nota defteri

Klasik Müzikte Kadın Besteciler

Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023

Klasik müzik; duyguların, düşüncelerin ve tarihin dokularını seslerle dokuyan bir sanat formu olarak nitelendirilir. Bu alanda eserler ortaya koyan kadın besteciler ise ne yazık ki erkek meslektaşları kadar bilinmez. Clara Schumann’ın romantik melodilerinden Amy Beach’in yenilikçi harmonilerine, Fanny Mendelssohn’un duygusal derinliklerinden Louise Farrenc’ın etkileyici senfonilerine kadar klasik müzikte kadın besteciler nasıl izler bırakmış sorusunun yanıtlarını inceleyeceğiz. 

Clara Schumann (1819-1896)

Clara Schumann

Hayatı

Clara Schumann, 19. yüzyılın en önemli müzisyenlerinden biridir. Çocukluk döneminden itibaren olağanüstü bir piyano virtüözü olarak tanınır. 

Babası Friedrich Wieck, Clara’nın müzikal yeteneklerini erken yaşta fark etti ve onun müzik kariyerine öncülük etti. Schumann, sadece bir piyanist olarak değil, aynı zamanda besteci ve eğitmen olarak da kendini kanıtladı. Kocası Robert Schumann ile olan ilişkisi ve onun müzik kariyerine etkileri de müzikseverler tarafından bilinir. Brahms ile olan yakın arkadaşlığı ve müzikal etkileşimi de önemli bir tarihi öneme sahiptir. 

Clara, kocasının ve Brahms’ın eserlerini yaymakta önemli bir rol oynadı ve onların eserlerini geniş bir dinleyici kitlesine tanıttı.

Dönemi

Clara Schumann, Romantik Dönem müziğinin en parlak figürlerinden biri olarak kabul edilir. Romantik dönem, duygusal ifade ve bireysel sanatsal özgürlüğün ön plana çıktığı bir dönemdi. Clara, bu dönemin özelliklerini kendi bestelerinde ve performanslarında ustalıkla yansıttı.

En Bilinen Eserleri

 • Piyanolu Trio op. 17
 • Piyanolu Konçerto La minör op. 7

Louise Farrenc (1804-1875)

Louise Farrenc

Hayatı

Louise Farrenc, 19. yüzyıl Fransa’sında müzik eğitimi alan ve kariyerini bu alanda sürdüren nadir kadınlardan biriydi. Müziğe olan tutkusu ve yeteneği, onu döneminin en saygın müzisyenlerinden biri haline getirdi. Farrenc, kariyerine piyanist olarak başladı ama zamanla bestecilik yetenekleri de ön plana çıktı. Özellikle kocası Aristide Farrenc’in etkisiyle müzik dünyasında daha aktif bir rol aldı. 

Farrenc, hem romantik dönemin estetik değerlerini benimseyen hem de klasik form ve yapıları koruyan eserler yarattı. O dönemde kadın besteci olmanın zorluklarına rağmen, müziği geniş bir takdir topladı ve Paris Konservatuvarı’nda öğretim görevlisi olarak atanarak önemli bir başarı elde etti.

Dönemi

Louise Farrenc, Romantik Dönem’de yaşamış ve bu dönemin müzikal özelliklerini eserlerine yansıtmıştır. Farrenc’in müziği, bu dönemin estetiğini yansıtan aynı zamanda klasik müzik form ve yapılarını da barındıran özelliklere sahiptir.

En Bilinen Eserleri

 • Üç Senfoni
 • Piyano ve Oda Müziği Eserleri
 • Klarnet Trio Op. 44

Fanny Mendelssohn (1805-1847)

Fanny Mendelssohn

Hayatı

Fanny Mendelssohn, 19. yüzyılın en dikkate değer kadın bestecileri arasında yer alır ve ünlü besteci Felix Mendelssohn’un ablası olarak da tanınır. 

Müzikal bir ailede büyüyen Fanny, genç yaşta gösterdiği müzikal yetenek ile hemen dikkat çekti. Ancak 19. yüzyılın cinsiyet rolleri ve toplumsal beklentileri, Fanny’nin profesyonel bir müzik kariyeri yapmasını engelledi. Bu nedenle bestelerinin birçoğu kardeşi Felix’in adıyla yayımlandı. Fanny, özellikle piyano ve oda müziği eserleri bestelemekte ustaydı ve kendi salonunda düzenlediği müzik performanslarıyla tanındı. Kardeşi Felix ile derin bir müzikal ilişkisi vardı ve birbirlerine eserlerinde ilham kaynağı oldular.

Dönemi

Fanny Mendelssohn, Romantik Dönem’de yaşamış ve bu dönemin müzikal özelliklerini eserlerinde yansıtmıştır. Fanny’nin müziği, Romantik dönemin duygusal yoğunluğunu ve melodik zenginliğini içerir.

En Bilinen Eserleri

 • “Das Jahr” (Yıl)
 • Oda müziği eserleri

Ethel Smyth (1858-1944)

Ethel Smyth

Hayatı

Ethel Smyth, İngiltere’de doğmuş, 19. ve 20. yüzyılın dönüm noktasında etkinlik göstermiş bir besteci ve kadın hakları aktivistidir. 

Müziğe olan ilgisi, genç yaşlarda başladı ve zamanla önemli bir klasik müzik bestecisi oldu. Smyth, o dönemin cinsiyetçi engellerine meydan okuyarak Almanya’da müzik eğitimi aldı ve burada Johannes Brahms, Clara Schumann gibi önemli müzisyenlerle tanıştı. Kariyeri boyunca opera, senfoni, oda müziği ve şarkılar besteledi. Aynı zamanda kadınların oy hakkı mücadelesine aktif olarak katıldı ve bu tutkusu eserlerine de yansıdı. 

Ethel Smyth, özellikle opera alanında kırılma noktası yaratan bir besteciydi ve eserleri o zaman için cesur ve yenilikçi olarak kabul edildi.

Dönemi

Ethel Smyth, Geç Romantik Dönem ve 20. yüzyılın başlarında etkinlik gösterdi. Smyth’ın müziği, bu dönemin karakteristik özelliklerini taşırken aynı zamanda kişisel ifadesini ve bağımsız ruhunu da yansıtır.

En Bilinen Eserleri

 • Opera “The Wreckers” (Denizdeki Yıkıntılar)
 • “Mass in D”
 • “String Quartet in E Minor”

Amy Beach (1867-1944)

Amy Beach

Hayatı

Amy Beach, Amerikan klasik müziğinin öncülerinden biri olarak kabul edilir ve 19. ila 20. yüzyılın dönemlerinde etkin olmuş bir bestecidir. 

Genç yaşta müzikal bir deha olarak ortaya çıkan Beach, özellikle piyano ve bestecilik alanlarında dikkat çekici yeteneklere sahipti. Erken yaşta evlendiği için kariyerini kısıtlayan sosyal normlarla mücadele etti. Ancak bu durum onun bestecilik yeteneklerini geliştirmesine engel olmadı. Beach, Romantik dönem tarzında besteler yaparken, Amerikan müzikal mirasını ve yerli melodileri eserlerine dahil ederek özgün bir tarz oluşturdu. ABD’de uluslararası alanda tanınan ilk kadın besteci olarak tarihe geçti ve Amerikan müzik kültürünün gelişimine önemli katkılar sağladı.

Dönemi

Klasik müzikte kadın besteciler arasında yer alan Amy Beach’in müzik kariyeri, Romantik Dönem’in sonlarına ve 20. yüzyılın başlarına denk gelir. Beach, bu dönemin estetik anlayışını benimseyerek Amerikan müzikal öğelerini klasik müzikle bütünleştirdi.

En Bilinen Eserleri

 • “Gaelic Symphony” (Op. 32)
 • “Piano Concerto in C-sharp minor” (Op. 45)