Doğadaki Suç Delilleri: Ayak İzlerimiz!

Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2023

Modern yaşamın getirdiği düzen, maalesef doğayla pek de barışık bir süreci ortaya koymuyor. Kimileri tarafından çağın gerekliliği, kimileri tarafındansa insanoğlunun sorumsuzluğu olarak değerlendirilen yaşam tarzımız, her geçen gün Dünya’nın ekolojik dengesine daha fazla zarar veriyor. Bu gerçeği göz önünde bulundurduğumuzda insanoğlunun doğaya karşı oldukça suçlu olduğunu söylersek insafsızlık etmiş olmayız. Doğaya karşı suçluyuz ve tüm suçlular gibi arkamızda bazı deliller bırakıyoruz. Bu delillere ise ayak izi adı veriliyor.

Ayak İzi Nedir?

Ayak izi
Fotoğraf / Wesley Tingey

 

Gezegenimizin ekolojik dengesine zarar veren davranışlar kolektif sonuçlar doğursa da aslında çoğunlukla bireysel hareketlerimizden kaynaklanıyor. Günlük yaşam içerisinde tükettiğimiz ürünler, kullandığımız araçlar, israf ettiğimiz su kaynakları gibi birçok farklı değişken, her bir bireyin doğaya mikro düzeyde de olsa zarar vermesine neden oluyor. Bu mikro zararların kaynağı milyarlarca insanı kapsayan geniş bir küme olduğunda ise makro krizlerin ortaya çıkması kaçınılmaz bir hal alıyor. 

Her bireyin kişisel tüketimleri ve davranışları sebebiyle doğaya verdiği zararlar, ayak izi adı verilen bir kavramla açıklanıyor. Bu kavram, gezegenimiz için hayati önem taşıyan farklı alanlara yoğunlaşarak kendi içerisinde de çeşitli bölümlere ayrılıyor. Karbon ayak izi, söz konusu kavramlar arasında en bilineni. Ancak doğaya zarar verirken arkamızda bıraktığımız izleri ifade eden tek değişken karbon ayak izi değil. Plastik ayak izi ve su ayak izi gibi farklı parametreler de bireylerin doğada yarattığı tahribatı ölçmek için kullanılıyor.

Karbon Ayak İzi

Karbon Ayak İzi
Fotoğraf / FreePik

 

Karşı karşıya kaldığımız iklim değişikliği ve küresel ısınma sorununun en temel sebeplerinden biri olan karbon salınımı, karbon ayak izi ile ölçülüyor. Dünya üzerinde yaşayan her bireyin bir karbon ayak izi var ve davranış şekillerimiz bu ayak izi miktarının belirlenmesinde en temel rolü oynuyor. Enerji tüketimi, üretim faaliyetleri, bireysel araç kullanımı, satın aldığımız ürünler gibi birçok faktör, karbon ayak izimizin hızla artmasına sebep oluyor.

Su Ayak İzi

Su Ayak İzi
Fotoğraf / Chrissie Kremer

 

Dünya’yı yakın zamanda bekleyen en büyük felaketlerden biri olarak görülen su kıtlığı, büyük oranda gezegenimizdeki su kaynaklarının sorumsuzca tüketilmesinden kaynaklanıyor. Bu bilinçsiz tüketim sonucunda ortaya çıkan sonuçların bireysel davranışlardan kaynaklananları ise su ayak izi adı verilen kavram ile ölçülüyor. Duş alma sayımız, çamaşır veya bulaşık yıkama sıklığımız gibi birçok değişken su ayak izimizin hesaplanmasında belirleyici rol oynuyor.

Plastik Ayak İzi

Plastik Ayak İzi
Fotoğraf / Dustan Woodhouse

 

Çevre kirliliği ve ekolojik dengenin hızla bozulmasında büyük bir paya sahip olan atık maddelerin başında plastik geliyor. Doğada çözünmesi oldukça zor bir malzeme olan plastik, endüstriyel alanların haricinde bireysel kullanımda da sıkça tercih ediliyor. Ancak oldukça maliyetsiz ve pratik bir madde olan plastiği bu denli yoğun kullanmanın bir bedeli var. Her bir bireyin yıllık olarak doğaya saldığı plastik atık miktarı, plastik ayak izi kavramıyla hesaplanıyor. 

Doğada bıraktığımız ayak izleri bir yandan yarattığımız tahribatı simgelerken bir yandan da tam olarak nerelere odaklanmamız gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Her alanda bireysel ayak izlerimizi azalttığımızda ortaya çıkması muhtemel doğal felaketlerin önüne çok daha hızlı bir şekilde geçebiliriz.