E-Tekstil Nedir? Sürdürülebilirlik Burada Kendisine Yer Bulabilir mi?

E-Tekstil Nedir? Sürdürülebilirlik Burada Kendisine Yer Bulabilir mi?

Etki alanını her geçen gün genişleterek toplum için önemini arttıran e-tekstil, insan sağlığından askeri güvenliğe, modadan veri gizliliğine kadar birçok sektörde kullanım alanı bulurken akla ‘’Modanın geleceği e-tekstilde mi?’’ ‘’E-tekstil sürdürülebilir mi?’’ gibi birçok soru geliyor. Ancak hepsinden önce ‘’E-Tekstil nedir?” sorusunu yanıtlamak gerekli…

E-Tekstil Nedir? Elektronik Tekstil Ne Demek?  

E-Tekstil Nedir? Sürdürülebilirlik Burada Kendisine Yer Bulabilir mi?
Fotoğraf: Unsplash | Agto Nugroho

En kısa ifade ile elektronik tekstil (e- tekstil) elektronik bileşenlere sahip kumaşların oluşturduğu tekstildir. Devre sisteminin hâkim olduğu bu kumaşlar günlük yaşantımızı etkileyen çeşitli alanlarda kullanılıyor. 

Elektronik tekstili genel olarak verileri algılayabilen ve algılanan bu verileri depolayabilen veya başka bir alıcıya iletebilen sistemler olarak tanımlamak mümkün. Bunun yanında bu kumaşlar, kullanıldığı koşula uyum sağlıyor, istenilen sıcaklığa göre ayarlanabiliyor ve gerektiğinde ışıklandırılabiliyor. Sahip oldukları bu özellikler ise her geçen gün iyileştiriliyor ve yeni özellikler geliştiriliyor. 

E- tekstil kullanım amacına göre birden çok sektörün ilgi alanına giriyor ve yapılan ar – ge çalışmalarıyla kullanıldığı alanlar da genişletiliyor.

‘’Giyilebilir bilgi işlem’’ olgusu ile ortaya çıkan ve gelişen elektronik tekstilin insan ve toplum için gerçekten hayati olduğuna dair uzman görüşleri olduğu kadar aksini iddia eden fikirler de var. Ancak e-tekstilin, birçok alana yayılması ile ve mevcut olan teknolojilere entegre edilebilmesi ile gelecek için büyük bir potansiyele sahip olduğu, ülkelerin ve şirketlerin bu alanda yaptığı yatırımlardan anlaşılabiliyor.

E-Tekstil Hangi Alanlarda Kullanılıyor?

E-Tekstil Nedir? Sürdürülebilirlik Burada Kendisine Yer Bulabilir mi?
Fotoğraf: Unsplash | Divyanshi Verma

Elektronik tekstil, insan hayatını kolaylaştırma ve sürekliliğini sağlama amacı güdüyor. Bu sebeple toplumun devamlılığı için de gerekli. Bunun bir sonucu olarak devlet otoriteleri halihazırda sahip oldukları sektörlere elektronik tekstili adapte edebilmek için bütçe ayırıyorlar.

  • Söz konusu alanlardan en önemlilerinden biri sınır güvenliği olarak karşımıza çıkıyor.  E–tekstilin askeri alana adaptasyonu, özellikle savaş sanayisi açısından önem arz ediyor. E-tekstil ile tehlike anındayken askerin korunması ve onunla iletişimin daha etkin şekilde sağlanması amaçlanıyor. Bu sayede eğer asker e- tekstilin adapte edildiği bir kumaştan üniforma giyiyorsa askerin vurulması, yaralanması ya da benzeri bir durumda gerekli bilgiler doğrudan tıp birimine iletiliyor ve hangi askere hangi sırayla müdahale edilmesi gerektiği netleşiyor.
  • E- tekstilin tartışmasız hayatımıza en hızlı adapte olan ve en çok gelişme potansiyeli vadeden alanı sağlık sektörü. Giyilebilir teknoloji olarak da karşımıza çıkan bu gelişme sayesinde kalp atışı ve kan basıncı anlık olarak takip edilebiliyor ve bunun sonucu olarak da olası krizlerin veya çeşitli başka sağlık problemlerinin önüne geçilebiliyor. 
  • E- tekstil, iş dünyasının en önemli problemlerinden olan iş güvenliği konusuna da alternatif bir çözüm yolu oluyor. Özellikle yüksek tehlike içeren iş dallarında meydana gelen kazalar hem maddi hem manevi olarak geri dönüşü olmayan hasarlara sebebiyet veriyor. İşin gereğine göre değişiklik göstermekle beraber yine üniformalar aracılığı ile kullanılan elektronik tekstil kaza riskini azaltıyor.
  • Bunun yanında sporcular için de faydalı ürünler üretiliyor. Sporcuların gelişiminin takip edilebileceği ya da antrenmanların desteklendiği akıllı ayakkabılar ya da kıyafetler bu konuya destek veriyor.

E-Tekstil ve Sürdürülebilirlik 

E-Tekstil Nedir? Sürdürülebilirlik Burada Kendisine Yer Bulabilir mi?
Fotoğraf: Unsplash | Ilya lix

Geleceğe dair her projeye uyum sağlaması gereken sürdürülebilirlik, söz konusu tekstil olunca bu alanda da kendisine yer buluyor. Tekstil endüstrisi çevreye en çok zarar veren endüstrilerden biri olarak kabul ediliyor. Bu zararı tekstil ve moda dünyasının neredeyse her alanında görüyoruz. Üretimden lojistiğe, işçi haklarından tüketime döngünün her alanı iyileştirilmek zorunda ancak hem tekstilde hem de modada sürdürülebilirliğin adaptasyonu zaman alıyor. 

Dünyadaki artan nüfus ve beraberinde getirdiği tüketim yükselişine karşı çözüm çeşitli yollar ile sağlanmaya çalışılıyor. Elektronik tekstil de bu çözümlerden biri olma yolunda ilerliyor. 

Teknolojinin tekstil ile birleşimi için dünyanın önde gelen uzmanları üretim sıklığını düşürmek, kumaşların ömrünü uzatmak, kumaş üretimi için yeni malzemelerin bulunması gibi çeşitli yönleriyle konuyu ele alarak teknolojiyi etkin kullanmayı hedefliyor.

Referanslar: 

1-23

Kapak Fotoğrafı: Unsplash | Terri Bleeker