Sürdürülebilir Fikirleri Destekleyen Yarışmalar

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2023

İçinde yaşadığımız dünya düzenine baktığımızda bir şeylerin yanlış gittiğini fark etmeyen kimse yoktur herhalde. Üst üste alınan yanlış kararlar ve bu kararların bir zincir haline gelerek yıllar yılı birikmesi ortaya çarpık bir düzen çıkarttı. Bu sonucun etkilerini son yıllarda çok daha derinden hissetmekteyiz. Durum böyleyken karar alma kriterlerinin değiştirilmesi gerektiği ve gelecek hakkında daha kritik kararlar alınması gerektiğinin farkında olarak bazı adımlar atmaya başlandığını görüyoruz. Bu adımların belki de en teşvik edicileri “Sürdürülebilirlik Günleri” yarışmaları. Siz de hayalini kurduğunuz geleceği tasarlamak veya en azından sürdürülebilir gelecek adımlarına katkıda bulunmak istiyorsanız bu yarışma derlemesine göz atabilirsiniz.

Sürdürülebilirlik Günleri Yarışması, Alman Büyükelçiliği

Fotoğraf: www.stgm.org.tr

 

Gençlerin sosyal hayata etkin olarak katılması amacıyla Alman Büyükelçiliği tarafından Türkiye’de düzenlenen Sürdürülebilirlik Günleri Yarışması, yakınlarda sonuçlandı. Bu yarışmanın birincil amacı, geleceği yaratanların onu yaşayacak kişilerden oluşması. Bugünün gençleri ve onların sürdürülebilir kalkınma fikirlerini desteklemek için organize eden yarışmanın jürisinde, sürdürülebilirlik üzerine çalışmalar yapmış veya kişilerle kurumları birleştirecek değerli projeleri bir araya getiren kişiler yer aldı. Bu yılın kazanan projeleri: Sürdürülebilir Tekstil Materyalleri Kütüphanesi, Bongo Art Projesi ve Referandom.

Sürdürülebilir Tekstil Materyalleri Kütüphanesi projesi, tekstille ilgili herkesin ortak bir paydada buluşabilmesini ve bunun sürdürülebilir bir anlayışla ilerlemesini hedefliyor. Bu proje sayesinde doğru iş birlikleri sonucunda doğaya saygılı bir tekstil sektörü inşa edilmesi umuluyor.

Bongo Art Projesi, herkesin sanata erişebilirliğini sağlamayı hedefleyen bir proje.  Bongo Art, görme engelli bireylerin müzeleri rahatça gezebilmeleri ve ikonik eserleri inceleyebilmeleri adına bu eserlerin üç boyutlu replikalarının yapılması anlayışına dayanıyor.

Referandom; TBMM, Ankara, İstanbul ve İzmir belediye meclislerinde görüşülen kanun tekliflerini sadeleştirerek halka sunmayı ve kullanıcılar tarafından yönergelerin oylanmasını sağlamayı hedefliyor.

Siz de yarışma ve projeler hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak isterseniz surdurulebilirgelecek.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sürdürülebilir Geleceği Tasarla, Rönesans Holding

Fotoğraf: static.daktilo.com

 

Gelecek nesillerin sürdürülebilir yaşama ve sürdürülebilirlik kavramına aşina olarak gelişmesini sağlamak ve üniversite öğrencilerine sürdürülebilirlik anlayışını kazandırmak amacıyla Rönesans Holding tarafından organize edilen Sürdürülebilir Geleceği Tasarla yarışması, bu yıl da gittikçe esnekleşen bazı koşullarla geleceğin yeşil projelerini yaratmaya davet etti. Aynı zamanda bu proje içinde takım çalışması, fikir paylaşımı ve destekle büyüme kavramlarının da öğrenciler tarafından benimsenmesi önemsendi. Siz de çevre dostu binalarda yaşamaya başlamak ve daha yeşil bir gelecek hayali kuruyorsanız geçmiş altı yılın projelerini ve kazananlarını inceleyebilir, yedinci Sürdürülebilir Geleceği tasarla yarışmasına hazırlanabilirsiniz.

Sürdürülebilir Geleceği Tasarla yarışması hakkında detaylı bilgiye ronesans.com/sürdürülebilirlik adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

İnovatif Sürdürülebilirlik, SKD Türkiye

Fotoğraf: arkasnews.com

 

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, on üç özel sektör yöneticisinin katılımıyla 2004 yılında kuruldu. Kurulduğu günden itibaren sürdürülebilir kalkınmaya özen gösteren bu dernek, 2013 yılında sanayide inovasyonun önemini göstermek amacıyla İnovatif Sürdürülebilirlik yarışmasını başlattı. Bu yarışmada sanayiye yönelik inovasyonun iyi örneklerini ortaya çıkarmayı ve desteklemeyi amaçladı. Her iki yılda bir yarışmayı yineleyen SKD Türkiye, yapılan değerlendirmeler sonucunda; büyük şirket, KOBİ ve sosyal alanlar gibi dallardaki sanayiye yönelik iyi uygulamaları desteklemeyi amaçlıyor.

Siz de sanayiye yönelik sürdürülebilir uygulama fikirlerine sahipseniz ve bunu hayata geçirmeyi amaçlıyorsanız yarışma hakkındaki detaylı bilgiye skdturkiye.org adresinden ulaşabilirsiniz.