Başka Yer Sergisi | Decollage

Başka Yer Sergisi | Decollage

Decollage’ın ilk sergisi olan Başka Yer, 12 Mart’ta açıldı. Sergi, 19 Nisan 2022 tarihine kadar Decollage’ın Suadiye’deki mekanında görülebilecek.

Viktoria Şahin kuruculuğunda genç ve yeni nesillere sanatı sevdirmek, merak uyandırmak, sürdürülebilir ve ulaşılabilir bir sanat ortamı yaratmak ve disiplinlerarası üretim alanını desteklemek gibi misyonlarla oluşturulan platformun sanat danışmanlığını Begüm Güney üstleniyor. Decollage’ın binasında; heykel ve performans bölümü, art shop, kafe, galeri, kitaplık ve etkinlik alanı yer alıyor.

Başka Yer Sergisi | Decollage
Başka Yer Sergisi: Zarif Yabancılaşmam / Ozan Atalan

Açılış sergisi olan Başka Yer; Tolga Akbaş, Orkide Akkoç, Suat Akdemir, Turan Aksoy, Ozan Atalan, Ahmet Civelek, Ece Eldek, Buğra Erol, Tom Fellows, Dilara Göl, Bora Güney, Nazlı Gürlek Hodder, Serra Duran Paralı, Merve Ünsal, Kemal Tufan, Ferhat Tunç, Nergiz Yeşil ve Kerim Yetkin’in farklı disiplinlerdeki işlerinden oluşan bir karma sergi.

Sergi, düşünsel zeminini 2014 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Durban şehrinde gerçekleşen Mimarlar Birliği’nin 25. Dünya Kongresi’deki “Başka Yerin Mimarlığı” başlığından almış. Bahsi geçen kongre kapsamındaki mimari fikir yarışması, “Ütopya ve/veya Mutluluk -Sizin Kendi Başka Yerinizde-” temasıyla bu serginin de çıkış noktası olan edebiyat, mimari ve sanatın ortak ifadesi üzerine odaklanıyor.

Sergi için sanat, “şeyleri dönüştüren şey” bağlamında ele alınarak sanatın topluma ve doğaya başkalaşan alanlar açabilme ihtimali sorgulanıyor. Biraz Freudian olarak değerlendirilebilecek bir yaklaşımla insanın kaçınılmaz yapma ve yıkma aksiyonlarının, insan faaliyeti olarak sanatın üzerindeki izdüşümleri bir odak noktası haline geliyor. Bu odaklanış, önümüzdeki bu başka yere olan bakışımızın karakteri olduğunda ise sergideki işler tematik bir derinlik kazanıyor.

Başka Yer Sergisi | Decollage
Başka Yer Sergisi: What I am / Ece Eldek, This Brutal World / Serra Duran Paralı

Pürüzleri, detayları yok etmek mahiyetindeki zımpara, Ahmet Civelek’in üretiminde yaratımın başat materyali olarak konumlanıyor. Ozan Atalan’ın Zarif Yabancılaşmam başlıklı enstalasyonu, ben-beden etkileşimi üzerinden bir çeşit kimlik inşasının özyıkımcı doğasına dikkat çekiyor. Ferhat Tunç’un Metinler ve Objeler başlıklı işinde ise çoktan yakılmış, yıkılmış olanın külleri yeniden form kazanıyor.

Kapak Fotoğrafı: Başka Yer Sergisi