Toprak Sağlığı İnsan Sağlığını Etkiliyor

Toprak Sağlığı İnsan Sağlığını Etkiliyor

Tarım ile medeniyetimiz arasında çok güçlü bir bağ var. Aniden tarımsal faaliyetlerimizi durdursak, büyük ihtimalle insan nüfusunun büyük çoğunluğu çok kısa bir süre içerisinde hayatını kaybederdi. Peki, tarımın ana taşıyıcısı konumundaki toprağın gıda ihtiyacımızı karşılayan bitkileri yetiştirmesi dışında insan sağlığını direkt olarak etkilediğini biliyor muydunuz?

ABD Ulusal Bilim, Mühendislik ve Tıp Akademileri (NASEM), sağlıklı toprakları destekleyen tarım yönetimi politikaları kullanarak toprak kalitesinin insan sağlığı üzerindeki etkisini araştırdı. Sonuçlara göre toprak sağlığı, topraktan gelen besinlerle beslenen insanların sağlığını etkiliyor.

Toprak ve Mikrobiyom Arasındaki İlişki

Toprak Sağlığı İnsan Sağlığını Etkiliyor
Fotoğraf: Unsplash | Forrest Cavale

Daha önce mikrobiyom terimini duymuş olabilirsiniz. Biz farkında olmasak da vücudumuzda şu an milyonlarca hatta milyarlarca bakteri, çeşitli görevlerle hayatını sürdürüyor. Canlıların içerisinde yer alan mikroorganizmalar, mikrobiyom olarak adlandırılıyor. Bağırsaklarımızda yaşayarak sindirimden görevli olan veya vücut bağışıklığımızı güçlendiren çeşitli bakterilerin farklı nedenlerle yok olması, insan sağlığını direkt olarak etkiliyor. Bu sebeple sağlıklı bir yaşam için güçlü bir mikrobiyom neredeyse şart.

Yeni bulgular ışığında mikrobiyom ile yediklerimiz arasında daha önce keşfedilmeyen bir ilişki tespit edildi. Araştırmalara göre insan mikrobiyomu ile toprak mikrobiyomu arasında bağlantı bulunuyor. Uzun vadeli çalışmalarda organik olarak yetiştirilen topraktaki mikrobiyal topluluğun, geleneksel yani kimyasal gübre kullanımı içeren topraklara kıyasla çok daha çeşitli ve bitkileri patojenlere karşı koruyan mikroplarla dolu olduğu gözlemlendi.

Organik yöntemlerin kullanıldığı topraklarda yetiştirilen bitkilerden elde edilen besinlerin, faydalı içerik yönünden çok daha zengin olduğu tespit edildi. Buna göre mikrobiyomu daha çeşitli ve güçlü olan organik topraklarda yetiştirilen domateslerde %36, jalapeno biberlerinde ise %18 daha fazla C vitamini bulunuyor. Besin değerleri açısından daha güçlü olan bitkiler ise direkt olarak insan mikrobiyomunu etkiliyor.

Daha önce toprak mikrobiyomunun insan sağlığını etkilediği gözlemlenmişti. Ancak yeni çalışma sayesinde organik tarımın toprak mikrobiyomunda önemli yer teşkil ettiği de saptandı. Bu alanda araştırmalar hala devam etse de konveksiyonel tarımın organik tarıma kıyasla insan sağlığı açısından sorun oluşturduğu bir kere daha gözlemlenmiş oldu.

Kapak Fotoğrafı: Unsplash | Nikola Jovanovic