Sivil Savunma Eğitimi Alabileceğiniz Kurumlar

Sivil Savunma Eğitimi Alabileceğiniz Kurumlar

6 Şubat günü ülkemizde yaşanan ve 10 ilimizde yıkıma sebebiyet veren depremlerin ardından sivil savunma eğitimi her birimiz için daha da önemli hale geldi. Ülkemizde ise birçok kurum belirli seviyelerde çeşitli eğitimler sağlıyor. Siz de afet veya deprem gönüllüsü olmak istiyorsnaız yazımızdaki bilgilerden faydalanabilirsiniz.

Sivil Savunma Nedir ve Neden Gerekli?

Sivil Savunma Eğitimi Alabileceğiniz Kurumlar
Fotoğraf: Unsplash | Youssef Naddam

Sivil savunmanın amacı, temelde tüm savunma çabalarına sivil halkın katılımını sağlamaktır. Sivil savunmaya doğal afetlerde, büyük yangınlarda, depremler ve su baskınlarında, çığ ve yer kaymalarında ihtiyaç duyulmaktadır. 

Halkı tehdit eden tehlikeler savaştaki ve barıştaki tehlikeler olarak ikiye ayrılmakta birden çok aktif fay hattı üzerinde bulunan ülkemiz için en büyük barış tehlikesi ne yazık ki depremler olmaktadır.

Sivil Savunma Eğitimi Alabileceğiniz Kurumlar

Sivil Savunma Eğitimi Alabileceğiniz Kurumlar
Fotoğraf: Unsplash | Alexander Grey

Günümüzde online olarak sivil savunmaya dair teorik bilgi edinebileceğiniz birçok site var ancak daha güvenilir kaynaklardan fiziki ya da hibrit olarak eğitim almak istiyorsanız ülkemizde yıllardır faaliyetini sürdüren kurumların verdiği eğitimleri tercih edebilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

Sivil Savunma Eğitimi Alabileceğiniz Kurumlar

Eğitimler İçin: Tıklayın!

Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde bulunan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Afete Hazırlık Laboratuvarı’nın (KRDAE) 4 temel eğitim programı vardır. ABCD Temel Afet Bilinci Eğitimi ile beklenen afet için bilinç kazanarak riskler azaltılabilir ve DKYB Depreme Karşı Yapısal Bilinç Eğitimi ile depremin vereceği zararların önüne geçilebilir. 

Toplum ve kurumsal odaklı verilen eğitim programında acil durum çalışanları, muhtarlar ve belediye çalışanları, itfaiyeciler, sağlık çalışanları ve il sivil savunma birlik görevlileri bu eğitimler için öncelikli gruplar olarak sıralanmıştır. 

AKUT 

Sivil Savunma Eğitimi Alabileceğiniz Kurumlar

Eğitimler İçin: Tıklayın!

AKUT tarafından sağlık bakanlığı onaylı temel ilk yardım eğitimi sağlanıyor. Eğitim genel ilk yardım bilgileri, hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ilk yardım, yaralanmalarda ilk yardım, yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilk yardım, zehirlenmelerde ilk yardım, hayvan ısırmalarında ilk yardım, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım, boğulmalarda ilk yardım, hasta/yaralı taşıma tekniklerinden oluşuyor ve 16 saat sürüyor.

Medikal Arama Kurtarma Derneği

Sivil Savunma Eğitimi Alabileceğiniz Kurumlar

Eğitimler İçin: Tıklayın!

Bu alandaki deneyimli kurumlardan olan MEDAK, gönüllülerine dünya standartlarında eğitim veriyor. Genel Afet Bilgisi, Psiko Sosyal Durumlar Eğitimi, Teknik Eğitimler, Tıbbi Müdehale Bilgisi, Tatbiki Eğitimler, Grup Eğitimleri, İleri Dönem Uzmanlık Eğitimi başlıklarında 66 saatten oluşan eğitim programları ile eğitimleri alanlar olay yeri ve çevresinde aktif saha hizmetinde bulunulabilecek gerekli bilgiler edinilmiş oluyor.

AFAD

Sivil Savunma Eğitimi Alabileceğiniz Kurumlar

Eğitimler İçin: Tıklayın!

AFAD tarafından verilen Afet Farkındalık Eğitimi ile deprem ve sel gibi afetlerin öncesi ve sonrasında nasıl davranılması gerektiğine dair bilgiler veriliyor. Eğitimdeki modüller, Temel Bilgi ve Kavramlar, Afet Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar, Afet Sırasında Doğru Davranış Şekilleri, Afet Sonrası İlk Anlar, Yangın, Tahliye, İlk Yardım ve Psikolojik İlk Yardım olarak sıralanıyor ve toplamda 72 saat sürüyor. 

UMKE

Sivil Savunma Eğitimi Alabileceğiniz Kurumlar

Eğitimler İçin: Tıklayın! 

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi tarafından planlanan farklı seviye ve içeriklerden oluşan 4 çeşit eğitim mevcut. Bunlardan ‘’Temel Eğitim Programı’’ 5 gün, ‘’Geliştirme Eğitimi’’, ‘’İleri Eğitim’’ ve ‘’Tatbikat’’ eğitimleri üçer gün sürüyor. Ayrıca söz konusu eğitimlerin tümü Sağlık Bakanlığı destekli olarak veriliyor.

Referanslar:

1 2 3 4 5

Kapak Görseli: Unsplash | Jens Aber