“Doğadan İlham Alan Sürdürülebilir Çözümler” Mimari ve Tasarım Perspektifi Programı

“Doğadan İlham Alan Sürdürülebilir Çözümler” Mimari ve Tasarım Perspektifi Programı

Güncelleme Tarihi: 8 Şubat 2022

“İyi Bak Dünyana” mootsuyla, sürdürülebilirliği yaşamın merkezine koyan Kale Tasarım ve Sanat Merkezi’nde yepyeni bir program başladı.

Programın amacı, mimari ve tasarım alanında eğitim gören gençler ve yaşam boyu öğrenime inanan profesyoneller arasında, biyoteknoloji ve biyolojik bilimler odaklı yaratıcı ve yenilikçi çözümlerin ortaya koyulmasını ve disiplinler arası fikir alışverişini desteklemek.

Kalebodur’un desteğiyle gerçekleşecek ‘Doğadan İlham Alan Sürdürülebilir Çözümler: Mimari ve Tasarım Perspektifi Programı için başvurular 19 Ocak’ta başladı.

Dünyanın sanat ve tasarımla daha iyi bir yer olacağına inanan Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), Kale Grubu’nun Karaköy’deki ilk genel merkezinin dönüştürülmesiyle sanata ve tasarıma alan açan bir üretim ve dayanışma platformu olarak doğuyor.

Kale Grubu’nun başlattığı ‘İyi Bak Dünyana’ hareketiyle daha sürdürülebilir bir dünya için sosyal fayda yaratan fikirlerin savunuculuğunu üstlenen KTSM’deki yeni programın amacı, başta iklim krizi olmak üzere kronik sorunlara çözüm arayışları kapsamında farklı disiplinlerden öğrenci ve profesyonelleri alanında yetkin isimlerle bir araya getirmek.

Biyoteknoloji ve biyolojik bilimler odağında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’yla uyumlu yaratıcı ve yenilikçi çözüm arayışlarının kabul edildiği kolektif programa katılım, Doğadan İlham Alan Sürdürülebilir Çözümler adresinden yapılabiliyor.

Doğadan ilham alan örnekleri bir araya getirerek, katılımcıların problem çözme yetkinliği üzerine sinerji oluşturmayı hedefleyen programın ise 7 Mart  tarihinde başlatılması planlanıyor.

Programa Kimler Katılabilir?

Doğadan İlham Alan Sürdürülebilir Çözümler: Mimari ve Tasarım Perspektifi Programı’, üniversitelerin mimarlık fakültesi öğrencileri (mimarlık, iç mimarlık, şehir bölge planlama, endüstri ürünleri tasarımı) arasından seçilecek lisans (3. ve 4. sınıf), yüksek lisans öğrencileri ile istekli profesyonelleri alanında yetkin akademisyen ve uygulayıcılarla bir araya getirecek. 

Programın Süresi Nedir?

Söz konusu program, eğitim (6 hafta) ve girişimcilik (4 hafta) olmak üzere iki ayrı modülden oluşacak. Adı geçen bölümlerden başvuran ve ön elemeyi geçen sınırlı sayıda öğrenci (20 kişi), eğitim modülünün ardından girişimcilik modülüne de ücretsiz katılım sağlayabilecek. Projeye dahil olmak isteyen mimarlık ve tasarım alanında çalışan hayat boyu öğrenmeye gönül veren profesyoneller ise 6 haftalık eğitim modülüne ücretli katılım sağlayabilecek. Eğitim modülü çevrim içi gerçekleştirilirken, girişimcilik modülü KTSM’de hayata geçecek.

Program hakkında daha fazla bilgi almak ve  KTSM etkinliklerini takip etmek için; 

Instagram adresi: ktsm_org