LALİN MERCAN

Lalin Mercan (d.1992, İstanbul), Goldsmiths Üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünde okudu. Şuan tezi üzerinde çalışmakta. NonDual (UK) ve eksibir (TR) bağımsız sanat inisiyatiflerinde rol oynadı. ”Tanıdık Dünya” ismi çalışmasıyla 40. Akbank Günümüz Sanatçıları Ödüllü Sergisi’nde yer aldı. Lalin İstanbul’da yaşamakta ve çalışmaktadır.

Krittih Serisi, I

Kağıt üzerine batikon ve gül yağı
2021

Krittih Serisi, II

Kağıt üzerine batikon ve gül yağı
2021

Krittih Serisi, III

Kağıt üzerine batikon ve gül yağı
2021

Krittih Serisi, VI

Kağıt üzerine batikon ve gül yağı
2021

Krittih Serisi, V

Kağıt üzerine batikon ve gül yağı
2021

Krittih Serisi, VI

Kağıt üzerine batikon ve gül yağı
2021

Krittih Serisi, VII

Kağıt üzerine batikon ve gül yağı
2021

Krittih Serisi, VIII

Kağıt üzerine batikon ve gül yağı
2021

Lalin sevgi, korku ve empatiye dair görsel bir dağarcık geliştirerek; benlik ve bellek kavramlarını araştırır. Algıladığımız haliyle dünyaya ilişkin birşey söyleme hususundan kaçınarak herşeyin mümkün ve sürekli değişim içinde olduğu bir gerçeklik boyutunda gezinir. Çalışmaları sıklıkla soyut motifler, dokular ve dışavurumcu öğelerle çatışan figüratif veya tanınabilir biçimler içerir.

Agna Groung

Sabun, fotoğraf, gül, ceviz ağacı, metal, taş
2022

Otomatik çizimlerin yanı sıra endüstriyel/tıbbi kimyasallar, tekstil ve zamana dayalı medya ile deneyler yapmak ve buluntu nesnelere kimi zaman yeni karakterler empoze etmek, kimi zamansa onların tarihsel yüklerinden yararlanmak aracılığıyla anlatılar yaratır.

rtrtftttxttfsrts Serisi, I

2019

rtrtftttxttfsrts Serisi, II

2019

rtrtftttxttfsrts Serisi, II (Detay)

2019

Tanıdık Dünya I

Seigrafi Baskı, 5 edisyon
2022

Tanıdık Dünya II

Seigrafi Baskı, 5 edisyon
2022

2019 yılında kurulmuş olan Ferda Art Platform, Ralli Apartmanı’nda yer alan mekanında gerçekleştirdiği sergi programının yanı sıra aylık olarak düzenlenecek seçkiler ile Plumemag üzerinden güncel sanat alanında üretim yapan genç sanatçıları destekliyor. Kariyerinin başındaki sanatçılara görünürlük sağlamak amacı ile hayata geçirilen PlumeArt Gallery ve Feda Art Platform iş birliği her ay farklı disiplinlerden sanatçıları sanatseverler ile online olarak bir araya getiriyor.