Dünya Barış Günü

Barışa Çağrı: Dünya Barış Günü

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2023

Dünya barışı hakkında yazılmış ve kalıplaşmış ifadeler dışında, dünya barışı gerçekten nedir? Hangi koşullar altında, nasıl bir dünya düzeni kurulduğunda dünya barışından söz edilebilir? Barışın simgesi neden beyaz güvercin ve zeytin dalıdır? Neden Dünya Barış Günü farklı ülkelerde başka başka zamanlarda kutlanır?

Dünya Barış Günü Nedir?

Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı tarafından 1 Eylül 1939 günü, Nazilerin Polonya’ya saldırması sonucunda 2. Dünya Savaşı’nın başlaması ve bu korkunç savaşın milyonlarca insanın kaybına neden olması sebebiyle, Dünya Barış Günü olarak belirlenmiştir. Fakat Sovyetler Birliği’nin ve Varşova Paktı’nın dağılmasıyla beraber bu tarih geçerliliğini yitirmiş; onun yerine Birleşmiş Milletler tarihi 21 Eylül’e çekmiştir. 

Dünya Barış Günü Savaşın Yıkıcılığını Hatırlatmalı

Bu günün hepimize hatırlatması gereken şey, sonucu ne olursa olsun savaşların bir neslin ortadan kalkmasına sebep olabileceği; yalnızca savaş sahasını değil, cephe arkasındaki hayatları da doğrudan etkilediğini unutmamak gerektiğidir. Savaşın yıkımları yüz yıllarca yankılarını sürdürmeye devam eder. Bu yıkımın ilk etapta yansıması, savaşın bitmesinin ardından kurulacak “yeni hayat” düzeninin zorluğunda görülür. Sonrasındaysa gelecek nesillerin yetişmesi geri döndürülemez derecede büyük yıkımlara sebep olur. Özellikle eğitimin aksaması ilk etapta zararsız ve telafi edilebilir görünse de dünyada aniden gelişen olaylar sonucunda yetersiz ve yanlış eğitim alan çocukların etraflarında gelişen olaylara ve değişen döneme uyum sağlayamadıkları görülür. Bu da bir toplumun çöküşüne önayak olan en tehlikeli konulardan bir tanesidir.

Barışın Simgesi Neden Beyaz Güvercin ve Zeytin Dalıdır?

Beyaz güvercin ve zeytin dalı ikilisinin beraber kullanımı Nuh Tufanı efsanesine kadar dayanır. Efsaneye göre, Nuh peygamber; ona doğru süzülerek gelen ve ağzında bir zeytin dalı taşıyan beyaz güvercini gördüğünde dünyadaki her şeyin normale döndüğünü, yeryüzünde tekrar yaşanabilecek yerler olduğunu, toprağın görünür hale geldiğini anlamıştır. Aynı zamanda Yunan mitolojisinde zeytin dalı “zafer” anlamı taşımaktadır. Beyaz güvercin, önceleri dinsel bir ruh huzurunu simgelese de sonradan bu durum değişmiş ve tamamen barış sembolü olarak hatırlanmaya başlanmıştır. Tüm bu durumların neticesinde ağzında zeytin dalıyla süzülen beyaz güvercin motifi o günden beri barışın kalıcı sembolü haline gelmiştir.

Birleşmiş Milletlerde Dünya Barış Günü Nasıl Kutlanır?

Japonya tarafından, savaşta kaybedilen insanların anısına dünyanın her yerinden çocukların yolladıkları bozuk paralarla yaptırılan ve üstüne “Çok yaşa mutlak barış!” yazdırılan çan, her yıl 21 Eylül’de Birleşmiş Milletler Merkezi’nde çalınır.

Bertolt Brecht, Duvara Tebeşirle Yazılan

“Savaş istiyoruz!”

En önce vuruldu

Bunu yazan