Dünyanın En Büyük Gölleri Küçülüyor: Peki, Neden?

Dünyanın En Büyük Gölleri Küçülüyor: Peki, Neden?

Yakın zamanda dünyanın en prestijli bilim dergilerinden olan Science’da yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, dünyadaki en büyük göllerin yarısından fazlası önemli ölçüde küçüldü. 30 yılda gerçekleşen bu doğal felaketin, başta insan sağlığı olmak üzere ekonomi ve doğal yaşam üzerinde büyük etkisinin olacağı düşünülüyor.

Çalışmanın başyazarı Fanfang Yao, tarım ve kalkınma amaçlı aşırı su kullanımı ve insan kaynaklı iklim değişikliğinin göllerdeki düşüşün başlıca nedeni olduğunu söyledi. Araştırmaya göre dünya çapında göllerdeki suyun azalma oranı, yaklaşık olarak Van Gölü’nün toplam hacmine eşit!

“Dünya Nüfusunun Dörtte Biri Kuruyan Göl Havzasında Yaşıyor”

Dünyanın En Büyük Gölleri Küçülüyor: Peki, Neden?
Fotoğraf: Flickr | Chris Saulit

Araştırma, su kütlelerinin nasıl büyüyüp küçüldüğünü tespit etmek adına 30 yıllık uydu gözlemlerinin ve iklim modellerinin derlenmesi sonrasında ortaya çıktı. Dünyadaki en büyük 2000 göle ait verileri inceleyen araştırmacılar, göllerin yarısından fazlasında önemli ölçüde küçülme tespit etti. Bulguların oldukça şaşırtıcı olduğunu söyleyen FangFang Yao, “Dünya nüfusunun yaklaşık dörtte biri kuruyan bir göle sahip havzada yaşıyor.” diyerek göllerdeki suyun çekilmesinin insan yaşamı için ne derece tehlikeli olduğunu gözler önüne serdi.

İklim değişikliği kaynaklı mega kuraklığın etkileri, dünyanın dört bir yanında görülmeye devam ediyor. İnsanların suya olan erişimi her geçen gün zorlaşırken, göllerin ve gölleri besleyen su kaynaklarının kuruması, gelecekte bir su krizinin kapıda olduğunu gösteriyor. Yaklaşık 40 milyon insana içme suyu sağlayan Afrika’nın en büyük göllerinden Çad Gölü, 1960 yılından beri %90 oranında küçüldü.

Göllerin Küçülmesinden İklim Değişikliği ve İnsanlar Sorumlu

Dünyanın En Büyük Gölleri Küçülüyor: Peki, Neden?
Fotoğraf: Wikimedia Commons

Rapor, özellikle göllerin küçülmesindeki ana nedeni tespit edebilmesi yönüyle oldukça büyük önem taşıyor. Buna göre göllerdeki azalmanın en az yarısı iklim değişikliği ve aşırı tüketimden kaynaklanıyor. Ayrıca tarımsal faaliyetler ve verimsiz su kullanımı da göllerin küçülmesine etki ediyor.

Birleşmiş Milletler’in kendi rakamları, dünya genelinde yaklaşık 2 milyar insanın suya erişimi olmadığını ve dünya nüfusunun yaklaşık yarısının yılda en az bir kez ciddi su kıtlığı yaşadığını gösteriyor.

Bu yılın başlarında yayınlanan BM Su Raporu Baş Editörü Richard Connor, mart ayı sonlarında dünya liderlerinin tatlı su yönetimi için bir araya geldiği basın toplantısında “Belirsizlikler artıyor. Eğer bu konuyu ele almazsak, kesinlikle küresel bir kriz yaşanacaktır.” dedi.

Kaynak: NPR

Kapak Fotoğrafı: Flickr | NASA Goddard Space Flight Center