Şirketlerin Yeni Gözdesi: Sürdürülebilirlik Yöneticileri

Şirketlerin Yeni Gözdesi: Sürdürülebilirlik Yöneticileri

Bizi teknolojik dönüşümle tanıştıran Covid-19, özel sektörde de bazı değişimleri hızlandırdı. Pandemi, şirketleri yalnızca dijital dünya içine sokmakla kalmayıp aslında firmalardaki iş modellerini de dönüştürdü ve dijital okuryazarlık, uzaktan çalışma gibi yeni kavramları hayatımıza kattı. Bariz olarak pandeminin etkisini en fazla hissettiğimiz alan ise tüketicinin alışkanlıkları oldu. 

KONDA’nın çalışmasını da kanıt olarak gösterirsek bu ankete göre sürdürülebilirlik alanında toplumda her üç kişiden biri iklim kriziyle mücadelede sıkıntı çekeceğini söylüyor. KONDA tarafından 3022 kişiyle yapılan araştırmada aynı şekilde insanlar, ileride sağlık ve susuzluk sorunlarıyla baş etmekte zorluk yaşayacağını belirtiyor. Ancak şurası şaşırtıyor ki insanların yüzde 85’i enerji tüketimini minimuma indirmek için evlerinde ve iş yerlerinde önlem alıyor ve neredeyse yarısı doğaya duyarlı markaları tercih ettiğini söylüyor. 

Ülkemizde oluşumlar ne hızla gerçekleşiyor bilemeyiz ama yurt dışında tüketicilerin ve değişen dünyanın isteklerine yönelik bazı firmaların yapılarını tüketicilerin alışkanlıklarına göre şekillendirdiğini ve iklim krizine sürdürülebilirlik departmanlarını kurarak uyumlandığını söyleyebiliriz. 

Eski zihniyetin yeni oluşumu yönetemeyeceği gerçeği de şirketleri yeni bir arayışa yönlendirdi: Sürdürülebilirlik yöneticileri…

Eski Zihniyet Neden Yeniyi Yönetemez?

Şirketlerin Yeni Gözdesi: Sürdürülebilirlik Yöneticileri
Sürdürülebilirlik yöneticilerine neden ihtiyaç duyuyoruz?

Fotoğraf: Gr Stocks

Aslında bu sorunun cevabını şu an içinde bulunduğumuz durum açıklıkla veriyor. Mevcut yapı, doğaya ya da insana saygılı olmalı seçseydi zaten ortada iklim krizi gibi bir problem de olmazdı. Hem bu sebepten hem de sürdürülebilirlik meselesi çok geniş bir alanı etkilediği için şirketin karar alıcıları, çalışanlara yeni görevler tanımlamak yerine firma bünyesinde şirketin çevresel, sosyal ve yönetimsel performanslarını iyileştirecek çalışanlara istihdam sağlamayı tercih etti. Ayrıca danışmanlıktan ziyade firmanın değerlerini özümseyen sürdürülebilirlik yöneticileri sayesinde çalışanlar da çözüm sürecine dahil olabilecek. Risk ve fırsatları değerlendiren bu yöneticiler, mevcut müşterilerin iklim krizi konusundaki hassasiyetlerine cevap verebilecekti.

Kurumsal dünyada, şirketin değeri ile örtüşmeyen kişilerin başarısız olduğu gerçeğini de hesaba katarsak sürdürülebilirlik yöneticilerinin istihdam edilmesinin en büyük sebebi, aslında yeni ekibi oluşturacak kişinin değerlerinde, adaletin de bulunması gerçeğiydi. Özetle sistemin kuruculuğunu üstlenecek bu yönetici adayları, çevre ve toplumu ortak paydaş olarak değerlendirmeli, ekonomiyi ise çevresel ve toplumsal çıkarların korunduğu bir kazanç olarak görmeliydi. 

Diğer görev tanımlarını ise somut iş ilanlarından derlemek konuya netlik kazandırabilir.

Sürdürülebilirlik Yöneticisi Ne İş Yapar?

Şirketlerin Yeni Gözdesi: Sürdürülebilirlik Yöneticileri
Sürdürülebilirlik yöneticileri ne iş yapar?

Fotoğraf: Kaleidico

Google, Walmart, Amazon ve Aspen Skiing gibi birbirinden farklı sektörlerde görev alan sürdürülebilirlik yöneticileri şu işlerle ilgileniyor:

  • Şirketin iklim mücadelesindeki payının yönetimi
  • Satışa sunulan ürünlerin tekrar kullanıma uygun olarak tasarlanması
  • Döngüsel atık yönetimi çalışmaları
  • Çalışanlara fırsat eşitliği tanınması
  • Kadın çalışanların yönetimdeki oranı
  • Şirketin toplumsal faydası ve yer aldığı sosyal sorumluluk projelerinin yönetimi
  • Çevresel etkinin incelenmesi ve karbon ayak izini düşürme adına oluşturulan stratejiler
  • Sektöre bağlı kullanılan su tüketiminin incelenmesi

Sürdürülebilir Kalkınma için belirlenen Küresel Amaçlar’ın her maddesinde yer aldığı gibi insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sistemin dönüşmesi ve değerlerin adaptasyonu ile gerçekleşir. Organizasyon içindeki mevcut düşünce kalıplarıyla kısa vadeli hedefler koymak yerine inançları arasında çevresel ve toplumsal fayda yer alan kişileri tercih etmek, şirketin uzun vadeli hedeflerine daha kolay ulaşmasını sağlar.

Kapak Fotoğrafı: Annie Spratt