Blockchain ile Yenilenebilir Enerji Takası

Blockchain ile Yenilenebilir Enerji Takası

Sürdürülebilirlikte en önemli konu başlıklarından birisi enerji üretimi ve tüketimi. Temiz enerji kullanımını teşvik ederken aynı zamanda enerji israfını önlemenin de yollarını bulmak gerekiyor. Bu konuda büyük bir devrimin eşiğinde sayılırız. Yakın gelecekte birçok şeyi değiştirmesi beklenen Blockchain teknolojisi ile bireyler arasında doğrudan enerji ticareti yapmak mümkün hale geliyor. Yenilenebilir enerji takası, dijital çağın en büyük devrimlerinden biri olabilir.

Blockchain Nedir ve Ne İşe Yarar?

blockchain nedir

Blockchain; paranın, emtiaların, menkul ve gayrimenkul kıymetlerin desantralize biçimde alınıp satılabilmesine olanak sağlayan bir dijital finansal sistemdir. Transfer işlemlerinin blok adı verilen dijital defterlerde kayıt altına alınması güvenilirliği sağlar. Bir işlemin gerçekleşebilmesi için tüm dünyadaki sayısız kayıt defterinde bulunan tüm kayıtların birbiriyle tam olarak eşleşmesi gerekir. Kayıtlar birbiri ile eşleştiğinde istemciler arasındaki transfer işlemi gerçekleşir. Peer-to-peer ya da kısaca P2P adı verilen protokol sayesinde istemciler ellerindeki donanımsal kaynakları ortaklaşa kullanarak sistemi ayakta tutar.

Blockchain sisteminde herhangi bir aracıya ihtiyaç yoktur. Eşler doğrudan doğruya birbirleri arasında transfer işlemini gerçekleştirir. Bu sayede işlemler hızlanır ve maliyetler düşer. Bu yüzden Blockchain teknolojisi kripto paranın da ötesine taşındı. Akıllı sözleşme adı verilen bir sistem sayesinde sadece paranın değil, alınıp satılabilen her malın ticareti Blockchain temelli olarak dijital şekilde yapılabilir hale geldi.

Akıllı sözleşmeler; sözleşme şartları yerine getirildiği anda, herhangi bir üçüncü onay merciine gerek kalmaksızın takasın gerçekleşmesini sağlıyor. Örneğin araç satışı için bir akıllı sözleşme hayal edelim. Sözleşmede belirlenen miktarda kripto para araç sahibinin cüzdanına transfer edildiği anda aracın mülkiyeti ödemeyi yapan kişiye otomatik olarak geçiyor. Böylece notere ya da herhangi başka bir kurumun onayına gerek kalmıyor. Tabii bunun gerçekleşmesi için öncelikle devletlerin kendilerini bu sisteme entegre etmeleri gerekiyor. Bu dijital devrime ayak uydurulduktan sonra, her türlü ticaretin doğrudan doğruya şahıslar arasında yapılması mümkün olacak.

Yenilenebilir Enerji Takası

yenilenebilir enerji takası

Blockchain destekli akıllı sözleşmeler, kişiler arasında enerji takasını da mümkün kılıyor. Avustralya merkezli Power Ledger isimli platform, evinde güneş paneli bulunanların, ürettiği ihtiyaç fazlası yenilenebilir enerjiyi satmasına olanak sağlıyor. Bu sistem, enerji piyasasındaki rekabeti de arttırıyor. Aynı zamanda insanların ihtiyaç fazlası enerjiden gelir elde edebilmesini mümkün kıldığı için yenilenebilir enerjiyi de teşvik etmiş oluyor. Power Ledger’a benzer olarak Litvanya merkezli WePower da bu hizmeti sağlayan firmalardan biri.

Elbette şu anda kişilerin enerjiyi direkt olarak birbirlerine iletebilecekleri bir altyapı mevcut değil. Fakat enerji sağlayıcı şirketler bu sisteme adapte olarak bunu mümkün hale getirebiliyor. Ayrıca Power Ledger firması, temiz enerji türeticileri(prosumer) ile enerji ihtiyacı olan konutlar arasında mikro şebekeler kurarak elektrik transferini merkezsizleştirmeye başladı bile. Türeticilerden ve yerel yönetimlerden gördükleri talep de kayda değer miktarda.

Hem daha ucuza enerji elde etmeyi hem de sürdürülebilirliği arttırmayı sağlayan bu teknoloji ile birlikte yakın gelecekte yenilenebilir enerji takası kaçınılmaz şekilde hayatımızın bir parçası olacak gibi duruyor. Bu sayede fosil yakıt kullanımının düşmesi ve temiz enerji kullanımının yaygınlaşması da oldukça muhtemel.