Anadolu Efes’in 13. Sürdürülebilirlik Raporu Yayımlandı!

Anadolu Efes’in 13. Sürdürülebilirlik Raporu Yayımlandı!

Kurulduğu günden bu yana sürdürülebilirliği iş yapış şeklinin merkezine alan Anadolu Efes, 2021 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Şirket, topluma değer katarak adil ve eşit bir dünyaya katkı sunmayı hedeflerken çevresel etkilerini de azaltmayı hedefliyor. 

İlgili raporda, Anadolu Efes’in; çalışanlar, çevre, toplum ve değer zinciri boyunca yarattığı pozitif etki ve Birleşmiş Milletlerin belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na olan katkısı ortaya konuluyor. 2021 yılı raporu, önceki yıllardan farklı olarak Dünya Ekonomik Forumu Uluslararası İş Konseyinin belirlediği Paydaş Kapitalizmi Metriklerini de gözetiyor. 

Anadolu Efes, Topluma Değer Katmayı Hedefliyor

Anadolu Efes’in 13. Sürdürülebilirlik Raporu Yayımlandı!
Anadolu Efes Bira Grubu Başkanı ve CEO Can Çaka

Anadolu Efes Bira Grubu Başkanı ve CEO Can Çaka, yalnızca üretim yapmadıklarını, üretimin yanı sıra topluma değer katmayı da hedeflediklerini belirtiyor. Faaliyet gösterilen tüm ülkelerde finansal sürdürülebilirliği yakaladıklarından bahseden Çaka, sosyal ve toplumsal etkiyi artırmayı bununla birlikte çevresel etkiyi azaltmayı planladıklarını söylüyor. 

Can Çaka’nın açıklamaları şöyle: 

“Bu anlayışla 2021 yılında başarıya giden yolda önemli adımlar attık. Önceliklendirme analizimizi faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalardaki iç ve dış paydaşlarımızı kapsayacak şekilde güncelledik. Sürdürülebilirliğin kurumsal stratejimize entegrasyonunu en üst düzeye çıkarmak adına 2021 yılında yönetişim yapımızı yeniledik. Bir önceki yıl çok sağlam bir yol haritası ile ortaya koyduğumuz 2030 hedeflerimiz ve Pozitif Etki Planı’mız rehberliğinde faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerdeki sürdürülebilirlik çalışmalarını Küresel Sürdürülebilirlik Komitesi ile tek bir merkezden yönetiyoruz. Sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz yönetim kurulu seviyesinde takip ediliyor.” 

İklim Krizi Odaklı 104 Proje Gerçekleştirildi

Anadolu Efes Bira Grubu Başkanı ve CEO Can Çaka, raporlama döneminde tüm operasyonlarda, iklim krizi odaklı 104 proje gerçekleştirerek çevresel etkiyi minimuma indirmeyi amaçladıklarından bahsediyor. Örneğin bunlardan birinin bira üretim emisyon yoğunluğunun %7 oranında azaltılması olduğunu ekliyor. Yanı sıra su verimliliğini artırmak ve su risklerini minimize etmek adına 30 projeleri olduğundan da bahsediyor. 

İş Dünyası Plastik Girişimi’ne verilen 2023 plastik taahhüdünün %63’ünü 2021 yılı içerisinde gerçekleştirdiklerini ve virgin plastik kullanımını toplamda 504 ton azalttıklarını da ekliyor.

“Eşit İşe Eşit Ücret” Politikası Belgelendi

Anadolu Efes, fırsat eşitliğini her zaman önceliklendirirken çeşitliliği ve kapsayıcılığı gözeten bir anlayış ile çalışıyor. Erkek egemen olarak algılanan bira sektöründe kadınların tüm birimlerde yapıcı ve dönüştürücü güç olduğuna inandıklarını belirten Çaka, Türkiye operasyonlarında FMCG sektöründe “İş’te Eşit Kadın” sertifikasını alan ilk şirket olduklarını belirtti. 

2030 hedefleri kapsamında 2023 yılına kadar tüm çalışanlara fırsat eşitliği sağlandığını belgelemeyi hedefleyen Anadolu Efes, PricewaterhouseCooper’s’dan (PwC) bağımsız güvence görüşü alarak Türkiye, Moldova, Gürcistan ve Kazakistan’da ücret politikasına göre cinsiyetler arası çalışan ücreti oranında fark olmadığını belgelemiş oldu. 

Anadolu Efes’te Dayanışma, Kurum Kültürünün Bir Parçası

Anadolu Efes, kadının güçlenmesinden yerel kalkınmaya, kültür-sanattan spora, tarımdan girişimciliğe kadar birçok alandaki ilgili projelere yatırım yapmayı sürdürüyor. Değer zincirindeki tüm paydaşları güçlendirme hedefiyle faaliyet gösteren şirket, 2022 yılında toplumsal kalkınma odaklı 40 projeye imza atmayı hedefliyor.