Sürdürülebilir Moda ESG ile Mümkün Olabilir mi?

Sürdürülebilir Moda ESG ile Mümkün Olabilir mi?

Şirketlerin sürdürülebilirliğini çevresel, sosyal ve kurumsal açıdan değerlendiren ESG uygulamalarına uyum, sürdürülebilir modayı ‘’gerçek’’ kılabilir. 

Yalnızca tedarik zincirindeki her aktörün bu anlayışı benimsemesiyle mümkün olabilecek olan sürdürülebilir moda kavramını, ESG süreçleri ve üretim- dağıtım alanındaki teknolojik gelişmeler ışığında açıkladık…

ESG Nedir?

Sürdürülebilir Moda ESG ile Mümkün Olabilir mi?
Fotoğraf: Max Böttinger

Environmental, Social and Governance (ESG) olarak açılımını yapabileceğimiz Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim, ilgili olduğu sektör fark etmeksizin yapılan bir yatırımın topluma olan etkisini ve bunun sürdürülebilirliğini değerlendirmeye yarayan üç kriteri ifade ediyor.  Kapsadıkları konular birbirinden önemli olan bu üç kriter, bir şirketin veya henüz fikir aşamasında olan bir girişimin gelecek planları için oldukça önemli konuma sahip.

ESG kavramındaki çevresel endişeler (Environmental Concerns) genel olarak şirketlerin iklim değişikliğine olan etkisini kapsıyor. Fosil yakıt tüketimi iklim krizinin en büyük sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.  ESG değerlerine uyum için şirketlerin en popüler fosil yakıt olan petrol tüketiminden uzaklaştırılıp sürdürülebilir kaynaklara yönlendirilmesi hedefleniyor. Tercih edilen başlıca sürdürülebilir kaynaklarda ilk sıralarda güneş enerjisi ve rüzgar türbinleri yer alıyor.

Açılımdaki bir diğer kavram olan sosyal endişeler (social concerns); çeşitlilik, tüketici, insan ve hayvan hakları olarak karşımıza çıkıyor. ESG değerlerine uygun bir yönetim süreci için insan ve hayvan haklarına saygılı bir üretim süreci ve tüketiciyle olan iletişimin şeffaflaştırılması öneriliyor. Bunun yanında şirketlerin işe alım kriterlerinin çeşitlendirilmesi ve iş performansının yükseltilmesi önem arz ediyor. 

Son olarak kurumsal endişeler (Corporate Governance Concerns) ise yönetilen şirketin rekabete karşı tutumu, etik değerleri, şirket içi hiyerarşi, işçilerine tanınan haklar ve şirket içi iletişimi kapsıyor. Bir şirketin yatırım alabilmesi için bu dengelerin sağlanması ve ilişkilerin iyileştirilmesi gerekiyor. 

Modada Sürdürülebilir Tedarik Zinciri 

Sürdürülebilir Moda ESG ile Mümkün Olabilir mi?
Fotoğraf: Alfonso Navorro

Sürdürülebilir moda, moda endüstrisinde yer alan her aktörün bu kavrama uyumlu bir şekilde hareket etmesiyle mümkün olabilir. Moda endüstrisi, içerisinde birçok alt girişim barındıran oldukça geniş bir alan ve modanın sürdürülebilmesi için bu alandaki değişimler oldukça önem arz ediyor. Modanın tedarik zincirinde işleme, üretim, tasarım ve malzeme tercihlerinin yanında dağıtım gibi lojistik hizmetler ve malzeme seçiminin kullanım ömürlerine etkisi gibi etmenler yer alıyor.

Bunun yanında tam anlamıyla sürdürülebilirliğin sağlanması için mali açıdan da değerlendirmeler yapılmalı, iş gücü doğru değerlendirilmeli. Ayrıca çalışanlara insan haklarına uygun iş ortamı yaratılmalı çalışma saatleri ve ücret uygulamaları sürdürülebilir olmalı. 

Bunun yanında yıllık küresel karbon salınımının yüzde 10’undan tek başına sorumlu olan moda endüstrisi kullandığı üretim kaynakları ile iklim krizini ve küresel ısıtmayı da tetiklemekte. Bu sebeple işleme sırasındaki su ve elektrik kullanımı ve karbon emisyonları denetlenmeli ve alternatif ham madde yolları denenmeli.

Sürdürülebilir Moda Gerçekten ESG ile Mümkün Olabilir mi?

Sürdürülebilir Moda ESG ile Mümkün Olabilir mi?
Fotoğraf: Clark Street

ESG ile birçok ülke işletmelere çeşitli yaptırımlar uyguluyor. Dünyamızın geleceği ve insan haklarına saygı için devlet otoritesiyle sağlanan bu uygulamalar uyum için çok önemli bir yere sahip. 

Şirketleri geri dönüşüme yönlendirmek bunların en başında geliyor. Geri dönüşüm, hem üretilen ürünlerin çöpe gitmemesi ve tekrar kullanılması için hem de sürecin en başında geri dönüştürülebilir ham madde tercihlerine yönelim için önemli bir konumda bulunuyor. 

Bunun yanında şirketlerden, su ve elektrik kullanımı, üretim oranları, greenwashing kavramlarıyla ilgili düzenli raporlamalar talep ediliyor. Yıllık üretim ve satış rakamları denetlenerek tüketim alışkanlıkları kontrol edilmeye çalışılıyor.

Özellikle hızlı moda markalarının denetimi oldukça sıkı olmakla birlikte kötü şartlar altında kanunlara aykırı şekilde çalıştırılan işçiler tespit edilerek insan haklarına aykırılık engelleniyor.

Moda endüstrisinde yer alan üreticiler, fabrikalar, lojistik firmaları, nakliyeciler, satıcılar ve bir nevi tüketici yerine de koyabileceğimiz çalışanların tümü ESG prensipleri ile uyumlu hale getirilerek sürece adapte olabilirse sürdürülebilir moda gerçekten hayata geçirilmiş olacak. Bunun için teknolojik gelişmeler oldukça umut verici. 

Referanslar 

1-234-

Kapak Fotoğrafı : Sussan Schuster