Biyoyakıt Nedir?

Biyoyakıt Nedir?

Uluslararası konferans ve toplantılarda fosil yakıtlara olan bağımlılığın kademeli olarak bitirilmesi ve buna bağlı karbon emisyonlarının azaltılması gibi kararlar, her fırsatta ön plana çıkıyor. Liderlerin Paris İklim Anlaşması’nın 1.5 derece hedefini tutturmak için kömür ve petrol gibi yenilenemeyen enerji kaynaklarına olan yatırımların yenilenebilir ve temiz kaynaklara yönelmesi bekleniyor. Yenilenebilir enerji kaynakları ise güneş, rüzgar, dalga ve biyoyakıtlardan oluşuyor.

Tarım bitkileri gibi biyokütlelerden elde edilen tüm yakıt türlerine biyoyakıt adı veriliyor. Biyoyakıtlar, fosil yakıtlara alternatif olarak geliştirilen yenilenebilir enerji kaynakları ve mısır, şeker kamışı ve soya bitkisinden elde ediliyorlar. Bu bitkilerden üretilen biyodizel, traktörlerde ve taşımacılık yapan tırlarda kullanılabiliyor. 

Tüm yakıt türlerinin üretiminde ve kullanımında karbon emisyonu açığa çıkıyor. Ancak biyoyakıtlar toprak mahsullerinden elde edildiği için yetiştikleri dönemde CO2 tutuyorlar. Yakıt halini aldıkları ve motorlu taşıtlarda kullanıldığı takdirde ise ortaya çıkan CO2 atmosfere geri dönmüş oluyor. Fosil yakıtların yarattığı kirlilik ile kıyaslandığında neredeyse hiç ilave kirlilik oluşmuyor. 

Fosil yakıtlar yüzyılı aşkın süredir üretimin ve tüm endüstrilerin vazgeçilmesi konumunda olduğundan yenilenebilir enerji türlerine geçiş uzun ve zorlu bir süreç. Yatırımların yenilenebilir enerjilere yönelmesi, vergi indirimleri ve girişimlerin teşvik edilmesi gibi bir dizi devlet desteği gerekiyor. Örneğin AB ülkelerinde benzin ve motorine ortalama %5 oranında biyoyakıt harmanlama zorunluluğu bulunuyor. 

Biyoyakıt Türleri Nelerdir?

Biyoyakıt Nedir?
Biyoyakıt nedir: Biyoyakıt türleri

Fotoğraf: Evi T.

Biyoyakıt türleri; biyodizel, biyoetanol ve biyogaz olarak üçe ayrılıyor.

Biyodizel; kanola, ayçiçeği, palm gibi yağlı tohuma sahip bitkilerin yağlarından, hayvansal yağlardan ve geri dönüştürülmüş mutfak yağından elde ediliyor. Yenilenebilir bir yakıt türü olan biyodizel, geleneksel dizel yakıtlarla karıştırılarak kullanılabiliyor. Biyoetanol ise benzine alternatif olarak şeker kamışı, mısır, buğday ve şeker pancarından elde ediliyor. Ayrıca algler, hayvansal yağlar ve çöpten de yakıt üretilebiliyor. 

Biyoyakıtların ne kadar sürdürülebilir olduğu ise küçük bir soru işaretinin doğmasına neden oluyor. Nedeni ise şu; biyoyakıt üretiminde tarımsal ürünler kullanıldığından bu bitkilerin yetişmesinde büyük miktarlarda sağlıklı toprak alanı, su, gübre ve iş gücü kullanılıyor. Nüfusu giderek artan dünyada gıda ihtiyacı, yakıt ihtiyacı ve dolayısıyla sağlıklı ve işlenebilir toprak alanı ihtiyacı paralel olarak artacağından günümüzde halihazırda ciddi bir sorun olan ormansızlaşmanın derinleşmesi söz konusu olabilir.  

Ülkemizde bugün toplam 16 tesiste biyokütleden elektrik üretiliyor. Yatırımların artması ve yeni biyoyakıt üretme ve işleme merkezleri açıldıkça yeşil istihdam da artacak. Ayrıca biyoyakıtlar, gıda israfının önüne geçilmesine de katkı sağlayabiliyor. Tüketilmeyecek durumda olan veya çeşitli nedenlerle satılamayan sebze ürünleri üreticiden satın alınarak ziyan olmadan yakıt üretiminde kullanılabilir.

Kapak Fotoğrafı: Kristen Würth