Tüm Yönleriyle Online Eğitim

Mart ayında pandemi ilan edilmesiyle beraber dünyadaki çoğu eğitim kurumu online eğitim sistemine geçti. Çoğu üniversite için online eğitim büyük problemler oluşturmasa da ilkokul, ortaokul ve lise için aksaklıklar meydana geldi. Benim eğitim sürecimde bağlı olduğum kurum süreci başarılı yürüttü, yaklaşık iki saatte ulaştığım derslere kendi evimden girebiliyor olmak zaman kaybını ortadan kaldırıp daha verimli bir dönem geçirmeme sebep oldu ancak her öğrencinin avantaj sağladığını söylemek mümkün değil. Biz de sizler için online eğitimin avantajları ve dezavantajlarını sıraladık:

Mesafe Kavramı Ortadan Kalktı

Özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde yaşayan herkesin şikâyeti; trafik. Kendi evinizden derslere girebiliyor olmak trafik gibi stres yaratan bir unsurdan uzaklaşmak anlamına geldi, çoğumuzun zamandan tasarruf edebildiği ve kendine ayıracak daha fazla vakit bulduğu bir avantaj sağladı.

Esneklik

Eğitimde Esneklik

Fotoğraf: Estee Janssens

Avantajlardan bir diğeri de online eğitime belirli bir zaman dilimine bağlı kalmadan erişebilmek. Bu sayede verimli olduğunuzu düşündüğünüzde derse bağlanabiliyor olmak dersi dinlememe problemini ortadan kaldırdı. Aynı zamanda derse yetişememe sıkıntısını giderdi.

Ders Araç Gereçlerine Ulaşım

Online sistemle beraber kitap, makale vb. Araçlar online tabana geçirildi. Çoğu öğrenci için ulaşması efor gerektiren ders araçları kolayca ulaşılabilir oldu.

Sosyal İzolasyonun Okul Yönü

Hepimizin evde kalması gerektiği ve okullardan uzaklaştığımız dönem hayatımıza giren kavramlardan biri de sosyal izolasyon oldu. Sınıf ortamından uzakta ders alıyor olmak tek başınalık hissini getirdiği gibi sosyalleşme ihtiyacını sağlayan okulların bu faydasına ket vurdu.

Teknik Aksaklıklar

Eğitimde Teknik Aksaklıklar

Fotoğraf: Jonathan Kemper

Online eğitim sistemlerinin kurulması üniversiteler dahil çoğu eğitim kurumunda uzun zaman aldı. Bu sistemler kurulduktan sonra bile derslerin eksik yüklenmesi, sistemlerin fazla öğrenciyi kaldıramayınca çökmesi, dersi verenin sisteme uyum sağlayamaması problemler ortaya çıkardı. Sınav dönemlerinde bağlantı kopukluğu gibi aksaklıklar sınavdan uzaklaştırılmak gibi sonuçlar yarattı. Aynı zamanda her öğrencinin bilgisayara ve internete erişemediği de ayrı bir gerçek.

Odaklanmak

Öğrencilerin sınıf ortamında olması ve bir öğretmenle beraber ders görüyor olması ister istemez derse karşı bir aidiyet geliştirmesini sağlıyor. Online eğitimde disiplinli bir şekilde derse girmek tamamen öğrencinin elinde. Fiziksel olarak evde olmak birçok öğrencinin okulun devam ettiğini yadırgamasına sebep olurken derse odaklanmak için ekstra bir çaba gerektirdi.