Sıfır Emisyon İçin Yeni Çözüm: Karbon Kredisi

Sıfır Emisyon İçin Yeni Çözüm: Karbon Kredisi

Ülkelerin ve şirketlerin aldığı karbonsuzlaştırma ve sıfır emisyon kararları çerçevesinde sektörlerin temiz dönüşüme geçmesi için birçok farklı yol deneniyor. Bazı şirketler finansal sürdürülebilirliklerinin sağlanması adına yumuşak geçişin zorunluluğunu ifade ederken bu noktada imdatlarına karbon kredisi yetişiyor.

Şirketlerin kendi iklim hedeflerini tutturmak ve gaz emisyonlarını telafi etmek adına yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmasını ve iklim değişikliğine karşı mücadeleye maddi destek olmasını içeren karbon kredisi, her geçen gün büyük şirketler arasında daha popüler hale geliyor.

Gelişmekte Olan Ülkelere Destek Veriliyor

Sıfır Emisyon İçin Yeni Çözüm: Karbon Kredisi
Fotoğraf: Unsplash | Jas Min

Özellikle ülkelerin karbon emisyonu hedeflerini gerçekleştirmeleri adına uluslararası bir yardım projesi olarak ortaya çıkan karbon kredisi sistemi, gelişmekte olan ülkelere temiz enerji dönüşümü aşamasında maddi yardım yapılmasını amaçlıyor.

Geçtiğimiz yıl zengin ülkeler ile Endonezya, Güney Afrika ve Vietnam arasında kömür enerjisinden vazgeçmelerini planlayan Just Energy Transition Partnership kapsamında aralarında Rockefeller Vakfı gibi ünlü derneklerin ve şirketlerin yer aldığı birçok kuruluş, önemli maddi yardımlarda bulundu.

Temel olarak karbon emisyonu, bir artı/eksi hesabı olduğu için şirketler, işleyiş ve üretimlerinden kaynaklı karbon emisyonu tutarını hesaplayıp bu tutar karşılığında başka bir yerde salınım yapılmasının önüne geçebiliyor. Böylece son hesapta şirketlerin aldıkları karbon kredisi sayesinde sıfır karbon çıkma ihtimali dahi doğuyor.

Ancak uzmanlar, karbon kredilerinin kömürsüzleştirme çalışmaları için tehlikeli olabileceği noktasına dikkat çekiyor. Özellikle gerçeklçi olmayan düzeylerde karbon kredisinin satın alınması, kömür santrallerinin aşamalı olarak kapatılmasını desteklemeyi bırakın sekteye dahi uğratabilir. Bu noktada uzmanların en büyük endişesi, karbon kredisi için yapılan maddi yardımların gerçekten de temiz enerji dönüşümüne gidip gitmediği sorusu.

Kaynak: Climate Home News

Kapak Fotoğrafı: Unsplash | Valeriy Kyrikov