Türkiye'nin Su Kıtlığı ve Arazi Tahribatı Haritası Hazırlandı

Türkiye’nin Su Kıtlığı ve Arazi Tahribatı Haritası Hazırlandı

Son yıllarda ülkemizde yeniden gündeme gelen su kıtlığı ve arazi tahribatı sorunu, akademisyenler tarafından incelendi. Bartın Üniversitesi’nde TÜBİTAK’ın desteği ile 3 yıldır yürütülen proje sonucunda, Türkiye’nin su kıtlığı ve arazi tahribatı haritası çıkarıldı.

Projenin yürütücüsü konumundaki Prof. Dr. Ayhan Ateşoğlu, haritanın özellikle iklim değişikliği sonrasında alınması gereken önlemler ve iklim değişikliğiyle mücadele politikalarında yön gösterici olabileceğini belirtti.

Üç yıl önce “Türkiye’nin dağ ekosistemi ekolojik koşulları, arazi kullanımı, arazi örtüsü değişimlerinin izlenmesi ve iklim değişikliği uyum kapasitelerinin analizine yönelik uzaktan algılama tabanlı bir algoritmanın geliştirilmesi” ismiyle başlatılan proje kapsamında BARÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Serengil ve Dr. Hüseyin Şensoy, ülkemizin su kıtlığına dair problemlerini tespit etmek adına iki farklı harita hazırladı ve veriler topladı. Harita, ülkemizin iklim değişikliği kaynaklı olarak su kıtlığıyla karşı karşıya olabileceğini ortaya koydu.

İki Ayrı Harita Hazırlandı

Türkiye'nin Su Kıtlığı ve Arazi Tahribatı Haritası Hazırlandı

Türkiye’nin iklim değişikliğiyle başa çıkma, ekosistem hizmetleri ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri konuları çerçevesinde gerçekleştirilen proje, dağlık bölgelerin iklim değişikliğine karşı ne kadar dirençli olduğunu ve sürdürülebilir yönetim için nasıl bir strateji ve arazi planlaması geliştirilmesi gerektiğini ortaya koydu. Bu proje kapsamında, “Arazi bozulumu tehlike duyarlılık haritası” ve “Su kıtlığı tehlike duyarlılık haritası” oluşturuldu.

Projeyle birlikte su kıtlığı bakımından riskli bölgeler belirlendi. Haritada İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin yanı sıra Artvin’in Borçka ilçesi, Kars, Iğdır, Ağrı ve Erzurum bölgeleri en yüksek düzeyde su kıtlığı riskine sahip olarak göze çarpıyor. İnebolu, Cide, Bartın kıyı şeridi ve Zonguldak kıyı şeridi gibi bölgeler de yüksek seviyede su kıtlığı yaşayan ve yerel olarak gözlemlenen bölgeler arasında yer alıyor. Proje kapsamında değerlendirilen veriler, genel olarak dağlık alan ekosistemlerinin son 22 yılda iyileşmediğine işaret ediyor.

İklim Değişikliği Politikalarına Yön Verebilir

Türkiye'nin Su Kıtlığı ve Arazi Tahribatı Haritası Hazırlandı
Fotoğraf: Unsplash | Matt Palmer

Projenin yürütücüsü olan Prof. Dr. Ayhan Ateşoğlu, “Projemiz özellikle uzaktan algılama tekniğini kullanarak, Türkiye’de birtakım faktörlerle arazi kullanım değişikliğini ilişkilendirilip araziye yönelik iklim değişikliklerini gözlemleyebildiğimiz çalışmayı ortaya koydu. Bu çalışma kapsamında özellikle ana sonuçlar yine iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde ‘su kıtlığı’ ve ‘arazi tahribatı’ noktasında Türkiye ölçeğinde tematik veri ürettik. Bu noktada bölgemizi de yakından ilgilendiren, özellikle su kıtlığı konusunda ve arazi tahribatının olduğu yerlerle ilgili bir sınıflandırma haritası ortaya çıkardık ve Türkiye ölçeğinde sonuçlarını ortaya koyduk.” dedi.

Projenin öncelikli amacının veri toplamak olduğunu söyleyen Ateşoğlu, “Haritalar sadece ormancılık değil, tarım, yerleşim ve araziye ilişkin insan eliyle kurgulanmış ve gelecekte nasıl bir politika izlenmesi ile ilgili karar vericilere yön gösterebilir. Bu haritayla yön gösterebilir sonuçları ortaya koymuş olduk.” sözleriyle projenin Türkiye’nin geleceği açısından önemini vurguladı.

Kaynak: DHA

Kapak Fotoğrafı: Unsplash | Oleksandr Sushko