Sürdürülebilir Turizm İçin Yeşillenen Oteller (Greening Hotels)

Sürdürülebilir Turizm İçin Yeşillenen Oteller (Greening Hotels)

Ekosistemin hızla bozulması, biyoçeşitlilikte günden güne görülen azalma, okyanusların PH derecelerinin değişerek asitlenmeye başlaması ve iklim değişikliği, insanın çevre üzerindeki en yıkıcı etkilerinden. Dolayısıyla gezegenimizin geleceğini kurtarmak için insanlığa büyük görev düşüyor. Artık Dünya için en gerekli motto sürdürülebilirlik. Bu kavramı her sektörde, her iş modelinde duymaya başladık. Özellikle gelecek ve çevre kaygısı bakımından turizm sektörü önemli bir yerde. 

“Sürdürülebilir Turizm” kavramının paydaşlar tarafından benimsenmesi, yeni yeni ortaya çıkan turizm trendlerinin yönetilebilmesi, Dünya kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve geleceğe katkı sunulması beklenen adımlardan. Bu beklenti ise uzun vadeli hedeflerin devreye girmesi gerekliliğine yol açarak çevreci bir yönetim şeklini doğru ve gerekli kılıyor.

Bu gelişmelere bağlı olarak turizm tesisleri, çevresel etkilere uyumlu ve değişen tüketici anlayışını karşılayacak biçimde tüm dünyada belgelendirilmeye başlandı. Türkiye’de de Greening Hotels (Yeşillenen Oteller) Sertifikalı tesislerin sayısı gün geçtikçe artıyor. 

Katı atıkların azaltılması, doğal kaynakların korunması, su ve enerji tasarrufu, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji uygulamaları ile çevrenin korunması adına belirlenmiş politika ve düzenlemelerin varlığı, sürdürülebilirliğe katkı sunuyor. Ayrıca bu konuların bir sertifika sistemi ile sınırlarının belirlenmiş olması, sürdürülebilir iş modellerinin uygulanmasına da olanak tanıyarak sektörde rekabet avantajı, ekonomik tasarruf, müşteri memnuniyeti ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı sunuyor. Duyarlı ve bilinçli oteller, konaklama tesislerinin yeşil olması ile ilgili bir belgelendirme projesi olan bu çalışmanın içinde olmak için kolları sıvıyor.

Greening Hotels (Yeşillenen Oteller) Sertifikasyon Projesi, ilk olarak Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB) tarafından 2009 yılında hayata geçirildi. Halihazırda TUROB, Bureau Veritas ve Sürdürülebilirlik Akademisi iş birliği ile devam eden projede, turizm tesislerinin daha yeşil olması, yeşil konaklama tesislerinin sayısının çoğaltılması hedefleniyor. “Sürdürülebilir Turizm” gayesiyle ortaya çıkan Greening Hotels Sertifikasyon Projesi, sektörün ekolojik devamlılığı açısından da büyük önem taşıyor. 

Dünyayı koruma, çevreye duyarlı olma amaçlarını bir araya getiren ve tüm paydaşları bu sorumluluğa teşvik eden tarafıyla önde olan Greening Hotels projesi içinde yer almak; oteller açısından önemli avantajlar sağlıyor. Sürdürülebilir gelecek için otelleri “Greening Hotels, Yeşillenen Oteller” ailesi içinde yer almaya davet eden  TUROB, Bureau Veritas ve Sürdürülebilirlik Akademisi çalışmalarına hızla devam ediyor.

Greening Hotels Sertifikasyonu’na Sahip Olmanın Otellere Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

kapı

Enerji ve su yönetimi, atıkların azaltılması, geri dönüşüm, iç hava kalitesi gibi hususlardaki adımlarla, sürdürülebilir çevre politikalarına katkı sağlanmış olunuyor. İşletmelerin maliyetlerinde tasarrufa gidilerek hizmet kalitesi yükseltiliyor. Otellerin sundukları hizmetin çevreye olan zararı en aza indiriliyor. Sertifikaya sahip olan oteller, farkındalık yaratma hususunda da bir adım öne geçmiş oluyor. Bu da kamusal bir güç sunuyor. Çevreye duyarlı ve hassas hizmet anlayışı ile fark yaratan işletmeler, sürdürülebilir gelecek için belirli kaidelere göre hareket etme yolunu seçiyor.

Sürdürülebilir turizmin devamlılığı için böylesi çevreci bir proje kapsamında olmak, turizm tesisleri açısından da oldukça önemli.

Greening Hotels (Yeşillenen Oteller) Sertifikası Almak İçin Gerekli Standartlar

  • Enerji Yönetimi
  • Su Yönetimi
  • İç Hava Kalitesinin Arttırılması
  • Atık Azaltımı ve Geri Dönüşüm

Bu belirtilen alanlar, turizm tesislerinin ya da otellerin odaları, yemek bölümleri, ofis ortamları ile ofis operasyonları, lobi ve dış mekanları, çamaşırhaneleri için çok sayıda kriter üzerinden değerlendirilerek uygun standardı yakalamış olan tesislere Greening Hotels (Yeşillenen Oteller) Sertifikası veriliyor. Tesisler, başarı oranlarına göre Bronze (%60 ), Silver(%75 ) ve Gold (%90) seviyelerinde belge almaya hak kazanıyor. Geçerlilik süresi ise 2 yıl. Gelin yukarıda madde halinde belirttiğimiz standartlardan daha detaylı bahsedelim.

Sürdürülebilirlik bilincini geliştirme hususunda özellikle enerji yönetimine dikkat eden Greening Hotel Sertifikası sahibi oteller, uyguladıkları önlemler ile de farklarını ortaya koyuyorlar. Ayrıca bu tesisler, enerji tasarrufu hakkında farkındalık oluşturmayı da hedefliyor.

güneş panelleri

Otelin enerji yönetimi elbette enerji tüketiminin ölçülmesi ile başlar. Tüketimi azaltmak için etkili önlemler alınmalı, akıllı aydınlatma sistemlerine yer verilmelidir. Ayrıca otelde güneş panellerinin kullanımı ile güneş enerjisi ve güneş ışığından maksimum derece faydalanılması önemli bir yer tutmalıdır. Keza ısıtma ve soğutma sistemlerinde de ekonomik, israftan uzak çözümler üretilmelidir. Kendi enerjisini üretebilen ve birçok döngüyü bu yolla yürüten oteller, Greening Hotels kavramına göre davranmış olur.

İç hava kalitesinin arttırılması için yapılan çalışmalar da otellerin enerji tasarrufları için elzemdir. Doğaya saygılı, çevreye duyarlı bir turizm tesisi haline gelebilmenin en birincil koşullarından biri de temiz ve sağlıklı havanın garanti edilmiş olmasıdır. Doğru ve ekolojik teknolojileri kullanarak tesislerin iç ve dış mekanlarında hava kalitesi daha da iyileştirilebilir. Sigara içilen ve içilmeyen alanların birbirinden uzak şekilde planlanması, havalandırma sistemlerinin, klimaların, odalardaki yatak ve halıların düzenli temizliği hava kalitesini olumlu etkiler.

geri dönüşüm

Geri dönüşüm, sürdürülebilir turizm bakımından olmazsa olmaz konulardan biridir. Özellikle katı atık miktarlarının düşürülmesi, otellerin geri dönüşüm kutuları ile tesis misafirlerini geri dönüşüme destek vermeye yönlendirmeleri, artık otellerden beklenir. Zira atık yönetimi ve geri dönüşüm, turizm sektöründe çok önemli bir konu haline gelmeye başladı. Atık azaltımı için alınan önlemler de bir o kadar önem arz ediyor. Sürdürülebilir malzemeler kullanılarak üretilmiş mobilyalar, atılacak eşya ya da malzemelerin bağışlanması konuları da atık azaltımını destekler.

Yine su krizinin kapıda olduğu bir çağda her geçen gün daha da değerlenen su kaynaklarının korunması hepimizin sorumluluğunda. Elbette suyun korunması ve tasarrufunun yapılması sürdürülebilir turizmin de önceliklerinden. Turizm tesislerinde su yönetimi, oldukça geniş bir politikaya tabi tutulmalı. Yağmur suyu geri dönüştürme sistemleri, su tasarruflu ekipmanlar, duş-tuvalet alanlarında gereksiz su kullanımını önleyici uygulamalar ve harcanan su oranının analiz edilmesi gibi adımlar, Yeşillenen Oteller grubunda yer alan otellerden beklenen hususlardan.