2023 Yılında İş Dünyası Trendleri Nasıl Olacak?

2023 Yılında İş Dünyası Trendleri Nasıl Olacak?

Son yıllarda global çapta etkili olan, özellikle COVID-19 salgını gibi olaylar iş dünyasını derinden etkiledi. 2023 iş dünyası trendleri şekillenirken de halen o dönemin izlerini görüyoruz. Fakat 2023’te iş dünyası trendlerini sadece bu açıdan okumak doğru değil. Business trendleri pek çok etkene bağlı olarak ortaya çıkıyor. Peki, bu yılın trendleri neler? 

Hızlandırılmış Dijital Dönüşüm

2023 Yılında İş Dünyası Trendleri Nasıl Olacak?
Fotoğraf: Unsplash | Marvin Meyer

Dijital dönüşüm kalıbını sıklıkla duyuyoruz fakat bu tamamlanması basit bir süreç değil. COVID-19 salgını ile dijitale geçiş süreci ne kadar hız kazansa da 2023’te de iş dünyası trendleri bu kavram etrafında şekillenmeye devam ediyor. 

Yapay zeka (AI), nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, bulut teknolojisi, blockchain ve 5G 2023’te de dünyasında sıkça görmeye devam edeceğimiz kavramlar arasında yer alıyor. Bu teknolojilerin yoğun şekilde kullanılacağı alanlar ise satış ve pazarlama! Özellikle artırılmış gerçeklik ve yapay zeka teknolojileri sayesinde müşterilerin deneyimleme imkanı zenginleşiyor. Müşteriler, ürünleri fiziksel yakınına gidip görmeden de bu teknolojilerle inceleyebiliyorlar. Diğer teknolojiler de müşteri hizmetleri ve deneyimi noktasında gelişim için kullanılıyor.

Nesnelerin İnterneti ise daha çok endüstri tarafında karşımıza çıkıyor. Endüstriyel üretim odaklı firmalar makinelerin birbiriyle konuşabilmesi sayesinde daha verimli üretim bantları kurmayı hedefliyor. Son yıllarda daha fazla konuşulan bu durum, 2023’te iş dünyası trendleri arasında yerini koruyor.

Sürdürülebilirlik

2023 Yılında İş Dünyası Trendleri Nasıl Olacak?
Fotoğraf: Unsplash | Dose Media

Global çapta etkili olan COVID-19 salgını, iklim krizi gibi felaketler, kurumların da bu alana eğilmesine yol açıyor. Özellikle son yıllarda sürdürülebilirlik, iş dünyasının önemli maddeleri arasında değerlendiriliyor. Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) stratejileri geliştiren pek çok kurum, bünyesinde bu isimde departman oluşturmaya da başlıyor.

İşletmeler bu kapsamda daha şeffaf bir yapıya bürünmeyi hedeflerken, ekolojik açıdan yapabileceklerini değerlendiriyor ve buna göre hareket planı oluşturuyor. Aynı zamanda ESG departmanlarının tek odak noktası çevre sağlığı değil! Sürdürülebilirliği bütünsel olarak ele almayı başaran kurumlar, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da dahil olduğu toplumları destekliyor. Son yıllarda bu alana verilen önemin 2023’te de artarak devam etmesi bekleniyor.

Enflasyon ve Tedarik Zinciri Güvenliği

2023 Yılında İş Dünyası Trendleri Nasıl Olacak?
Fotoğraf: Unsplash | Jason Goodman

Salgından ciddi şekilde etkilenen global ekonomi, Rusya-Ukrayna savaşı ile daha da fazla yara aldı. 2023’te ekonomiye baktığımızda pek iç açıcı tablolar göremiyoruz ne yazık ki! Global enflasyon krizinin yanı sıra savaş nedeniyle tedarik krizi de iş dünyasının problemleri arasında yer alıyor.

Kurumlar 2023’ü planlarken öncelik listesinde üst sıralara enflasyon ve tedarik zinciri güvenliği maddesini yazıyor. Bu kapsamda bütçe yönetimini şekillendiren firmalar, alternatif tedarikçiler bularak da riski azaltmaya çalışıyor.

Yetenek Mücadelesi

2023 Yılında İş Dünyası Trendleri Nasıl Olacak?
Fotoğraf: Unsplash / Annie Spratt

Kurumların gelişimi için insan kaynağının önemi aşikar. Bu bağlamda firmalar ihtiyaç duydukları pozisyonlara en yetenekli adayları konumlandırmaya çalışıyor. Aynı zamanda bünyelerindeki çalışanlara cazip koşullar sunarak aidiyet duygusunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bunlar da İK trendleri için belirleyici bir role sahip!

İş yerine katkı sağlayan ve sağlama potansiyeli olan kişilere cezbedici koşullar ve imkanlar sunmayı hedefleyen kurumlar; esneklik, gelişim ve refah kavramlarına odaklanıyor. Esneklik başlığı altında hibrit çalışma, çalışma saatleri esnekliği gibi terimler öne çıkarken gelişim noktasında da insanlara yeni beceriler kazandırmak ve rotasyon imkanlarıyla kariyer güçlendirme imkanı sağlamak üzerine duruluyor. Bu doğrultuda 2023’te doğru gelişim planları yapan firmaların insan odaklı olacağını söylemek mümkün!

Detaylara inildiğinde ise kurumların personellerinin özel hayatlarına daha duyarlı hale geldiğini ve bu yönde çalışmaların trend olacağını görüyoruz. Özellikle çocuk bakım desteği, empati izinleri ve mental ve fiziksel sağlık odaklı imkanlar bu noktada öne çıkıyor. Yaygınlaşmaya başlayan İK uygulamalarından bazıları ise şu şekilde:

  • Çocuk Bakımı Yardımları: Ebeveynlerin çalışma hayatında verimli olması adına kurumlar gerekli alanı bu başlık altında sağlamaya çalışıyor. Çocuk bakımı için sunulan maddi desteğin yanı sıra okula giden çocuklar için vardiya saatlerinin düzenlenmesi gibi uygulamalar da öne çıkıyor.
  • Empati İzni: Çalışanlar çeşitli nedenlerle izne ihtiyaç duyuyor. Bu durumların hepsinde neden açıklamak zorunda olunması baskı oluşturabiliyor. Bu kapsamda firmalar personellerine esneklik sağlamak için empati izni gibi isimlendirmelerle nedensiz şekilde kullanılabilecek belirli kotalarda izin tanımlıyor.
  • Daha Kapsamlı Sağlık Sigortaları: Çalışanların fiziksel sağlığının yanı sıra mental sağlığını da gözetmeye başlayan kurumlar bu doğrultuda sağlık sigortalarının kapsamlarını genişletiyor. 
  • Haftada 4 Gün Çalışma: Çalışanların iş-yaşam dengesini gözetebileceği bir düzeni verimlilikten kaybetmeden kurmak isteyen firmalar haftada 5 yerine 4 gün çalışmaya geçiyor. Ülkemizde de pilot uygulaması yapan firmalar bulunurken global çapta bu düzeni benimsemiş şirketler de var.

Yukarıdaki uygulamalara ek olarak pek çok örnek saymak mümkün. Bu bağlamda 2023’te İK trendleri yukarıdaki kavramlarla benzer ve aynı amaçta çalışmalarla şekillenmeye devam ediyor.

İletişim

2023 Yılında İş Dünyası Trendleri Nasıl Olacak?
Fotoğraf: Unsplash | Campaign Creators

Sosyal medya son yıllarda güçlenmeye devam ederken kurumların da kendilerini anlatma isteği ve bir profil çizme amaçları artıyor. Bu kapsamda hem pazarlama hem itibar çalışmaları için 2023’te de sosyal medya harcamalarının artış göstermesi bekleniyor. Kurumların dış iletişim çalışmaları artarken iç iletişime verilen önem de güçleniyor. Kurumlar sadece dışarıdaki paydaşlarıyla değil çalışanlarıyla da iletişim kurmaya önceki yıllara kıyasla daha fazla efor harcıyor. Bu bağlamda 2023 iş trendleri sayılırken iletişimi atlamak mümkün değil!

Kapak Fotoğrafı: Unsplash / Carlos Muza