En Fazla Plastik Atık Üreten Şirketler Açıklandı!

En Fazla Plastik Atık Üreten Şirketler Açıklandı!

Break Free From Plastic tarafından yayınlanan 2021 yılı raporunda en fazla plastik kirliliğine neden olan 10 şirket açıklandı. 

Break Free From Plastic, 2016 yılından bu yana tek kullanımlık plastik kullanımının azaltılmasını ve plastik kirliliği krizinin çözülmesini hedefleyen küresel bir hareket. Plastik kirliliğinde akıllara gelmesi gereken ilk sorumlunun şirketler olduğunu savunan hareket, çok uluslu markaları acil eyleme çağırıyor. 

Araştırma Nasıl Yürütülüyor?

Bu yıl dördüncüsü yapılan araştırma, 45 ülkede büyük bir kısmı gençlerden oluşan 11.184 gönüllü katılımcı tarafından gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında her ülkeden rastgele toplanan plastik atıklar ayrıştırılarak ait oldukları markalar saptanıyor. Bu yıl, toplam 330.493 parça plastik toplanarak etiketleri analiz edildi. Bu sayede hangi markanın hangi ülkede ne seviyede plastik atığa neden olduğu görüldü.

BFFP hareketinin amacı, şirketlerin transparan şekilde sorumlu oldukları kirliliği üstlenmesini ve sorunun değil çözümün bir parçası olmaları için harekete geçmelerini sağlamak. Çok uluslu şirketlerin öncelikle üretimde plastik kullanımını azaltarak sürdürülebilir maddelerden üretilen ambalaj veya yeniden kullanılabilir ambalaja geçmek için ar-ge çalışmalarını önceliklendirmesi, fosil yakıt ve plastiğe bağımlı üretim şeklini kademeli olarak bırakması gerek. 

Bir sonraki adım ise halihazırda piyasada olan tek kullanımlık plastik ürünlerin geri dönüşüme katılması ve sahalarda birikmesinin önüne geçmek. Şirketlerin tek kullanımlık plastiklere olan bağımlılığının devam etmesi fosil yakıt kullanımı ile doğru orantılı olduğundan bu, iklim krizi  ile mücadelede zayıf düşmek anlamına geliyor.

Dünya çapında 2021 yılı için plastik kirliliğine en fazla neden olan şirketler sırasıyla şu şekilde:

  1. Coca Cola
  2. PepsiCo
  3. Unilever
  4. Nestle
  5. Procter&Gamble
  6. Mondelez 
  7. Philip Morris
  8. Danone
  9. Mars
  10. Colgate and Palmolive

Coca Cola, araştırmanın başlatıldığı son dört yıldır listenin tepesinde yer alıyor. Şirket 2018 yılından beri çeşitli geri dönüşüm stratejileri ve hedefleri açıklamasına rağmen bu yıl toplanan plastikler her geçen yıl toplanandan daha fazla. Yani bu verilere göre iddia edilen geri dönüşüm uygulaması sadece sözde kalmış demek oluyor.

Raporda Türkiye bazında en büyük plastik kirleticileri ise sırasıyla Coca Cola, Dr. Pepper Group, PepsiCo, Migros ve Barilla şirketleri oldu. 

En Kirli Endüstriler 

En Fazla Plastik Atık Üreten Şirketler Açıklandı!
En fazla plastik üreten şirketler

Kaynak: Break Free From Plastic

İklim krizinin derinleşmesine neden olan en kirli endüstrilerden ilki, hayatımızın her alanında var olan fosil yakıtlar. Ulaşımdan ısınmaya, ilaçtan plastiğe sayısız vazgeçilmezimiz; kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlardan üretiliyor.

Dünya nüfus artışına bağlı olarak fosil yakıtlara duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor ve artacak. Sayılarla anlamaya çalışırsak Statista verilerine göre 2006’da günde 85 milyon varil petrol tükettik. 2021 yılında ise dünyanın günde 100,3 milyon varil petrol tüketmesi bekleniyor. Tüm bu fosil yakıtlar yakıldığında atmosfere büyük miktarda CO2 salarak küresel ısınmaya neden oluyor. Enerjiden sonra tarım ve hayvancılık, ulaşım, inşaat ve moda endüstrileri de en büyük kirleticiler arasında. 

Kişisel olarak aldığımız her önlem çok kıymetli ancak plastik kirliliğini ve iklim krizini aşmak için yeterli değil. Uluslararası Enerji Ajansına göre bireysel iyileştirmeler, iklim krizinin yıkıcı etkilerini önlemek için gereken emisyon ve kirlilik azaltma çabalarının yalnızca yaklaşık %4’ünü oluşturuyor. Ancak şirketler bu gidişatı değiştirecek araçlara ve kaynaklara sahip. Çok uluslu aktörler, plastiksiz ve sürdürülebilir bir geleceğe öncülük edebilir. 

Kapak Fotoğrafı: Mumtahina Tanni