Hayatı Bayram Yapacak Hedefler: Sürdürülebilir Kalkınma

Güncelleme Tarihi: 2 Ekim 2021

Bütün dünya buna inansa ve hayat bayram olsa… Sizin için hayatı güzelleştirecek dilek hangisi? Eminiz bu soruya birçok farklı cevap verebilirsiniz. Dünya liderleri de kendilerine tam olarak bu soruyu soruyor ve ortaya Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çıkıyor. 

2012 yılında Rio de Janeiro’da bir araya gelen liderler, daha önce belirlenen Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin kapsamını genişletti. Bu sayede oluşturulan yeni eylem planı, dünyanın birçok noktasında yaşamı etkileyen sorunların adım adım çözülmesi için ayrıntılandırıldı.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Nelerdir?

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

İnsanların temel yaşamını etkileyen sosyolojik unsurların yanı sıra doğaya verdiğimiz zarar geleceğimizi tehdit ediyor. Bu nedenle belirlenen amaçlarla farklı alanlarda sürdürülebilirlik ön plana koyuluyor. 

Son yıllarda doğal kaynaklara verilen zararlar ve iklim değişikliği ile ilgili olarak dünya liderleri; Erişilebilir ve Temiz Enerji, Temiz Su, Karasal Yaşam, Sudaki Yaşam ve İklim Eylemi gibi başlıklar altında projeler geliştiriyor.

Ekonomik ve sosyal adaletsizliğin ortadan kalkması içinse Açlığa Son, Yoksulluğa Son, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Sağlık ve Kaliteli Yaşam, Nitelikli Eğitim, Eşitsizliklerin Azaltılması gibi konu başlıkları belirleniyor. 

Tüm bunların yanı sıra belirlenen amaçlar arasında İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, Sorumlu Üretim ve Tüketim, Barış-Adalet ve Güçlü Kurumlar, son olarak ise Amaçlar İçin Ortaklıklar yer alıyor. 

UNDP Nedir ve Neler Yapar?

UNDP
Fotoğraf: UNDP

UNDP yani Türkçe adıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, özellikle gelişmekte olan ülkelerle iş birliği yaparak bilgi ve birikimlerini paylaşıyor. Ülkelerde bulunan sivil toplum kuruluşları ile sürekli irtibat halinde olan kuruluşun merkezi New York’ta yer alıyor ve aynı zamanda 177 ülkede ofisi bulunuyor. Kalkınmaya yardımcı olan ve hükümetlerle çalışan bu ofisler, destek fonlarının yanı sıra eğitimler de veriyor. Her yıl ülkelerdeki gelişmelerle ilgili raporlar hazırlayan UNDP, hedeflere ulaşmada ne kadar yol katedildiğini ve eksik kalan yönleri ortaya koyarak gelecek yılın planlanmasında kullanılacak bir harita çıkarıyor. 

2030 yılına kadar ülkelerin politikaları ve değişimleri ile ulaşılması hedeflenen bu 17 amaçla sürdürülebilir yaşam ve daha iyi bir gelecek elde edilmek isteniyor.