Üzerimdeki Yıldızlı Gökyüzü ve İçimdeki | Galerist

Üzerimdeki Yıldızlı Gökyüzü ve İçimdeki | Galerist

Galerist, Lara Ögel’in Üzerimdeki Yıldızlı Gökyüzü ve İçimdeki başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının Galerist’teki ilk kişisel sergisi olan seçki, 20 Mayıs 2023 tarihine kadar görülebilir. Ayrıca bu gösteriyi takiben Ögel’in çalışmaları 1 – 10 Haziran tarihleri arasında Bilsart’ta seyredilebilecek.

Sergi, Ögel’in işlerinden seçilmiş 27 parçadan oluşuyor. Sanatçının geniş pratik yelpazesinde çoğunluğu seramik olan işlerin yanı sıra enstalasyon, video, kitap kapakları ve çeşitli madenlere de rastlıyoruz. Gösteri ismini İmmanuel Kant’ın mezar taşında yazan şu satırlardan ödünç alıyor;

‘’İki şey var ki, ruhumu hep yeni, hep artan bir hayranlık ve müthiş bir saygıyla dolduruyor: Üzerimde yıldızlı gök, içerimde ahlak yasası.’’

Üzerimdeki Yıldızlı Gökyüzü ve İçimdeki | Galerist
Lara Ögel, Üzerimdeki Yıldızlı Gökyüzü ve İçimdeki, GALERIST. Küratör: Naz Cuguoğlu. Fotoğraf: Kayhan Kaygusuz

Sebeb-i Telif’de ‘’onu altında isteyerek’’ dışlanan yıldızlı gökyüzüne karşın Lara Ögel’in alıntısında ise içerideki yasa geri plana itiliyor. Nitekim Ögel’in anlatısında varoluşa dair ahlaki bir yargıdan çok estetik bir hayranlığın izlerine şahit oluyoruz. Sanatçı var ve yok arasındaki ‘’oluşun’’ akışkan ve büyülü iklimini görünür kılıyor. Yıldızlı gökten içindekine ve içindekinden yıldızlı gökyüzüne ulaşan bu bir tür rabıta hali oldukça kişisel olanı evrensele ve ruhu kozmosa bağlıyor ve fakat spiritüel bir zırvaya evrilmiyor. 

Bu noktada serginin küratörlüğünü üstlenen Naz Cuguoğlu’na da bir parantez açmak istiyorum. Çünkü eserlerin sergileme pratikleri ve medium ile ortaya koyduğu atmosfer heyecan verici. Öyle ki kendinizi tutmayacak olursanız mekanın bu sergi için inşa edildiği fikrine dahi kapılabilirsiniz.

Üzerimdeki Yıldızlı Gökyüzü ve İçimdeki | Galerist
Lara Ögel, Üzerimdeki Yıldızlı Gökyüzü ve İçimdeki, GALERIST. Küratör: Naz Cuguoğlu. Fotoğraf: Kayhan Kaygusuz

Serginin küratöryel metninde Aurora başlıklı enstalasyon için seçkinin kalbi olduğu söyleniyor. Sanatçının 2018 senesinde yaptığı Mundessa adlı işin bir varyasyonu olan bu yerleştirme, ruh ve kozmos arasındaki bağlantının sergideki en çarpıcı mizanseni olarak karşımıza çıkıyor. Mizansen… Fakat alegorik değil. Öyle ki burada imge; duyusal ile kavramsalı birleştirip bir ideayı tasarlamıyor. Bilakis sanatçının tül perdesi tamamen sezgisel kimliğini koruyor. Bu sezgiselliğin bir benzerini pencerelerden kaçmaya çalışırken rastladığımız her tül perdede buluruz. Bu perdeler içeriden bakıldığında başka, dışarıdan bakıldığında başka bir özgürlük tasvirini mümkün kılar zihnimizde. Ögel’in bir hatıra, bir öz bahşettiği bu perde ise ruhunda taşıdığı kozmos gibi evindeyken de üzerinde kutup ışıklarını taşıyor. Perdenin üzerinde yıldızlı gökyüzü ve içindeki…

Ayrıca Lara Ögel’in Mundessa başlıklı enstalasyonu için Merve Ünsal tarafından kaleme alınan oldukça ilgi çekici bir metne buradan ulaşabilirsiniz.

Kapak Fotoğrafı: Lara Ögel, Üzerimdeki Yıldızlı Gökyüzü ve İçimdeki, GALERIST. Küratör: Naz Cuguoğlu. Fotoğraf: Kayhan Kaygusuz