Dévoyé Sergisi | Martch Art Project

Dévoyé Sergisi | Martch Art Project

Dévoyé başlıklı sergi, Martch Art Project’in İstiklal’deki mekanında 14 Haziran 2022 tarihine kadar görülebilecek.

Serra Duran, Sonja Yakovleva, Murat Önen ve Metehan Törer’in kağıt kesme, resim, heykel ve video olmak üzere 22 çalışmasına yer veren sergi, tek boyutlu bir beden tahayyülü üzerine odaklanıyor.

Kant tarafından tabiri caizse dışlanan bedenin Sacher-Masoch’un elinde bir tür deneyim sahasına dönüşümü ya da cilt bakım ürünleri ‘’piyasasında’’ adeta tapınaklaştırılıp fetişize edilen bedenin ‘’sağlıklı insan’’ ideasının başat formu olarak pazarlanışı…

Dévoyé sergisi, yüzlerce noktadan eğilmenin mümkün olduğu beden kavramı üzerine farklı bir yerden yaklaşıyor:

‘’Günümüzde insan bedeni artık siyasal bir objedir.’’

Beden üzerinden açılan herhangi bir politik tartışma, öyle sanıyorum ki herkesin aklına önce şu soruyu getirecektir:

Görüntü Kime Ait?

Dévoyé Sergisi | Martch Art Project

Fotoğraf: Sonja Yakovleva, ‘Höschen’ Nr. 73-83

Görüntünün sergileyene mi yoksa bir belirim halinde onunla karşılaşan gözlemciye mi ait olduğu sorunsalı üzerine düşünmek, Dévoyé’nin bedeni politik bir tartışmaya açarken pornografiyi merkeze almasını çok daha anlamlı kılıyor. Çünkü pornografi, apaçıklığı ve mübalağasının yanı sıra seyircisinin/röntgencisinin orada olmasına müsaade eden bir tavra sahiptir. Hal böyleyken sergilenen bedenler ve bilhassa bu bedenlerin ataerkil toplum beklentileri merceğinde ‘’feminen’’ pozlar verebilen aksamları yalnızca bir metaya dönüşür. Özün belki de en yakın somutluğu olan bedenler; artık kendileri için kendilerinde değil, seyircinin içtepisel sağaltımları için oradadırlar. Bu yeni bir bakıma varlık tasarımındaki erillik, bedenin politikleşmesini çiğ bir şekilde gözler önüne serer.

Dévoyé Sergisi | Martch Art Project

Fotoğraf: Metehan Törer; Lovers, Ephemeral, Kusan çeşmeden kalan

Johannes To My Cordelia

Hepimiz Hristiyan anlatısındaki Havva’nın yılan kılığına giren şeytanın baştan çıkarması ile yasak meyveyi arzuladığı kısmı biliriz. Yalnızca baştan çıkanın mühim olduğu ve baştan çıkanın da kadın olduğu bu miti aklımızın bir köşesinde tutalım.

Sergide, isminin Søren Kierkegaard’ın genç bir kadını baştan çıkartan bir adamın hikayesinin anlatıldığı, yani bu sefer baştan çıkaranın mühim olduğu ve baştan çıkaranın da erkek olduğu The Seducer’s Diary adlı kitabına atıf olduğunu düşündüğüm Serra Duran ve Mehdi Puder’in Johannes to my Cordelia başlıklı bir video çalışması mevcut.

Romantizmin klasik anlatısındaki alışık olduğumuz imajların dışında çok daha ‘’pornografik’’ bir dile sahip olan bu video, serginin ismi olan Dévoyé’nin ‘’baştan çıkmış’’ manasına geldiği de göz önüne alındığında serginin tüm muhteviyatını kendi gövdesinde taşıyor gibi gözüküyor.

Sergi için kaleme aldığı başarılı metin adına da Can Akgümüş’ü ayrıca tebrik ederim.

Kapak Fotoğrafı: Sonja Yakovleva; Only Fans, We are Family, Pool Party