Spiritüel Semboller ve Anlamları

Spiritüel Semboller ve Anlamları

Spiritüel uyanış bir yolculuk olarak hayal edilse de özünde, sınırlarınızın ötesine geçme ve bir sonraki evrimsel basamağa çıkma süreci olarak değerlendirilebilir. Spiritüel kavramı ise kişinin kabul ettiği bir düşünce biçimidir. Günümüzde sıklıkla karşınıza çıkan spiritüel; tinselcilik, ruhçuluk ve öte alemcilik anlamlarına karşılık gelen bir düşünme şeklidir. Ruhun varlığını kabul eden bu kavram aynı zamanda belli sembolleri ve anlamları da beraberinde getirir. Spiritüel semboller bu anlayışı benimseyenler için yol gösterici bir niteliğe sahiptir.

Peki, spiritüel semboller nedir? Bu semboller ne anlama gelir?

Spiritüel Ne Demek?

Spiritüel Ne Demek?

Fotoğraf: Markus Spiske 

Ruhsal bir yolculuğu benimseyen spiritüel kavramı Fransızca kökenli bir kelimedir. Tinsel ve ruhsal anlamlarına gelen bu kavram aynı zamanda spiritüalizmi de beraberinde getirir. Buna göre spiritüel anlayışı ifade eden spiritüalizm de ruhçuluk anlamına gelir. Ruhunu huzura kavuşturmak için gereken adımları takip eden, iç dünyasında kendisi ile barışık olmayı seçen ve düşünce biçiminde pozitifliği benimsemiş kişiler spiritüel kavramıyla bütünleşmiş olanlardır.

Spiritüel sembollerin, onlara inananlar için çeşitli işaretler ve mesajlar taşıdığı düşünülür. Günlük hayatta geniş yer kaplayan ancak o gözle bakmadığınız spiritüel kavramlar neler, birlikte inceleyelim… 

Spiritüel Semboller Nelerdir?

Spiritüel Semboller

Fotoğraf: Pixabay 

Ruhsal bir yolculuk sunan spiritüalizm, aynı zamanda belli inanışları da beraberinde getiriyor. Spiritüel semboller ve anlamları ile ilgilenenler, bu sembollerin ruhlar aleminden çeşitli mesajlar içerdiğine inanıyor. Gizemli hikayeleri ve güçlü tarihi geçmişi ile bilinen spiritüel sembolleri ve anlamlarını merak ediyorsanız işte listesi… 

 • Hamsa 
 • Lotus 
 • Horus’un Gözü 
 • Mandala 
 • Buddha Heykeli 
 • Om
 • Yin Yang 
 • Kuş Tüyü 
 • Hayat Ağacı 
 • Pentagram Yıldızı 
 • Dharma Çarkı 

Fatma Ananın Eli – Hamsa Anlamı

Spiritüel Sembol Fatma Ananın Eli

Fotoğraf: Cottonbro 

Hamsa sembolü günlük hayatta en çok görülen sembollerin başında geliyor. Özellikle dekorasyon ve aksesuarlarda sıkça kullanılan hamsa; bereket, bolluk ve şans getireceğine inanılan bir sembol olarak biliniyor. Buradaki el simgesi kutsal kadınlar olan Hz. Fatma ve Hz. Meryem’i sembolize ediyor. Aynı zamanda bir inanışa göre Hz. Meryem’in İsa Mesih’i doğururken tuttuğu dalın el şeklini aldığı da biliniyor.

Başka bir inanışa göre ise hamsa sembolünün Hz. Fatma’nın helva yaparken elini helvaya daldırması ile ortaya çıktığına inanılıyor. Spiritüel sembol çeşitlerinden biri olan hamsanın, kem göze karşı koruyucu olduğuna ve iyi şans getirdiğine inananlar günlük hayatın pek çok noktasında bu sembolü kullanıyor. 

Lotus Çiçeği Anlamı

Spiritüel Sembol Lotus Çiçeği

Fotoğraf: Pexels 

Lotus çiçeği, spiritüel alemin gözde bitkisi olarak biliniyor. Bu çiçek; ruhani gelişim, saflık, yeniden doğuş ve aydınlanma anlamlarını içerdiği için ayrı bir önem taşıyor. İçinde olduğu karanlığa ve çamura rağmen daima temiz kalan lotus çiçeği bu düşünce şeklinde ilham görevini üstleniyor. Pozitif enerji sembolleri arasında yer alan lotus çiçeği, Hinduizm ve Budizm gibi inanışlarda kutsal bir sembol olarak kullanılıyor.

Horus’un Gözü Anlamı

Spiritüel Sembol Horus'un Gözü

Fotoğraf: Denis Azarenko 

İlahilik ve sezgisel görü anlamına gelen Horus’un gözü, güneş tanrılarının hayat verici ışığını, aydınlanmayı ve bilgeliği temsil ediyor. Horus’un gözü sembolü, Eski Mısır’da İsis ve Osiris’in oğlu olan Horus’un tüm evreni boyutlarıyla görebildiği sol gözünü işaret ediyor. Bu sembol günümüzde kötü gözleri ve nazarı üzerinden uzaklaştırmak isteyen kişiler tarafından hala kullanılıyor. 

Mandala Anlamı

Spiritüel Semboller Mandala

Fotoğraf: Alesia Kozik 

Sanskritçe bir kelime olan mandaladaki, manda enerji anlamına geliyor. Ek olarak gelen “-la” ise kap anlamını taşıyor. Enerjiyi tutan ve koruyan bir kap olarak tanımlanan mandala, özellikle meditasyonda geniş bir yer kaplıyor. Meditasyonun çizim yoluyla yapılan çeşidi olan mandala, genelde semazenlerin dönüşü ile ilişkilendiriliyor. Bu sembol, temelde bir çember ve etrafında şekillerle kuşatılmış bir görüntü çiziyor. Hint ve Tibet geleneklerinde mandala evren anlamını taşıyor. Buradan hareketle hayattaki her şeyin aslında mandalaya benzediği düşünülüyor.

Buddha Heykeli Anlamı

Spiritüel Semboller Buddha Heykeli

Fotoğraf: Pixabay

Farklı oturuş pozisyonları, el ve ayak duruşları ve yüz ifadeleriyle karşınıza çıkan Buddha heykeli, birçok mesajı beraberinde getiriyor. Buddha kelime anlamı olarak Sanskritçe dilinde farkında olmak ve uyanmak anlamını taşıyor. Gördüğünüz Buddha heykelinin her bir duruş şekli, Budizm inancındaki farklı öğretileri işaret ediyor. 

Om Sembolünün Anlamı

Spiritüel Semboller Buddha Om

Fotoğraf: Melsi 

Yoga ve meditasyon esnasında sıklıkla tekrar edilen om kelimesi, odaklanmayı sağlamak için kullanılan bir mantra. Spiritüel semboller arasında yer alan om, bilincin aydınlanması anlamına geliyor. Hinduizm’in kutsal kitabında ise om kavramı evrenin nefesi olarak ifade ediliyor. 

Yin Yang Anlamı

Spiritüel Sembol Ying Yang

Fotoğraf: Mikhail Nilov

Uzak doğuya ait olan yin ve yang sembollerini bilmeyen yoktur. Peki, yin ve yang sembollerinin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? 

Bu sembolün siyah kısmı kötülüğü, beyaz kısmı ise iyiliği temsil ediyor. Aynı zamanda siyah kısmın içinde bir beyaz, beyazda da bir siyahlık bulunuyor. Bariz bir şekilde bu sembol, her iyiliğin içinde bir kötülük, her kötülüğün içinde bir iyilik vardır mesajı veriyor.

Kuş Tüyü Anlamı

Spiritüel Sembol Kuş Tüyü

Fotoğraf: Rupixen

Kadim semboller arasında bulunan kuş tüyü aynı zamanda kadim öğretilere dayanıyor. Buna göre kuş tüyü; yaratıcıdan, ölmüşlerden, atalardan bir mesaj almak, arınmak ve yaratıcı ile bağlantı kurmak anlamları taşıyor. Spiritüel düşünce biçiminde, içinde bulunduğunuz çıkmaz anında cevabını merak ettiğiniz bir soruyu evrene sorduğunuzda cevabın kuş tüyü ile geldiğine inanılıyor. Kutsal varlıklar olan kuşlar, aynı zamanda yürüdüğünüz yolun doğru olduğunu ve desteklendiğinizi de simgeliyor. 

Hayat Ağacı Anlamı

Spiritüel Sembol Hayat Ağacı

Fotoğraf: Daniel Watson 

Geçmişten günümüze kadar pek çok masalda, hikayede ve gelenekte ağaç motifine sıklıkla yer veriliyor. Hayat ağacı da bunlardan sadece biri. Kökleri ile toprağa bağlanan ve onunla bütünleşen hayat ağacı, tıpkı insan yaşamında olduğu gibi sürekliliği işaret ediyor. Hayat ağacını özellikle Hristiyanlık’ta, İslamiyet’te, Mayalar’da, Çin’de, İran’da ve Şamanizm’de yaygın olarak görebilirsiniz. 

Pentagram Yıldızı Anlamı

Spiritüel Sembol Pentagram

Fotoğraf: Pixabay

Ezoterik semboller arasında bulunan pentagram yıldızı, insanın sahip olması gereken özellikleri temsil ediyor. Bu kavramın Yunancada “beş çizgili” anlamına gelen pentagrammon kelimesinden doğduğu biliniyor. Birleşik beş köşeli yıldız anlamına gelen pentagramın içerisine bir insan yerleştirildiğinde başı, elleri ve ayakları birer köşeye denk geliyor. 

Dharma Çarkı Anlamı

Spiritüel Sembol Dharma Çarkı

Fotoğraf: Garrycun Liffe 

Mistik semboller arasında yer alan dharma çarkı nirvanaya ulaşma yolundaki öğretileri sembolize ediyor. Evrenin düzenini ve karma yasasını da sembolize eden dharma çarkı; insan evrene ne veriyorsa karşılığında evrenin de ona aynısını sunduğuna inanıyor. Pentagram yıldızına benzer olarak dharma çarkındaki sekiz çubuğun, Buda’daki sekiz kuralı temsil ettiği düşünülüyor. 

Bu kurallar:

 • Doğru görüş
 • Doğru niyet
 • Doğru konuşma
 • Doğru eylem
 • Doğru geçim
 • Doğru çaba
 • Doğru farkındalık
 • Doğru konsantrasyon

Dövme Olarak Kullanılan Spiritüel Semboller Hangileri?

Spiritüel Semboller ve Anlamları

Fotoğraf: Takmeomeo 

Eski semboller ve anlamları ile oluşturulan dövmeler son yıllarda oldukça popüler. Gizemli ve farklı anlamlarıyla öne çıkan spiritüel semboller, pek çok kişi tarafından dövme olarak tercih ediliyor. İşte dövme olarak kullanılabilecek spiritüel semboller… 

 • Hamsa sembolü
 • Hayat ağacı 
 • Yin ve yang 
 • Lotus çiçeği 
 • Om
 • Mandala 
 • Kuş tüyü 
 • Pentagram yıldızı

Mistik Semboller ve Anlamları

Spiritüel Semboller ve Anlamları
Fotoğraf: Wallpaper Flare

İnsanlık kültürünün en kadim hikayelerini taşıyan mistik semboller, günümüzde dahi birçok alanda kullanılıyor. Sembollerin hayata etkisine inanan birçok insan; kolye, dövme, bileklik veya takı olarak mistik sembollere hayatında yer veriyor. İşte bazı mistik semboller ve anlamları…

 • Yaşam Çarmıhı (The Ankh)
 • Caduceus
 • Zen Çemberi
 • Ganeşa
 • Üçlü Sarmal
 • Sonsuz Knot

Yaşam Çarmıhı (Ankh)

Spiritüel Semboller ve Anlamları
Fotoğraf: PickPik

Antik Mısır’da mumyaların üzerine konulan sembollerden olan yaşam çarmıhı ya da bilinen adıyla The Ankh, mumyalanan kişinin ilahlara benzer duruma gelene kadar defalarca doğum-ölüm süreçlerinden geçeceğini ifade eder.

Bu yönüyle yaşam çarmıhı, reenkarnasyonu simgeleyen mistik semboller arasında yer alır. Firavunların bu sembolü dudaklarının arasında tutarak öteki dünyada ilk nefeslerini alacağına inanılır. Bazı inanışlara göre yaşam çarmıhı kullanımının insan üzerinde etkileri vardır. Bu etkiler şu şekilde sıralanabilir:

 • Kadın ve erkek arasındaki birlikteliği simgeler, güçlenmesine yardımcı olur.
 • Semavi ve maddi dünyaları birbirine bağlar, aynı zamanda ikisinin birbirinden ayrıldığı noktayı oluşturur.
 • Ruhani alem ile insan görüsü arasındaki perdenin kalkmasına yardımcı olur.

Caduceus

Spiritüel Semboller ve Anlamları
Fotoğraf: Flickr | A.Davey

Modern zamanlarda da en çok gördüğümüz mistik semboller arasında yer alan Caduceus, sıklıkla sağlık kuruluşları tarafından kullanılır. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığının sembolü olarak kullanılmaktadır.

Bir asa etrafına sarılan iki yılandan oluşan sembolün tarihçesi Antik Yunan mitolojisine kadar dayanır. İnanışa göre Hermes tarafından taşınan Caduceus asası, mitolojide sıklıkla uzlaşmanın işareti olarak da yer alır.

Aslında Caduceus’un tıbbi sembol olarak kullanılması, bir yanlış anlaşılmadan gelir. Tek yılanın sarıldığı ve kanatsız olan Asklepios’un Asası ile karıştırılan Caduceus, öncelikle ABD ordusu tarafından kullanılmış, daha sonra da diğer ülkelerde yaygınlaşmıştır. 

Caduceus’un anlamları arasında iki yılanın uyum içinde yaşamasından kaynaklı zehir ile panzehirin buluşması, ölmekte olan kişilerin hayata döndürülmesi ve başarılı bir ticaret ile haber ağı oluşturulması yer alır. 

Zen Çemberi

Spiritüel Semboller ve Anlamları
Fotoğraf: Flickr | Triatna_Photos

Ouroboros gibi benzerleri de bulunan zen çemberi, ilk bakışta tamamlanmayan ve yanlış çizilen bir daire gibi görünse de aslında döngüselliği ifade eder. Zen çemberinin kullanıldığı noktalarda doğanın, yaşamın ve ruhun döngüselliği simgelenir.

Zen çemberi, tek bir hareketle çizilir. Bu durum, onun kusurlu mükemmelliğini ifade eder. Çünkü Budizm inancında insan hayatı ve doğanın döngüselliği, kusurlu bir mükemmelliğin sonucu olarak ortaya çıkar. Her madde, sonuç olarak kendi özüne döner ve sonsuza kadar bu döngü devam eder. 

Mistik semboller arasında yer alan zen çemberi; kişinin ömrünü uzatmak, zenginlik, unvan kazanmak ve ruhani kapıları açmak amacıyla kullanılır. 

Popüler kültürde ise Denis Villeneuve’ün ünlü bilim kurgu filmi Arrival’da uzaylıların bu sembole benzer bir alfabe kullandığı görülebilir. Filmde uzaylıların alfabeleri sayesinde sahip olduğu “zamansızlık” anlayışını temsil eder.

Ganeşa Sembolü

Spiritüel Semboller ve Anlamları

Hinduizm’in en önemli tanrılarından biri olan Ganeşa’yı nitelendiren Ganeşa sembolü, dört kollu insansı bir fil şeklini andırır. Ganeşa’nın büyük fil kafası; bilgelik, anlayış ve yüceliği temsil eder.

Ganeşa sembolünün engelleri ortadan kaldırdığına inanılır. Bu sebeple dünyanın birçok yerinde yeni bir işe başlandığında tapınılmak amacıyla kullanılır. Hinduizm’in yanı sıra Budizm’de de kendine yer bulan Ganeşa sembolü, bu kültürlerde de iyilikle bağdaştırılır.

Üçlü Sarmal

Spiritüel Semboller ve Anlamları
Fotoğraf: Wikimedia Commons

Üçlü Sarmal veya Triskele olarak da bilinir ve zamanın akışını temsil eden bir çizgiyle birbirine bağlanan üç sarmal ile temsil edilir. Her bir sarmal dünyevi yaşamı, ölümden sonraki yaşamı ve son olarak reenkarnasyonu simgeler.

Toprak, su, gökyüzü, beden, zihin ve ruh elementleriyle ilgili olan üçlü spiral, Kelt sanatında ve mimarisinde bulunur. Tarihi Neolitik döneme kadar uzanırken, İrlanda’daki Newgrange’ın girişinde de bu sembole rastlanabilir.

Sonsuz Knot

Spiritüel Semboller ve Anlamları
Fotoğraf: Wikimedia Commons

Sıklıkla kolye ve bileklik tasarımlarında karşımıza çıkan Sonsuz Knot, aslında oldukça kadim tarihe sahip bir mistik semboldür. Başlangıcı ve sonu yokmuş gibi görünmesi sebebiyle sonsuzluğu ve tüm dünyanın aslında birbirine bağlı olduğunu ifade eder.

Budizm’de Buda’nın sonsuz şefkatinin bir yansıması olarak görülen sonsuz knot sembolünün sükûnet ve hareket yaydığına inanılır. Aynı zamanda dünyevi yaşam ile dini düşüncenin iç içe geçtiği anlamını da taşır.

Kapak fotoğrafı: Pixabay