Videodaki Manzara Sergisi Üzerine

Videodaki Manzara Sergisi Üzerine

Kuantum fiziği üzerine okumalar yapanlar, Heisenberg’in belirsizlik ilkesini bilirler. Bu ilke bizlere gözlemin kendisinin olayın tamamına ilişkin bir olgu olduğunu söyler. Yani gerçeğin ta kendisi, bizim ona bakıp bakmamamıza göre farklılaşır. Bu ontolojik pencere için daha popüler olan Schrödinger’in Kedisi’ni de düşünebilirsiniz. Ya da tüm bu laboratuvar soğukluğunu bir kenara bırakıp bir şaire kulak verebilirsiniz;

‘’(…) Gözlerin manzara vakfeder baktığı yere.’’

Videodaki Manzara sergisi, baktığı yere manzara vakfeden özel gözleri bir araya getiriyor. Contemporary İstanbul Vakfı (CIF)’nın Fişekhane’de bulunan sergi mekanı Cocoon’da seyircisiyle buluşan sergi, 28 Şubat gününe kadar görülebilecek. Küratörlüğü Nazlı Pektaş tarafından üstlenilen sergide Ali Kazma, Antonio Cosentino, Berat Işık, Delal Eken, Ebru Ceylan, Ergin Çavuşoğlu, Ferhat Özgür ve Hülya Özdemir’in işleri yer alıyor.

Videodaki Manzara Sergisi Üzerine
Videodaki Manzara

Girişte bahsini açtığım gözlemcinin gözlemlenen üzerindeki rolü mefhumunun bu sergi üzerinde kendini iki farklı düzlemde ortaya koyduğunu düşünüyorum. İlk olarak bu konudaki politik kabul edilebilecek olan fikrim; sergi alanının, sanat eserinin üretim sürecinin bir parçası olduğu yönünde. Çünkü şahsen seyircinin bakışına/nazarına mazhar olana kadar bir eserin kendi varlığını tam olarak kavrayamadığı kanaatindeyim. Buradan hareketle serginin kürasyonuna dikkat çekmek istiyorum. Çünkü serginin iç ahengi, kapsadığı tüm işlerin tekil iklimiyle harika bir tematik bütünleşme içerisinde izlenimi bırakıyor.

İkinci olarak baktıkları yerlere bir manzara vakfeden gözlerin sundukları, sergi alanındaki seyircinin bakışı ile yeniden bir manzara hüviyeti kazanıyor. Manzaradaki bu çok boyutlanış bir oluk gibi içerisinden manzara kılınan yerlerin meselesini akıtıyor. Bu mesele, Berat Işık’ın işinde kuzey soğuğuna varan bir deniz tutmasının yarattığı göç kederi şekline bürünürken Ferhat Özgür’ün işinde bir şairin, Hülya Özdemir’in çalışmasında ise doğanın ölümüne tanıklığı vadediyor. Böylesine kapsamlı bir anlatı için seçilebilecek optimum medyumun da video olduğu yadsınamaz diye düşünüyorum.