Liderler Amazon Ormanlarının Korunması Konusunda Anlaşamadı

Liderler Amazon Ormanlarının Korunması Konusunda Anlaşamadı

Yakın zamanda Brezilya’da başa gelen Lula da Silva önderliğinde Amazon ormanlarına karşı uzun süredir devam eden doğa katliamı yavaşlamıştı. Sol ve çevreci görüşleri seçim vaadi olarak sunan Lula da Silva, şimdiye kadar ormanların korunması için kendi ülkesi içerisinde birçok adım attı. Ancak başkanın en büyük projelerinden biri Amazon ormanlarına ev sahipliği yapan 8 Güney Amerika ülkesini ormanları korumak adına tek bir çatıda buluşturmaktı.

Amazon İş Birliği Antlaşması Örgütü ismiyle tanınan  yapılanmada devlet başkanları ve bakanlar seviyesinde Amazon ormanlarının korunması adına birçok önemli karara imza atılması bekleniyordu. Ancak üye devletler, başta 2030 yılına kadar sıfır ormansızlaşma vaadi olmak üzere birçok konuda anlaşamadı.

“Ormansızlaşmanın Engellenmesi Sadece Bize Bağlı Değil!”

Liderler Amazon Ormanlarının Korunması Konusunda Anlaşamadı
Fotoğraf: Unsplash | Souro Souvik

Bolivya, Brezilya, Ekvador, Guyana, Kolombiya, Peru, Surinam ve Venezuela’nın aralarında yer aldığı 8 ülkenin 1978 yılında Amazon ormanlarının korunması ve kaynakların paylaşılmasını belirlemek amacıyla kurduğu Amazon İşbirliği Antlaşması Örgütü, COP28 öncesinde ormansızlaşmayı azaltma yolunda önemli kararlar almak için Brezilya’nın Belem kentinde toplandı.

Tartışmalı geçen toplantılar sonrasında yayımlanan ortak bildiride devletler, ormansızlaştırmaya karşı yürütülecek çalışmanın sadece kendilerini bağlı olmadığını söyledi. Gerekçe olarak ise Amazon ormanlarından elde edilen kaynakların yalnızca bölgede değil küresel çapta tüketildiğine vurgu yapıldı.

Toplantılarda uzlaşmaya varılamayan konular arasında 2030 yılına kadar ormansızlaştırmanın bitirilmesi vaadi dikkat çekti. Öte yandan bölgenin önemli petrol üreticilerinden olan Brezilya ve Venezuela, petrol üretiminde endüstrilerin rolü konusunda çekimser yaklaşırken diğer ülkeler ise sığır eti üretimi ve madencilik faaliyetleri konusunda anlaşamadı.

Ormansızlaşma, Ormanların Ölümü Demek

Birçok aktivist Amazon ormanlarının korunmasını sağlamak amacıyla liderler seviyesinde bir zirvenin gerçekleştirilmesine her ne kadar somut adımlar atılmamış olsa da olumlu baktığını belirtti. Veriler, Amazon ormanlarının önümüzdeki seneler içerisinde %20 ya da %25’inin yokalması takdirinde bölgede bir savanizasyon başlamasına ve ormanın ölümüne işaret ediyor.

Kolombiya ve Brezilya, ormansızlaştırmanın azaltılması çalışmalarında kendi üzerlerine düşen payı yaptıklarını beyan ederek anlaşmaya varılamamasını önemsemezken neredeyse tüm ülkeler küresel ölçekte bir yardım çalışmasının zorunlu olduğu konusunda hemfikir.

Kapak Fotoğrafı: Unsplash | roya ann miller