanlardan biri de bu bitkinin yağmur suyunu kirli bölgelerine aktararak kendini temizleme yeteneğine sahip olmasıdır.

Lotus Çiçeğinin Hikayesi Nedir?

Lotus Çiçeği Hikayesi

Lotus çiçeği hikayesi oldukça eski zamanlara, Yunan mitolojisine dayanır.  Eski Yunan’da geçen bir efsaneye göre Herkül’e platonik bir aşk besleyen genç bir peri vardır ve her gecesini gölün dibinde geçirir. Güneş doğduğunda ise her gün pembe bir şafakla yıkanır. Bir gün hiç umulmadık bir gelişme yaşanır: Herkül, bir gün sabahın erken saatlerinde göle gelir ve yıkanır. Herkül’ü fark eden peri, onun dikkatini çekmek için Herkül’e doğru yüzer. Peri, Herkül’den çok etkilenir ve gözlerini ondan alamaz. Herkül, periyi bir türlü fark edemez ve gölden ayrılır. Peri ise Herkül’ün arkasından bakakalır. Artık dibe batmayan genç peri, benzersiz bir lotus çiçeğine dönüşür.

Dolayısıyla Antik Yunan’ın genç kızları, lotus çiçeğini ilahi bir çiçek olarak algılayıp saç ve kıyafetlerini bu bitkiyle süslerlermiş. Bu alışkanlık da lotusun sembolleşmesine ve kadın takılarında yer almasına neden olmuş.

Lotus Çiçeği Özellikleri Nelerdir?

Lotus Çiçeği Özellikleri

  • Lotus çiçeği özellikleri sayesinde her zaman saf ve duru halde kalmayı başarır.
  • Çiçek, gece yapraklarını kapatır ve gün doğumu sırasında açmaya başlar.
  • Lotus çiçeği nilüfer çiçeği ile çok benzetilir ancak lotus, üç metre boya kadar ulaşabilirken nilüfer çiçeği yalnızca 20 cm civarına kadar uzayabilir.
  • Lotus çiçekleri genellikle 12 yapraklı olur.
  • Bu bitki, su bitkisi olduğu için evlerde yetişmez.
  • Altı farklı renge sahip olan lotus çiçeklerinin renkleri, farklı anlamlar taşır.

Lotus Çiçeği Neyi Temsil Eder?

Lotus Çiçeği Neyi Temsil Eder?

Hinduizm ve Budizm dinlerinde özellikle ruhu temizleme, iç dünyasını arındırma, kendi bulmayı ifade eden lotus çiçeği, aynı zamanda bazı inanışlara göre kutsal olarak atfedilir ve sonsuz yaşamı simgeler. Lotus çiçeği anlamı ise genel olarak ruhsal temizlik olarak yansıtılır. Yaşamında hataya yer vermeyen ve kötülüklerden arınan saf bir kişiliği temsil eder. Manevi değeri çok yüksek olan bu çiçek türünün kişiye huzur ve esenlik verdiğine de inanılır. Lotus çiçekleri ayrıca yeni başlangıçları ve dirilişleri de anlatır.

Renklere Göre Lotus Çiçeği Anlamları

Renklere Göre Lotus Çiçeği Anlamı

Renklere göre lotus çiçeği anlamları oldukça farklıdır. Lotus çiçeğinin altı farklı rengi vardır ve her biri değişik anlamlar taşır.

Kırmızı Lotus Çiçeği Anlamı

Kırmızı lotus çiçekleri tahmin edeceğiniz üzere aşkı ve aşk ile bağlantılı duyguları temsil eder. Aynı zamanda bu çiçek; merhamet, şefkat ve tutkuyla da bağdaştırılır.

Mor Lotus Çiçeği Anlamı

Budizm inanışı için en fazla önem taşıyan lotus çiçeği rengi mor olarak bilinir. Mor lotus çiçeği, asilliği ve maneviyatı simgelerken bu renk takılarda veya dövmelerde sıklıkla kullanılır.

Pembe Lotus Çiçeği Anlamı

Pembe lotus da aksesuarlarda sıklıkla kullanılan bir türdür. Bu renk, temelde aydınlanmayı sembolize eder.

Beyaz Lotus Çiçeği Anlamı

Lotus çiçeğinin en önemli özelliklerinden biri her daim temiz ve saf kalmasıdır. Bu nedenle beyaz lotus çiçeği özellikleri arasında da öne çıkan saflık ve mükemmellik hissidir. 

Mavi Lotus Çiçeği Anlamı

Mavi lotus çiçekleri yeniden doğuşu simgeler. Mısır medeniyetinde sıkça kullanılan bu renk lotus çiçekleri, yeniden doğuş ve bereket gibi anlamlara da gelir. 

Sarı Lotus Çiçeği Anlamı

Altın lotus olarak da bilinen sarı lotus çiçeği, Budist inanışlarda önemli bir yere sahiptir. Sarı lotus, herhangi bir sonuca bağlı olmaksızın elde edilen sevinci temsil eder.

Mitolojilerde Lotus Çiçeği

Lotus Çiçeği Anlamı
Fotoğraf: Unsplash | Alfred Schrock

İnsanlığın sahip olduğu ortak kültür ve algının ürünlerinden biri olan lotus çiçeği, genellikle Hinduizm ve Budizm kültüründe kendine yer ediniyor gibi görünse de neredeyse her kültürde çeşitli anlamlarla kullanılmıştır. 

Eski Mısır Kültüründe Lotus Çiçeği

Dünyanın en kadim medeniylerinden biri olan Eski Mısır kültüründe lotus çiçeği, kraliyet odalarına kadar uzanır. Özellikle havuz ve banyo gibi dinlenme ve yenilenme alanlarında lotus çiçeğinin kullanıldığına sıkça rastlanabilir. Antik Mısır kültüründe lotus çiçeği, Ra’yı ve dolayısıyla Güneş’i, yani yeniden doğuşu temsil eder. Güçlü bir reenkarnasyon anlayışı olan Eski Mısır dininde bu yönüyle lotus çiçeği aynı zamanda ölümle de ilişkilendirilir. Nil’de rahatlıkla bulunabilen bitki, Antik Mısırlıların mezarlarını süsleyen başlıca motiflerdendir.

Çin Kültüründe Lotus Çiçeği

Binlerce yıllık tarihiyle Çin kültüründe lotus çiçeği, bölgedeki en önemli 10 çiçekten biri olarak kabul edilir. Budizm etkisiyle de simgenin bölgede yaygın kullanıldığı görülür. Çin saraylarından evlere kadar neredeyse her yerde ehlileştirilerek yetiştirilen lotus çiçeği, mitolojiye göre ahengi ve ruhsal dinginliği temsil eder. Aynı zamanda park-bahçe peyzajının şehir tasarımlarında oldukça önemli bir yer edindiği Çin’de lotus çiçeğinin süsleme amacıyla sıklıkla kullanıldığı görülebilir.

Türk Kültüründe Lotus Çiçeği

Çin’e oldukça yakın olan Orta Asya topraklarında yaşayan Türk kavimleri, lotus çiçeğini hem mitolojilerinin hem de kültürlerinin önemli bir noktasında konumlandıran bir diğer halktır. Vazolarda, duvar süslemelerinde ve duvar halılarında lotus çiçeği yaygın bir biçimde kullanılır. Genel olarak güzellik, zarafet ve bilgelik anlamlarının yanında ölüm ve yaşam dualitesini de temsil ettiği düşünülür. Orta Asya kültürünün yanı sıra Türklerin Anadolu’ya göç etmesiyle birlikte Selçuklu İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde, özellikle mimaride ve tasavvufta lotus çiçeğinin kullanıldığına rastlanır.

Batı Kültüründe Lotus Çiçeği

Lotus çiçeğ, Batı kültüründe anlam bakımından farklılaşır. Yine saraylardan evlere kadar çoğu alanda motiflerine rastladığımız çiçek, insanın dünyadaki anlam arayışını ifade eder. Ayrıca Asya kültürlerinin etkisiyle birlikte reenkarnasyon ve yeniden doğuşun da lotus çiçeği anlamları arasında yer aldığı görülebilir. 

Lotus Çiçeğinin Kullanıldığı Yerler

Popüler kültürün önemli simgelerinden olan lotus çiçeği, günümüzde dövmelerden takılara kadar birçok yerde kullanılıyor. Özellikle farklı tasarımlarıyla dikkat çeken lotus çiçeği dövmeleri, yeni bir tarz arayanların tercihleri arasında.

Lotus Çiçeği Dövmesi

Genellikle simetrik bir yapının korunduğu ve sırt veya göğüs bölgesine yapıldığını gördüğümüz lotus çiçeği dövmeleri, sahibinin kadınlığını ve zarafetini vurgular. Budizm’in önemli simgelerinden biri olan lotus çiçeği, dövme olarak kullanıldığı takdirde ruh, zihin ve beden kavramlarının birleştiği bir anlam taşır. Bu kavramların sıklıkla ilişkilendirildiği bölgelerden olan kalbe oldukça yakın bölgelerde tercih edilmesi de bu sebepledir. Öte yandan özellikle Hindistan’da el, bacak ve ayak üzerine de yapıldığı görülür. 

Lotus Çiçeği Kolyesi ve Yüzüğü

Lotus çiçeğinin en çok kullanıldığı eşyalardan biri de takılardır. Hem altın hem de gümüş olmak üzere farklı tasarımlarla karşımıza çıkan lotus çiçeği takıları, başta içsel ve dışsal güzellik olmak üzere bireylerin içerisinde taşıdığı ruhsal gücü de temsil eder. Kişiye göre değişkenlik gösterse de lotus çiçeği kolyesi, genellikle ruhsal yenilenme, aydınlanma ve saflığı anlatır.

Kapak Fotoğrafı: Jason Leung