Avrupa Yeşil Mutabakatı Nedir?

Avrupa Yeşil Mutabakatı Nedir?

Güncelleme Tarihi: 2 Ekim 2021

Sürdürülebilir bir gelecek için tüm dünya seferber olmuş durumda. Bireysel olarak ne kadar sürdürülebilir bir yaşam için çabalasak da dünya devletleri bu yolda adımlar atmadıkça çevreci bir dönüşüm zor gibi duruyor. Pandemi sürecinde ülkeler, ekolojik dengesizliğin tehlikesinin farkına vardı. 2016’da imzalanan Paris Anlaşması çerçevesinde büyük atılımlar yapıldı. Şimdiye kadar Çin, Japonya, Kore gibi büyük sanayi devleri daha çevreci bir dünya anlayışıyla iktisadi ve toplumsal yapılanmalara gitti. Çevreci atılımlar konusunda en önde gelen devletlerin oluşturduğu Avrupa Birliği, 2019 yılında Avrupa Yeşil Mutabakatı adı altında bir dönüşüm planını imzaladı. Peki Avrupa Yeşil Mutabakatı nedir? 

Daha Yaşanabilir Bir Dünya

avrupa yeşil mutabakatı

Görsel: RoadLight

AB Yeşil Mutabakatı, dünyada bulunan tüm canlıların daha yaşanabilir bir habitata sahip olmasını amaçlıyor. Kısaca özetlemek gerekirse Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, 2050 yılına kadar Avrupa’nın ekolojisini düzeltmeyi amaçlayan iktisadi, idari ve teknolojik atılımlar bütünü. 

Peki Avrupa vatandaşları mutabakat hakkında ne düşünüyor? Araştırmalara göre vatandaşların %93’ü iklim krizinin gelecekte büyük bir sorun haline geleceğini düşünüyor ve krizi engellemek yolunda adımlar atıyor. %79’u ise daha çevreci bir gündelik yaşam için temiz teknolojinin hayatımızda daha fazla yer edinmesini istiyor. Peki nasıl daha çevreci bir dünya yaratılacak? 

 • Araştırmalara göre Avrupa endüstrisinde yalnızca %12 civarında geri dönüştürülebilir materyal kullanılıyor. Öncelikli adım olarak devasa Avrupa endüstrisinde yeşil bir sanayi devrimi gerçekleştirerek firmaların sürdürülebilir materyal, temiz teknoloji ve temiz enerji kullanmasına destek verilecek. 
 • Sanayideki ve toplum yaşamındaki çevreci atılımlar ile 2030 yılına kadar sera gazı salınımı %41 oranında azaltılacak, 2050 yılına kadar net sera gazı salınımı %0’a indirilecek.
 • 2050 yılına kadar Avrupa’daki karbon emisyonu %55 oranında azaltılacak.
 • Çevreci teknoloji yatırımlarına ekonomik destekler sağlanacak.
 • Kademeli olarak fosil enerji ve fosil yakıt kullanımı kısıtlanacak. 2050 yılına kadar fosil yakıt kullanan arabaların üretimi ve kullanılması azaltılacak. Bunun dışında halkın toplu taşıma kullanması teşvik edilecek. Bu bağlamda tüm Avrupa tren raylarıyla örülecek. 
 • Karbon emisyonu artışına sebep olan ürünlere ek vergiler getirilecek.
 • Yeni yapılacak binalar sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir şekilde tasarlanacak. Sürdürülebilir enerjinin toplum yaşamına adapte olabilmesi için vergi indirimi ve teşvikler yapılacak.
 • Halkın sürdürülebilir yaşam hakkında bilgilenmesi sağlanacak. Avrupa’nın dört bir yanında daha temiz bir dünya için ne yapmamız gerektiğini anlatan seminerler düzenlenecek.
 • Bilimsel araştırmaların odak noktası üniversiteler, çevreci araştırmalar için desteklenecek.
 • Sürdürülebilir, eşit, üreticiden tüketiciye tarımın tüm Avrupa genelinde yaygınlaşması sağlanacak. Bu kapsamda verimli tarım arazilerine yerleşim kısıtlanacak. Avrupa’da bulunan tarım arazilerinin %25’inin sürdürülebilir tarımı uygulaması sağlanacak.
 • Yaban hayatın korunması için adımlar atılacak.
 • Türkiye gibi dünyanın diğer ticaret ortaklarına çevreci yatırımlar konusunda yardım sağlanacak. Avrupa Yeşil Mutabakatı, Paris Anlaşması’nın bir devamı olarak görülüyor. Bu sebeple yalnızca Avrupa’da kalmaması için dünyanın diğer ülkelerine “çevreci bir çağrı” yapılacak. 
 • İktisadi ve idari atılımlar ile uzun vadeli çevreci ekonomik kalkınma sağlanacak.

Türkiye Mutabakatın Neresinde?

Bildiğiniz üzere ülkemiz, uzun yıllardır Avrupa Birliği ile karşılıklı ticari bir birliktelik içinde. Bu bağlamda Avrupa Birliği’nin en çok yardım beklediği komşu ülkelerden biri de Türkiye. Şu anda ülkemizde mutabakat üzerine çalışmalar ve planlar hazırlanıyor. Bunun dışında önde gelen Türk firmaları mutabakat hakkında olumlu görüşler bildirdi. Türkiye’nin en büyük iş insanlarını barındıran TÜSİAD, Avrupa Yeşil Mutabakatı hakkında çalışmalar yaptıklarını belirtti. TÜBİTAK önderliğinde yürütülen çalışma ile mutabakata uygun, çevreci araştırmalar için fon desteği sağlanıyor. Şu an için araştırmalara ayrılan bütçe 272 milyon dolar civarında.