Herkes İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Herkes İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal cinsiyet, toplumun kadın ve erkek bireyler için uygun görerek inşa ettiği rolleri ve sorumlulukları tanımlar. Cinsiyet eşitliği ise kadın ve erkek bireylerin eğitim, sağlık, istihdam ve kişisel gelişimde eşit güce ve fırsatlara sahip olmasıdır.

Kadının en kutsal görevi anne olmaktır, erkek birey ev geçindirme mesuliyetindedir, ev ve yemek sorumlulukları anne ve kız kardeşlere aittir. Öyle midir? 

Bunların hepsi geleneksel olarak davranışlarımıza işlemiş olan alışkanlık ve beklentiler. Her iki cinsiyet de nasıl giyinmeleri, davranmaları, konuşmaları ve hayatlarını sürdürmeleri konusunda sayısız beklenti ile büyüyor. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet, biyolojik olmaktan çok sosyal ve kültürel. Yukarıdaki kalıplar da yalnızca örneklerin ilk akla gelenleri. Eşitsizlik, ev ortamından başlayarak iş ortamına, eğitime, sağlık imkanlarına ve güvenliğe kadar her alanda ilerliyor.

1970’lere kadar kadınlar bir erkek kefil olmadan ev kredisi dahi çekemiyorlardı. Çok yol alındı ancak yeterli değil… Forbes haberine göre günümüzde kadın girişimci sayısının erkek girişimcilere kıyasla daha az olmasının sebeplerinden bir tanesi, yatırımcıların kadın fikirlerine yatırım yapmaktan çekiniyor olması.

Cinsiyet eşitliği temel bir insan hakkıdır. Ancak dünyanın her yerinde kadınlar ve erkekler eşit fırsatlara ve karar alma gücüne sahip olamıyor. Kadınların erkeklere göre iş hayatına katılımı daha düşük, aynı iş tanımına sahip olmalarına rağmen daha düşük ücret alıyorlar ve yüksek eğitime erişim fırsatını daha az yakalayabiliyorlar. Dünyanın dört bir yanında hala çeşitli maddi veya kültürel sebeplerle temel eğitime ulaşamayan binlerce kız çocuğu var.  En önemlisi ise kadınlar daha az siyasi temsile sahip. Hem ev içi hem kamusal alanda kadınlar karar verici konuma yeterince gelemedikleri gibi temsil de yeterince edilemiyorlar. 

Demokrasi ve gelişmiş ülke dendiğinde akla ilk gelen ülkelerden olan ABD’de geçtiğimiz sene gerçekleşen seçimlerde Kamala Harris, ilk kadın başkan yardımcısı oldu. Harika bir haber olmasının yanında bu pozisyona bir kadın görevlinin 2020 yılında ilk kez gelmiş olması bir nebze üzücü. Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde her dört politikacıdan yalnızca bir tanesi kadın. Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde ise bu oran maalesef çok daha düşük. Kadınların her alanda daha çok rol ve karar verme gücünde olması daha adil, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun ve istikrarlı bir geleceğe yol açabilir. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği

Fotoğraf: Becca Tapert

Toplumsal cinsiyet rolleri ve sorumluluklara dair fikirler değişime açık ve zamanla eşitlik sağlamaya evrilebilir. Cinsiyet eşitliği, adı üzerinde hem kadınlar hem erkekler için daha adil bir düzeni hedefliyor. Çünkü fırsat ve hak eşitliğinin yanı sıra yükümlülük ve sorumlulukları da eşit olarak bireyler arasında bölmeyi hedefliyor. Ne ev geçindirme yükü erkeğin omuzlarına biniyor, ne de çocuk bakımı sorumlulukları annenin omuzlarına. Cinsiyet rollerinden erkekler de en az kadınlar kadar olumsuz etkileniyor. 

Sosyal medyada erkek bir bireyin bedeni hakkında yorum görüyor musunuz? Muhtemelen hayır. Ancak konu bir kadın bedeni olduğunda satırlarca yorum yapılıyor. Her bir birey, kendi yaşamı ve kendi bedeni üzerinde söz sahibi olma ve kendi bedenini ilgilendiren tüm durumlarda karar verme yetkisine sahiptir. Örneğin kürtaj hakkı, evlilik yaşı, doğum yapıp yapmama kararı kadına aittir ve başkasının sözü geçerli olamaz, fikir beyan edemez veya zorlayamaz.

 

Kapak Fotoğrafı: Micheile Henderson