Allegory of the Cave Sergisi | x-ist

Allegory of the Cave Sergisi | x-ist

Sanatçı Ansen’in 11. kişisel sergisi olan Allegory of the Cave, 8 Ekim 2022 tarihine kadar x-ist’in Karaköy’deki sergi mekanında görülebilir. Adını Platon’un bütün idealizmini özetleyen meşhur mağara alegorisinden alan gösteri, mağara duvarına yansıyan imajlar ile sergi duvarındaki eserler üzerinden bir anlam bağı inşa etmeye çalışıyor.

Platon’un Mağarası…

Mağara alegorisi, Platon’un düşünce sistemini özetleyen hayali bir temsildir. Alegoriye göre mağaraya yalnızca karşılarındaki duvarı görebilecekleri şekilde bir grup insan zincirlenmiştir. Doğduklarından beri burada olan bu insanlar yalnızca nesnelerin duvara yansıyan gölgelerini görebilmektedirler ve onlar için ‘’gerçeklik’’ denen şey bu gölgelerden ibarettir. Lakin bir gün içlerinden biri zincirlerinden kurtularak mağaranın dışına çıkar ve gölgelerin ardındaki asıl gerçeklik ile yüzleşir. Daha sonra mağaraya geri dönerek gördüklerini arkadaşlarına anlatır. Fakat herkes onun delirdiğini düşünür ve kimseyi bu gerçekliğe ikna edemez.

Platon’un mağara alegorisi nesneler dünyası ile idealar dünyası arasındaki ilişkiyi anlaşılır kılmak için tasarladığı bir anlatıdır. Platon’a göre bu dünya bir yanılsamadan, bir görüntüden ibarettir. ‘’dış dünyada’’ ne varsa, varlığını idealar dünyasındaki değişmezlerine borçludur.  Fakat tabii ki bu alegori, zincirlerinden kurtulan bireyin topluma karşı pozisyonunu açıklayabilen sosyolojik bir çıkarıma da yorulabilir. Hatta bu alegoriden yola çıkarak eğitim kurumunun prensipleri hakkında da fikir yürütebiliriz.

Ansen’in Mağarası

Allegory of the Cave Sergisi | x-ist
All Her Majesty’s Men Ⅱ, Ansen

Sanatçı Ansen, eserlerinde, neredeyse bütün kavramlara karşı pozisyon alışları ile ‘’insana dair olanı’’ işler. İktidara karşı insan, topluma karşı insan, özgürlüğe karşı insan… Sanatçıyı ışığın kaynağı ve yapıp etmelerini de duvara yansıyanlar olarak düşünürsek, sergi duvarlarında karşılaştığımız eserlere karşı konumlanışımız ile alegorideki mağaranın duvarlarına bakan insanların rolü kesişiyor. Fakat bu benzeşmede sanatçı yalnızca görüntüleri duvara yansıtan ışık değil, aynı zamanda ‘’gerçek’’ olanı anlatmaya çalışan o zincirlerinden kurtulmuş ilk insan olmuş oluyor.

Ansen’in sergideki eserlerini seyrettiğimizde, bütün insanlık tarihine şahit olmuş bir insanın rüyalarını izliyormuş hissine kapılabiliyoruz. Sanatçı, görülebilecek her şeye bir form vererek gözler önüne seriyor ve görülebilenler içinde bir şeyler görebilme ve gördükçe özgürleşebilme imkanı da biz seyirciye kalıyor. Ansen’in yaptıkları total bir anlatının kaosu ile estetize edilmiş bir idealar dünyası tasarımının bir araya gelişi olarak okunabilir.

Allegory of the Cave Sergisi | x-ist
Allegory of the Cave Sergisi

Ansen Kimdir?

1974 doğumlu olan sanatçı, sanat eğitimine Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi’nde başladı. Daha sonra da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’nü bitirdi. Pratiğinde; resim, fotoğraf ve heykel gibi ögeleri bir araya getirdiği multidisipliner bir çalışma prensibini takip etti. İşleri pek çok farklı koleksiyonun bünyesinde barınan sanatçı, 2004 yılından beri birlikte çalıştığı x-ist galeri ile 11 kişisel serginin gösterimini yaptı.

Kapak Fotoğrafı: The Desert Fox and The Seven Sleepers, Ansen