BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde Yeni Dönem

BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde Yeni Dönem

Borsa İstanbul’un 16 Temmuz’da duyurduğu metodoloji değişikliği çerçevesinde 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren başlamak üzere Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yeni bir dönem başladı. Peki BIST Sürdürülebilirlik Endeksi çerçevesinde neler planlanıyor? Sürdürülebilirlik Endeksi nedir? Gelin birlikte inceleyelim…

Sürdürülebilirlik Endeksi Nedir?

Sürdürülebilirlik Endeksi, kurumsal şirketlerin uzun vadeli değer yaratmalarını sağlamak amacıyla, ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin yönetim ve karar mekanizmalarında uyarlanmasını içeriyor. 

Temelde kurumsal yönetimlerin performansını olabilecek en iyi düzeye çıkarmayı sağlayan bu çalışma, belirli parametreler ile birlikte notlama üzerinden değerlendiriliyor. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alabilmek için şirketlerin aşağıdaki koşullardan en az birini sağlaması bekleniyor:

  • Genel Sürdürülebilirlik Notu 50 veya üzerinde olmalıdır.
  • Her bir ana başlık notu 40 veya üzerinde olmalıdır.
  • Kategori notlarından en az sekizi 26 veya üzerinde olmalıdır. 

Refinitiv Enformasyon şirketi tarafından belirlenen Sürdürülebilirlik Endeksi, 2014 yılından beri hesaplanıyor. Endeksten beklenen katkılar ise kurumsal riskleri ve fırsatlarını etkili bir şekilde yönetebilen şirketler için rekabet avantajı sağlamak ve sermaye çekmek. 

Endeks çerçevesinde şirketlerin küresel ısıtma, doğal kaynakların tükenmesi, su kaynaklarının azalması, sağlık, güvenlik, istihdam gibi tüm dünya için önemli olan sürdürülebilirliğe ilişkin konulara nasıl yaklaştıkları tespit ediliyor, bu bağlamda aldıkları kararlar bağımsız bir gözle değerlendiriliyor. 

İnsanlığa dair önemli sorunlara olan hassasiyetleri ise sektörde isimlerini duyurmak için kullanabilecekleri Sürdürülebilirlik Endeksi tescili ile sağlanıyor. Böylece sürdürülebilirlik kavramı, sektör içinde daha ciddiye alınır hale geliyor. 

Sürekli Hale Gelen Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi

BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde Yeni Dönem
BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yeni dönem

Fotoğraf: Pxhere Commons

Daha önce de bahsettiğimiz üzere Sürdürülebilirlik Endeksi, aslında BIST tarafından 2014 yılından beri hesaplanıyordu. Fakat yalnızca yılda bir defa gerçekleşiyordu. Yeni dönemle birlikte Sürdürülebilirlik Endeksi’nin sürekli hale gelmesi planlanıyor.

Kriterleri sağlayıp endekse girebilen şirketlerin sürdürülebilirlik notları haftalık olarak izlenecek; eğer bu şirketler yeterli notları sağlayamazlarsa endeksten çıkarılacak. Bu sayede uzun süreli ve içi boş olabilecek vaatlerdense kısa süreli ve takip edilebilir sürdürülebilirlik araştırmaları sağlanacak. 

Ayrıca yeni dönemle birlikte sürdürülebilirlik temalı endekslerin sayı ve çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor. Böylece BİST yatırımcılarının ilgileri çekilecek ve sürdürülebilirlik temasına yatırım yapmaları kolaylaştırılacak .

Son dönemde ulusal ve uluslararası alanda yatırımcıların ve şirketlerin odak noktası haline gelen sürdürülebilirlik temelli yönetim biçimi, BİST önderliğinde tüm ülkede yaygınlaştırılacak. 

Endeksin hesaplanmaya başladığı 2014 yılından beri tüm veriler sürdürülebilirlik faaliyetleri yüksek şirketlerin piyasada daha tanınır ve ilgi çeker hale geldiğini gösteriyor.