Anadolu Efes’ten 2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri!

Anadolu Efes’ten 2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri!

Faaliyet gösterdiği her alanda sürdürülebilirlik çalışmalarına önem veren kuruluşların başında gelen Anadolu Efes, 2020 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Ancak bu yılki rapor biraz farklı. Şirket, bu kez yalnızca yaptıklarını anlatmakla kalmadı, yapacaklarını da tanıttı. Anadolu Efes’in yayınladığı 2020 Sürdürülebilirlik Raporu, şirketin 2030 yılına kadar gerçekleştirmeyi planladığı iddialı hedefleri içeriyor. Üç başlık altında toplanan 2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri, hem Anadolu Efes’in yakın geleceğine ışık tutuyor hem de üretimde çevre dostu yaklaşımların önemini vurguluyor.

Anadolu Efes’ten 2030’a Kadar Üç Temel Hedef!

Anadolu Efes’ten 2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri!
Anadolu Efes’ten 2030’a kadar üç temel hedef!

Halihazırda hem Türkiye’deki hem de dünyanın farklı noktalarındaki operasyonlarında sürdürülebilirlik faaliyetlerini sürdüren Anadolu Efes, mevcut çalışmalarına önümüzdeki dokuz yıl içinde büyük bir ivme kazandırmayı hedefliyor. Anadolu Efes’in 2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri üç temel başlıkta şekillenmiş durumda. Bu başlıklar ise şu şekilde sıralanıyor:

  • Çevre için sıfırlıyoruz.
  • Sosyal etkimizi artırıyoruz.
  • Fırsat eşitliğiyle güçleniyoruz.

“Çevre için sıfırlıyoruz.”

Anadolu Efes’ten 2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri!
Anadolu Efes’ten 2030 sürdürülebilirlik hedefleri!

Anadolu Efes tarafından açıklanan 2030 hedefleri arasında en dikkat çeken maddelerden birini “Çevre için sıfırlıyoruz.” başlığı oluşturuyor. Adından da anlaşılacağı üzere çevre odaklı uygulamalar bütününü tanımlayan bu hedef, karbon salımları ve atık yönetimi etrafında şekilleniyor.

Operasyonlarda Net Sıfır Salım

Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda hayata geçecek “Çevre İçin Sıfırlıyoruz!” hareketinin en temel hedeflerinden biri, markanın operasyonlarında karbon salımlarını sıfıra indirmek. Saygın iklim bilimizi uzmanlarının, sivil toplum örgütü ve doğa koruma kuruluşlarının vurguladığı gibi ortalama sıcaklık artışını 1.5 derecede tutma hedefi, Pek çok sivil toplum örgütü ve doğa koruma kuruluşu tarafından açıklanan iklim değişikliğindeki 1.5 derece sınırı, aancak karbon salımlarının her alanda hızla azaltılmasıyla yakalanabilir. Bunun bilinciyle hareket eden Anadolu Efes, 2030 yılına kadar tüm operasyonlarında net sıfır salıma ulaşmayı hedefliyor.

Üretimde Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Kullanımı

Gezegenimizin sürdürülebilirliği adına en önemli konulardan biri olan enerji verimliliği de Anadolu Efes’in 2030’a kadar sürdürmeye devam edeceği önemli aksiyonların başında yer alıyor. Şirket, 2030 yılı için belirlediği net sıfır salım amacına ulaşmak adına enerji verimliliği konusundaki çalışmalarına hız kazandırmayı hedefliyor. Ayrıca Anadolu Efes’in önümüzdeki dokuz yılı kapsayan planları arasında enerji ihtiyacının %100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmek de var.

Sıfır Atık ve Plastik Azaltımı

Anadolu Efes, 2030 hedefleri doğrultusunda atık yönetimi konularına da önem veriyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye’deki tüm bira ve malt operasyonlarında sıfır atık belgesi alan şirket, atık oluşumunu engelleyerek, azaltarak ve atıkların döngüsel ekonomiye geri kazandırılmasını sağlamaya devam ederek sıfır atık bir organizasyon olduğunu diğer tüm operasyonlarında da belgelendirmeyi hedefliyor. 

Plastik tüketimi çok düşük oranlarda olmasına rağmen Anadolu Efes, çözümün bir parçası olmaya devam ediyor ve. Şirket, mümkün olan her yerde gerek ambalajlarının içeriğinde gerekse de ürünlerinin kullanım aşamasında plastik atığa sebebiyet verecek malzeme uygulamalarından kaçınıyor. Plastik kullanım oranını azaltmak için girişimcilik ekosistemi, tedarikçileri ve üniversitelerle Ar-Ge çalışmalarını da sürdürmeyi hedefliyor.

“Sosyal etkimizi artırıyoruz.”

Anadolu Efes’ten 2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri!
Anadolu Efes’ten sosyal etki

Sürdürülebilirlik kavramının yalnızca doğa ve çevre bilinci etrafında şekillenmediğinin bilinciyle hareket eden Anadolu Efes’in 2030 hedeflerinden bir diğeri ise sosyal fayda kapsamında ortaya çıkıyor. Kültür sanattan spora, yerel girişimlerden sürdürülebilir tarım uygulamalarına kadar pek çok alanda çalışmalarına ivme kazandırmayı hedefleyen şirket, farklı konulara odaklanan sosyal etki uygulamalarını hayata geçirmeyi hedefliyor. 

2030 yılına kadar belirlenen sürdürülebilirlik hedefleri içerisindeki en önemli adımlardan biri olan ‘sosyal etki’ maddesinin öne çıkan bazı uygulamaları şu şekilde:

  • Kültür-sanat yatırımları
  • Kadınların iş gücüne katılımını güçlendirmeye yönelik çalışmalar
  • Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında farkındalık çalışmaları
  • Sürdürülebilir tarım uygulamaları
  • Çiftçi destekleri
  • Genç girişimcilere yönelik destekler
  • Anadolu Efes Spor Kulübü kapsamında spor yatırımları

“Fırsat eşitliğiyle güçleniyoruz.”

Anadolu Efes’ten 2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri!
Anadolu Efes: “Fırsat eşitliğiyle güçleniyoruz”

Sürdürülebilirlik hedefleri kapsamındaki üçüncü maddeyi ise “fırsat eşitliği” konusu oluşturuyor. Uzun yıllardan beri kapsayıcı kurum kültürüyle faaliyet gösteren Anadolu Efes, “Fırsat eşitliğiyle güçleniyoruz” maddesindeki uygulamalarla hem firma içi çalışanlar kapsamında hem de toplum genelinde pozitif bir etki yaratmayı hedefliyor. Halihazırda %30 kadın çalışan oranına ulaşan şirket, Türkiye’de hızlı tüketim ürünleri sektöründe İşte Eşit Kadın Sertifikası’nı elde eden ilk şirket konumunda.  Diğer tüm operasyonlarında da 2023’e kadar cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarına “eşit işe eşit ücret” dahil fırsat eşitliği sunduğunu Türkiye’de olduğu gibi belgelemeyi hedefliyor. Anadolu Efes’in 2030 hedefleri arasında kadın çalışan oranını %50+1 seviyesine ulaştırmak da var. 

Anadolu Efes CEO’su Can Çaka: “Sürdürülebilirlik temel kriter…”

Anadolu Efes CEO'su Can Çaka
Anadolu Efes CEO’su Can Çaka

2010 yılından beri her sene sürdürülebilirlik çalışmalarını bir raporla birlikte yayınlayan Anadolu Efes, 2020 yılında gerçekleştirdiği çalışmaları da geçtiğimiz günlerde duyurdu. Anadolu Efes CEO’su Can Çaka, şirketin mevcut sürdürülebilirlik faaliyetlerini ve 2030 hedeflerini şöyle yorumladı:

“Sürdürülebilirliği bir düşünme biçimi ve Anadolu Efes’in iş modelinde temel belirleyici kriter olarak görüyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı rehber aldığımız yolculukta, toplumumuz ve dünyamızın geleceği için tutkuyla çalışmamızı sağlayan önemli hedefler koyduk. Küresel ısınmayı 1.5 dereceyle sınırlandırabilmemiz için karbon salımlarımızı düşürmemiz gerekiyor. İklim kriziyle mücadelede acil adım atılması gerektiğini görerek bu mücadeleye 2030’a kadar operasyonlarımızda net sıfır salıma ulaşma hedefiyle katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda atık yönetimi alanında çalışmalarımızı sürdürerek, tüm operasyonlarımızda sıfır atık bir organizasyon olduğumuzu belgelendireceğiz.

Gelecek hedeflerimize ulaşmamıza aracı olan en önemli sermayemiz çalışanlarımız. Sürdürülebilir kalkınmanın kadınların iş hayatında güçlenmesine bağlı olduğunun bilincindeyiz ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin bizi daha güçlü kıldığına inanıyoruz. 2030’a kadar kadın çalışan oranımızı %30’dan %50 +1’e çıkararak kadınlardan daha fazla güç alan bir şirkete dönüşeceğiz. Diğer yandan ise tarıma, girişimcilik ekosistemine, spora, kültür sanata, yerel kalkınmaya ve kadının güçlenmesine yönelik yatırımlarımızı sürdürerek sosyal etkimizi artırmaya devam edeceğiz.”