Sürdürülebilir Yetenek Yönetimi Nedir?

Sürdürülebilir Yetenek Yönetimi Nedir?

Sürdürülebilirlik sözcüğü, çevre bilincinden teknolojiye, kapitalizmden yerel ekonomiye kadar birçok disiplinde kullanılıyor. Ne mutlu ki günden güne moda haline geliyor ve iklim krizi , çevre bilinci konularında farkındalık yaratıyor. Fakat pandemiden önce sürdürülebilirliğin birlikte kullanıldığı bir terim daha var ve bu terim günümüz iş dünyasının temelini oluşturuyor diyebiliriz. Yetenekleri şirket içinde tutabilme ve çalışanları açılacak farklı pozisyonlarda değerlendirme olarak tanımlayacağımız sürdürülebilir yetenek yönetimi, iş dünyasının en çok yatırım yapması gerektiği sürdürülebilirlik alanları arasında.

Ürün ve hizmetlerin yarışır hale geldiği rekabetçi iş ortamında başarıya ulaşmak ve bu başarıyı sürekli kılmak sektörlerin farklılığını ortaya koyar. Peki; toplumları, bireyleri ve en önemlisi kurumsal yapıları etkileyen sürdürülebilir yetenek yönetimi, başarıyı hedefleyen organizasyonlarda neden önemlidir ve şirketlerin hedeflerini nasıl etkiler?

Sürdürülebilir Yetenek Yönetimi Nedir?

Sürdürülebilir Yetenek Yönetimi Nedir?
Sürdürülebilir yetenek yönetimi nedir

Fotoğraf: Constantino

Sürdürülebilir yetenek yönetimi, işletmelerin gelecekteki hedefleri için her çalışanına, şirket içinde gerekli ortamları sağlayarak potansiyellerini kullanabilme imkanı tanımasıdır. Tanımı firmadan firmaya farklılık gösterse de sürdürülebilir yetenek yönetimi kariyer hedefleyen personelin eğitiminden gelişimine, şirkete katkısından doğabilecek yeni pozisyonlara uyumlanabilmesine kadar birçok alanı kapsar. Teknolojinin getirilerini kullanabilmek, hızlı öğrenme yetisi kazanabilmek, sağlıklı beslenme bilinci kazanmak da çalışanların kendine verdiği değeri; bu başlıkta açılan eğitimler de firmaların çalışanlarına verdiği değeri, yetenekleri sürdürülebilir kılmayı amaçladığını gösterir.  

Her ne kadar teknoloji ve yenilikçi yaklaşımlar önem kazansa da aslında günümüzde işletmeleri bir adım öne çıkaran yaklaşım; yetenekli iş gücüne sahip olmak ve bu yetenekleri elinde tutabilmektir. Kısacası organizasyonların yaşamsal kaynağı çalışanlar ve çalışanların yeteneğidir. 

Her kurum özelinde farklı tanımlansa da sürdürülebilir yetenek yönetimi; işe alım süreci, çalışan değerlerinin keşfedilmesi, bu değerlerin şirketin vizyonuyla bağdaştırılması, teknoloji ve yeteneğin birleşimi gibi bazı kilit başlıkları içerir. 

Yetenek Yönetiminin Aşamaları

Sürdürülebilir Yetenek Yönetimi Nedir?
Sürdürülebilir yetenek yönetimi aşamaları

Fotoğraf: Etienne Girardet

Universum Türkiye’nin 2021 yılı araştırması; çalışanların her geçen yıl meritokrasi beklentisinin arttığını gösteriyor. Bu beklenti, bize üniversite mezunlarının, mevcut çalışanların ve yeni adayların yetenek ve bilgi üstünlüğünü benimsediğini gösterirken, şirketlerin de gitgide yetenek sürecine yatırım yapacağının ipuçlarını veriyor.

Umarız ki tüm firmalar bu yönde bir yaklaşım sergiler. Mevcut örnekler üzerinden gidersek GE, Türk Telekom, Türkiye Microsoft gibi şirketleri sürdürülebilir yetenek yönetiminin öncü organizasyonları olarak gösterebiliriz. Bu uluslararası firmaların yetenek yönetimindeki amacı, çalışanın içindeki potansiyeli keşfetme ve bu yetiyi sürdürülebilme üzerinedir. Herkes potansiyeldir mottosuyla yola çıkan işletmelerde yetenek yönetim stratejileri günümüz ve geleceğin ihtiyaçlarına göre belirlenir. 

Örneğin yetenek gelişimi için yetkinlik sahibi çalışanın başarılı olduğu herhangi bir konuda eğitim vermesi sağlanır. Yetenek değerlendirme sürecindeki aday ileride yer almak istediği departmanlarda zaman geçirir, yeni departmanın yöneticisiyle bir süre çalışır ve kendini değerlendirir. Türkiye Microsoft’un uyguladığı Career Broadcast’te yetenekli çalışanın tüm kariyer yolculuğu bir video ile anlatılır ve bu başarı, iş arkadaşlarına model olur. Bazı uluslararası şirketler ise şirket bünyesindeki kilit görevler için yedek üç çalışan belirler ve herhangi bir işten ayrılma durumunda diğer adaylar yeni görev için değerlendirilir. 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 8. maddesine (İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme) örnek gösterebileceğimiz sürdürülebilir yetenek yönetimi, çalıştığı organizasyonda anlam ve bağ arayan kuşakların, özellikle de Z kuşağının ihtiyaçlarını şimdilik karşılayabilecek gibi gözüküyor. Pandemiden sonra yerini sağlamlaştıran uzaktan çalışma modeli, yetenekleri daha çok savaştıracak, şirketleri bu yönde yenilikçi olmaya mecbur bırakacak diyebiliriz. 

Kapak Fotoğrafı: Ryoji Iwata